My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
鄭昌. : Xue xi "Mao Zedong xuan ji" di 1 juan / Zheng Chang [et al.] zuo.  1952 1
  鄭昌秀, 1942- -- See Chung, Chang-Soo, 1942-   1
鄭昌淦.. : Zhongguo zheng zhi xue shuo shi / Zheng Changgan zhu.  1995 1
鄭明[li], 1950-   2
鄭明〓, 1950-   7
鄭明娳, 1950-   2
鄭易 : Jiang Zemin bi hu de Zhu Ling an / Zheng Yi.  2013 1
鄭易里. : Zui xin xiang jie Ying Hua da ci dian : fu Zhong wen suo yin = A new English-Chinese dictionary : with index in Chinese / Zheng, Yili zhu bian.  1965 1
  鄭春淳 -- See Trinh, Xuan Thuan   1
  鄭春苗 -- See Zheng, Chunmiao   1
鄭時宜. : Yu jie gou fang cheng mo xing gong wu : shu guang chu xian = Dances with structural equational modelings : Episode I- A new generation / Zhang Weihao, Zheng Shiyi zhu.  2012 1
  鄭時齡 -- See Zheng, Shiling   1
鄭晃二. : Taiwan dong xi xiang : shi si chang wen hua yu jian zhu de dui hua / bian zuo Zheng Huang'er.  2004 1
鄭景文, : Yuan di san bu : Liu Hanzhi ge zhan = Walking in place : Liu Han-Chih solo exhibition / bian ji: Fang Meijing, Su Zixiu ; yi zhe: Han Bolong, Zheng Jingwen  2013 1
鄭智鴻. : Zhui qiu zhuo yue : Zhong yang yan jiu yuan ba shi nian / [zhu bian Zhong yang yan jiu yuan ba shi nian yuan shi bian zuan wei yuan hui ; bian ji Huang Shenru, Zheng Zhihong].  2008 1
鄭曉, 1499-1566.   3
  鄭會欣 -- See Zheng, Huixin   1
鄭會欣.   3
鄭朝宗. : Meng hen lu / Zheng Chaozong zhu.  1986 1
鄭材著. : Kejia hua shi yun [electronic resource] / Zheng Cai bian zhe.  2002 1
  鄭林曦 -- See Zheng, Linxi   1
鄭林曦. : Zhongguo wen zi gai ge wen ti / Zheng Linxi [and others] ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.  1956 1
鄭東風. : Hongtong xian shui li zhi = Hong tong xian shui li zhi / Zheng Dongfeng zhu bian.  1993 1
鄭梓.   2
鄭梅澗, 1727-1787. : Hou ke zhi nan Chong lou yu yao : [4 juan] / [yuan bian zhe Zheng Meijian]  1917 1
  鄭楚宣, 1953- -- See Zheng, Chuxuan, 1953-   1
鄭業斅, 1842-1919. : Du xiao zhai jin shi wen kao / Zheng Yexiao zhu. Sheng chun hong shi jin shi shu ji / Lin Wanli [Baishui] zhu.  1935 1
  鄭榕 -- See Zheng, Rong   1
鄭榕. : Long xu gou [videorecording] / Zhong yang dian ying ju Beijing dian ying zhi pian chang ; wu tai ju gai bian Jiao Juyin ; bian dao Xian Qun.  1999 1
  鄭榮 -- See Zheng, Rong   1
鄭榮珍. : Niu Ao duan pian xiao shuo jing xuan / Liu Xiangguang, Zhang Fengzhu, Zheng Rongzhen yi.  1988 1
鄭榮興.   2
  鄭樹森 -- See Zheng, Shusen   1
鄭樹森.   7
鄭 樹若, 18th/19th cent.   2
鄭樸. : Yang Ziyun ji [electronic resource] : [6 juan / Yang Xiong zhuan ; Zheng Pu bian].  2006 1
鄭樵, 1104-1162.   8
鄭欽仁.   2
鄭永孝, 1930- : Chen Ruoxi de shi jie / Zheng Yongxiao zhu.  1985 1
  鄭永年 -- See Zheng, Yongnian   1
鄭永年.   11
鄭永禧. : Lanke Shan zhi / Zheng Yongxi ji.  2000 1
鄭汝諧, 12th/13th cent.   2
鄭海麟,   6
鄭淸之, 1176-1251.   2
  鄭淸文, 1932- -- See Zheng, Qingwen, 1932-   1
鄭淸文, 1932- : Taiwan wen xue : yi duan de xi pu / Gangqi Yuzi zhu ; Ye Di, Zheng Qingwen, Tu Cuihua yi.  1997 1
鄭淸茂. : Wan ge / Yuantian Kangzi zhu ; Zheng Qingmao yi.  1959 1
鄭湘疇, fl. 1940. : Pingnan xian jian / Cheng Xiangchou zuan xiu.  1974 1
  鄭漁 -- See Zheng, Yu   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next