My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
迪伦, 凯伦 : Ni yao ru he heng liang ni de ren sheng = How will you measure your life? / Kelaidun Kelisitansen, Zhanmusi Aowosi, Kailun Dilun zhu ; Ding Xiaohui yi.  2013 1
迪庆藏族自治州 (China). : Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye zhi / Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye ju ; gong xiao he zuo she ; yan cao zhuan mai ju bian.  1996 1
迪庆藏族自治州 (China). : Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye zhi / Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye ju ; gong xiao he zuo she ; yan cao zhuan mai ju bian.  1996 1
迪庆藏族自治州 (China). : Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye zhi / Diqing Zangzu Zizhizhou shang ye ju ; gong xiao he zuo she ; yan cao zhuan mai ju bian.  1996 1
迪志文化出版有限公司.   3024
迫水久常, 1902- : Kikanjūka no Shushō kantei : Niniroku Jiken kara shūsen made / Sakomizu Hisatsune cho.  1964 1
迫田久美子, 1950- : Nihongo kyōiku ni ikasu daini gengo shūtoku kenkyū / Sakoda Kumiko cho.  2002 1
迷走. : Li kai dian ying yuan zhi hou / Mi Zou.  1998 1
追手門学院大学. : Ōsutoraria kenkyū kiyō = The Ōtemon bulletin of Australian studies.  1975- 1
連城三紀彥, 1948- : Nichiyōbi to kokonotsu no tanpen / Renjō Mikihiko.  1988 1
連城三紀彦, 1948- : Mōhitotsu no koibumi / Renjō Mikihiko cho.  1989 1
連城, 三紀彦, 1948-2013 : Koibumi no onnatachi.    1
連士升, 1907-1973.   8
連德英. : Kun Xin liang xian xu bu he zhi : Jiangsu sheng / Lian Deying deng xiu ; Li Chuanyuan deng zuan.  1983 1
連戰, 1936- : Xin lan tu, xin dong li : Lian Zhan de zhu zhang / Lian Zhan zhu.  2000 1
連文鳳, 13th cent. : Baizheng ji [electronic resource] : [3 juan / Lian Wenfeng zhuan].  2006 1
連文鳳.. : Bai zheng ji / Lian Wenfeng zhuan.  1975 1
連文琰. : Zhongguo ben cao tu lu / [quan shu zhu bian Xiao Peigen ; ben quan zhu bian Lian Wenyan ; bian xie "Zhongguo ben cao tu lu" bian xie wei yuan hui].  1988- 1
連橫, 1878-1936.   4
連江縣 (Fujian Sheng, China). : Mazu feng wei cai = Matzu cuisine.  2002 1
連江縣文獻委員會. : Lianjiang Xian zhi / [zong jian zuan Wang Shumin ; zong bian zuan Jiang Rongyu ; xie bian Cao Yuanzhang]  1986 1
連照美, 1943-   3
連玉明. : Zhongguo guo li bao gao : Cong ren jun GDP tu po yi qian mei yuan kan Zhongguo she hui bian qian.  2005 1
連玉明主編. : Zhongguo cheng shi nian du bao gao, 2005.  2005 1
連玲玲,   2
連翠茉. : Shan di zhi hua / zhu bian Gui Taihua ; bian wen Lian Cuimo ; hui hua Shan Kunfeng.  1991 1
連錦杰. : Ke ji gong cheng da ci dian = A Modern English Chinese dictionary of science & technology / Zuo Xiuling ce hua ; Liu Jixiang, Lian Jinjie zhu bian ; Hu Xianglin jiao ding.  1985 1
連斗山.   2
連温卿. : Taiwan zheng zhi yun dong shi / Lian Wenqing zhu ; Zhang Yanxian, Weng Jiayin bian jiao.  1988 1
連横, 1878-1936.   2
連続講座「国家と儀礼」運営委員会. : Kokka to girei : kokka tōgō no kairo o utsu / Renzoku Kōza "Kokka to Girei" Unʼei Iinkai hen.  1989 1
{215be4}横, 1878-1936. : Taiwan tong shi : Tangshan guo hai de gu shi / [Wu Micha bian zhuan]  1987 1
速水佑次郎, 1932- : Fa zhan jing ji xue : cong pin kun dao fu yu / Sushui Youcilang zhu ; Li Zhou yi ; Cai Fang, Zhang Chewei jiao.  2003 1
速水敬二, 1901-   2
速水 融, 1929- : Nihon keizaishi / henshū Hayami Akira, Miyamoto Matao.  1988- 1
速水侑, 1936- : Genshin / Hayami Tasuku ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.  1988 1
速泰熙, 1943- : Zhongguo Guizhou Miao zu xiu hui.  1998 1
  逝波, 1908-1995 -- See Su, Yuanlei, 1908-1995   1
逍遥子, 18th/19th cent. : Hou Hong lou meng / Xiaoyaozi zhuan ; Han Xiduo, Bu Weiyi jiao dian.  1985 1
通俗敎育普及会. : Daishinsai to sono kyōkun / Tsūzoku Kyōiku Fukyūkai hen.  1924 1
通俗文學與雅正文學學術硏討會 2002 : : Di 3 jie Tong su wen xue yu ya zheng wen xue quan guo xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Guo li zhong xing da xue Zhongguo wen xue xi.  2002 1
通俗讀物出版社. : Xue xi zong lu xian ruo gan ming ci jie shi.  1954 1
通元子. : Yu chan ji : [liu juan wu shi san hui] / (Qing) Tong Yuanzi zhu.  1990 1
通化地区(China). : Changbai shan er ge : [Qing shao nian du wu] / Tonghua Diqu ge wei hui zheng zhi bu xuan chuan zu bian.  1973 1
通化市 地方志 编纂 委员会. : Tonghua shi zhi / Tonghua shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Gao Shixin.  1996 1
通化师范学院. : Zhongguo Gaogouli wang cheng wang ling ji gui zu mu zang / Tonghua shi fan xue yuan Gaogouli yan jiu yuan, Ji'an Shi wen wu ju Ji'an Shi bo wu guan bian zhu ; Geng Tiehua, Cui Ming zhu bian.  2008 1
通化县志编纂委员会. : Tonghua xian zhi / Tonghua xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Liu Fude zhu bian.  1996 1
通州区地方志编纂委员会. : Tong Xian zhi / Tongzhou Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  2003 1
通榆县志编纂委员会. : Tongyu Xian zhi / Tongyu Xian zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Zhao Fushan ; fu zhu bian Ma Xiangdong.  1994 1
通江县 (四川省, 中国). : Tongjiang Xian cai zheng zhi = Tongjiang xian caizheng zhi / Tongjiang Xian cai zheng ju bian.  2007 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next