My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
轻工业部造纸工业科学研究所 (China) : Zhongguo zao zhi [electronic resource] = China pulp and paper.  1982- 1
轻工业部陶瓷工业科学研究所 (China) : Zhongguo de ci qi / Qing gong ye bu tao ci gong ye ke xue yan jiu suo bian zhu.  1983 1
轻工业部食品与发酵工业科学硏究所 (China) : Shi pin yu fa xiao gong ye [electronic resource] = Shipin yu faxiao gongye.    1
辉宇, : Shao shu min zu zhu wen hua yu sheng tai wen ming jian she = Ethnic bamboo culture and ecological civilization construction / Hui Chaomao, Hui Yu zhu.  2014 1
辉明, : Min shang fa zhan shi. Hai wai juan / Liao Dake, Hui Ming zhu.  2016 1
辉朝茂, : Shao shu min zu zhu wen hua yu sheng tai wen ming jian she = Ethnic bamboo culture and ecological civilization construction / Hui Chaomao, Hui Yu zhu.  2014 1
辉县市史志编纂委员会. : Huixian shi zhi / Huixian Shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
轮台县党史,县志编纂委员会. : Luntai xian zhi / Luntai xian dang shi, xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Su Haofa zhu bian.  1991 1
辞海编辑委员会.   3
辞书研究编辑部.   3
农七师史志编纂委员会. : Nong qi shi zhi / Nong qi shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liang Deyuan zhu bian.  1995 1
农九师史志编纂委员会. : Nong jiu shi gai kuang / Nong jiu shi shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
农二师史志编纂委员会. : Nong er shi zhi / Nong er shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong bian Wang Yeping ; fu zong bian Li Zhiyuan.  1995 1
农八师石河子市志編纂委员会. : Nong ba shi ken qu Shihezi shi zhi/ Nong ba shi Shihezi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
农六师一〇七团史志编纂委员会. : Yi ling qi tuan zhi / Nong liu shi yi ling qi tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Ma Xinzhong ; fu zhu bian Liu Canhuang, Song Chaoyuan.  2004 1
农六师土墩子农场史志编纂委员会. : Tudunzi nong chang zhi / Nong liu shi Tudunzi nong chang shi zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wu Huazong.  2004 1
农十师史志编纂委员会. : Nong shi shi zhi / Nong shi shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jiangbo.  1998 1
农安县志编纂委员会. : Nong'an Sian zhi / Nong'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
农村文化社. : Nong cun wen hua / Nong cun wen hua she.    1
农村法制建设研究课題组. : Zhonghua Renmin Gongheguo xiang zhen qi ye fa ji nong ye fa gui shi wu quan shu / Nong cun fa zhi jian she yan jiu ke ti zu bian xie.  1997 1
农村版图书编选小组. : Hongqi Qu / Lin Feng bian xie.  1974 1
农村读物出版社. : Dong fang hong.    1
农林志编纂委员会. : Nong lin zhi / Nanjing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui, [Nong lin zhi bian zuan wei yuan hui].  1994 1
农牧渔业部计划司. : Nong ye jing ji zi liao, 1949-1983 / Nong mu yu ye bu ji hua si bian.  1983 1
农耘. : Teng Xian tu di zhi / zhu bian Jiang Ping ; fu zhu bian Chen Weilin, Nong Yun ; Teng Xian tu di guan li ju.  1998 1
农雪玲. : Tu shuo er shi si xiao / hui tu, Li Junqi ; zhuan wen, Ni Weiming, Nong Xueling, Yan Dake.  2011 1
农学冠.   2
农业出版社.   5
农业出版社.. : Zhongguo nong ye da shi ji, 1949-1980 nian / Nong ye chu ban she bian.  1982 1
农业出版社. : Zhongguo nong yan / Nong ye chu ban she bian ji bu bian.  1987 1
农业部. : Nong ye tong ji zi liao shou ce / Nong ye bu ji hua ju bian.  1958 1
农业部粮食油料生产局. : 1959 nian xiao mai feng chan jing yan / Nong ye bu liang shi you liao sheng chan ju bian.  1960 1
农业部计划局. : Shi jie ge guo nong ye tong ji zi liao / Nong ye bu ji hua ju.  1960 1
农业部软科学委员会 (China).   3
农业部办公厅计划处. : Guo wai nong ye tong ji zi liao / Nong ye bu ban gong ting ji hua chu.  1961 1
农业部农村社会事业发展中心, : Zhongguo nong cun she hui shi ye fa zhan bao gao (2016-2017) / Nong ye bu nong cun she hui shi ye fa zhan zhong xin.  2019 1
农业部农村经济硏究中心 (China). : Zhongguo nong cun yan jiu bao gao / Nong ye bu nong cun jing ji yan jiu zhong xin.  1999- 1
农业部农村经济研究中心. : "Shi yi wu" nong ye chan ye hua fa zhan bao gao / Nong ye bu nong ye chan ye hua ban gong shi, Nong ye bu nong cun jing ji yan jiu zhong xin bian.  2012 1
农业部农村经济研究中心(China) : Zhongguo nong cun yan jiu bao gao. 2009 [electronic resource] / Nong ye bu nong cun jing ji yan jiu zhong xin.  2010 1
农业部农业生态与资源保护总站 (China) : ... Nong ye zi yuan huan jing bao hu yu nong cun neng yuan fa zhan bao gao / Nong ye bu nong ye sheng tai yu zi yuan bao hu zong zhan.  2014- 1
农业部农业产业化办公室. : "Shi yi wu" nong ye chan ye hua fa zhan bao gao / Nong ye bu nong ye chan ye hua ban gong shi, Nong ye bu nong cun jing ji yan jiu zhong xin bian.  2012 1
农业部农药检定所 (中国) : ... Zhongguo nong yao fa zhan bao gao.  2013- 1
农业机械编辑部. : Jia su shi xian nong ye ji xie hua (jiang hua) / Nong ye ji xie bian ji bu zu zhi bian xie.  1978 1
农青智, 1982- : "Na" ren she hui de shan bian : Guangxi Ningming Xian Mingjiang Zhen Donglang Cun she hui fa zhan diao cha bao gao / Lü Junbiao, Kou Sanjun, Nong Qingzhi zhu.  2011 1
述古老人. : Bai xiao tu shuo / Shu gu lao ren zhu;Han ke ding biao dian zhu shi.  1993 1
连南瑤族自治县地方志编纂委员会. : Liannan Yaozu Zizhixian xian zhi / Liannan Yaozu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
连士升 : Gei xin qing nian.  1963 1
连山壮族瑤族自治县志编纂委员会. : Lianshan Zhuangzu Yaozu Zizhixian zhi / Lianshan Zhuangzu Yaozu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
连山壮族瑶族自治县 (中国). : Lianshan min ge ji cheng / Guangdong Sheng min zu zong jiao yan jiu yuan, Lianshan wen hua guang dian xin wen chu ban ti yu ju bian ; gu wen Ma Jianzhao, Li Xiaowen, Chen Jing ; zhu bian Yin Renjing, Mo Zixing.  2012 1
连平县地方志编纂委员会. : Lianping Xian zhi / Lianping Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Ye Xin, Jian Shutang, Yu Zhaoming].  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next