My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陕西省考古硏究所 (Xi'an Shi, China)   4
陕西省考古硏究所(西安市, 中国) : Tang Jiemin tai zi mu fa jue bao gao = Tomb of prince Jiemin of Tang Dynasty / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Fuping Xian wen wu guan li wei yuan hui bian zhu.  2004 1
陕西省考古研究所.   5
陕西省考古研究所 (Sian, China)   3
  陕西省考古研究所 (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) -- See Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo (Taiyuan, Shanxi Sheng, China)   1
陕西省考古研究所 (Taiyuan, Shanxi Sheng, China) : Shanxi xin chu tu wen wu xuan cui / zhu bian Wu Zhenfeng ; fu zhu bian Han Zhao ; Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  1998 1
陕西省考古研究所 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China). : Qin wu zhi wen hua shi / zhu bian Wang Xueli ; fu zhu bian Shang Zhiru, Hu Lin'gui ; zhuan xie zhe Wang Xueli ... [et al.] ; Shanxi sheng kao gu yan jiu suo Qin Han yan jiu shi bian.  1994 1
陕西省考古研究所 (Xi'an Shi, China).   5
陕西省考古研究所(西安市, 中国) : Long Xian Dianzi Qin mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  1998 1
陕西省考古研究院,   7
陕西省考古研究院 (Xi'an Shi, China),   10
陕西省考古研究院(西安市, 中国)   7
陕西省西安市服装公司革命委员会, : Fu zhuang cai jian / Shanxi Sheng Xi'an Shi fu zhuang gong si ge ming wei yuan hui bian yin.  1972 1
陕西省妇女联合会. : Zhongguo fu nü tong ji zi liao, 1949-1989 / Zhonghua quan guo fu nü lian he hui fu nü yan jiu suo, Shanxi sheng fu nü lian he hui yan jiu shi bian = Statistics on Chinese women, 1949-1989 / Research Institute of All China Women's Federation Research Office of Shaanxi Provincial Women's Federation.  1991 1
陕西省档案学会. : Shanxi dang an = Shaanxi dangan.    1
陕西省档案馆. : Kang Ri zhan zheng shi qi Shan Gan Ning bian qu cai zheng jing ji shi liao zhai bian / Shan Gan Ning bian qu cai zheng jing ji shi bian xie zu, Shanxi sheng an dang [i.e. dang an] guan.  1981 1
陕西省档案馆 (Shaanxi Sheng, China)   2
陕西省档案馆(Shensi Province, China) : Shan Gan Ning bian qu zheng fu da shi ji / Shanxi sheng dang an guan bian.  1991 1
陕西省临潼县志编纂委员会.. : Lintong xian zhi / Shanxi sheng Lintong xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
陕西省计划委员会 (Shaanxi Sheng, China) : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
陕西省农业勘察设计院. : Shanxi mu cao = Shaanxi herbage / Shanxi Sheng nong mu ting xu mu ju, Shanxi sheng nong ye kan cha she ji yuan.  1987 1
陕西省凤翔县地方志编纂委员会. : Fengxiang xian zhi / Shaanxi sheng Fengxiang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
陕西省凤县地方志编纂委员会. : Feng Xian zhi min guo shi qi zi liao hui bian / [bian ji Feng Xian di fang zhi bian wei hui].  1988 1
陕西考古研究院. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
陕西师范大学 (Sian, China). : Chang yong wen yan xu ci ci dian / Shanxi shi fan da xue "Gu Han yu xu ci yong fa ci dian" bian xie zu bian.  1983 1
  陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China) -- See Shanxi shi fan da xue (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   1
陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   3
陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China). : Xin li xue ji ben li lun wen ti yan jiu.  1985 1
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China).   2
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China). : Tang dai wen xue yan jiu nian jian / Zhongguo Tang dai wen xue xue hui, Shanxi shi fan da xue Zhong wen xi bian.  1984- 1
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China). : Shanxi Sheng Ankang Diqu di li zhi / Shanxi shi fan da xue di li xi "Ankang Diqu di li zhi" bian xie zu.  1986 1
陕西师范大学. : Shei pao da wu chan jie ji si ling bu wo men jiu za lan shei de gou tou / Shanxi shi fan da xue wen ge chou wei hui, <Shi si bao wei Mao zhu xi, shi si bao wei dang zhong yang, fen nu sheng tao Shanxi shi da lin wei hui yi xiao cuo ren pao da wu chan jie ji zui gao si ling bu da hui> mi shu chu bian.  1966 1
陕西师范大学 (西安, 陜西省, 中国). : Tongwan cheng : yi zhi zong he yan jiu / Shanxi shi fan da xue xi bei huan fa zhong xin bian.  2004 1
  陕西师范大学 (西安陕西省中囯) -- See Shanxi shi fan da xue (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   1
陕西师范大学敎育硏究所.   6
陕西师范大学图书馆・ : Xi bei zong he tu shu zi liao zhong xin wai wen tu shu mu lu = Catalog of the comprehensive books and information center of Northwest China (Books of foreign languages) / Shanxi shi fan da xue tu shu guan.  1985 1
陕西师范大学历史文化学院, : Si chou zhi lu yan jiu ji kan = Journal of the Silk Road studies.  2017- 1
陕西历史博物館. : Tang mu bi hua yan jiu wen ji / Zhou Tianyou zhu bian ; Shen Qinyan fu zhu bian ; Shanxi li shi bo wu guan bian.  2001 1
陕西历史博物馆.   9
陕西华立影音文化有限公司. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
陕西教育学院政教系. : Shanxi sheng jing ji he she hui fa zhan jian jie / [Shanxi jiao yu xue yuan zheng jiao xi].  1986 1
陕西青年管理干部学院. : Shanxi qing nian zhi ye xue yuan xue bao [electronic resource] .    1
陕县大营村志编纂委员会. : Shanxian Daying cun zhi / bian zhu Shanxian Daying cun zhi bian wei hui ; ze ren bian ji Wei Yazhou.  1990 1
  慎到, approximately 350 B.C.-approximately 275 B.C. -- See Shen, Dao, approximately 350 B.C.-approximately 275 B.C.   1
慎到, approximately 350 B.C.-approximately 275 B.C. : Guanyinzi, Shenzi jin yi / Zhu Hailei bian zhu.  2012 1
慎到, ca. 350-ca. 275 B.C. : Shenzi ji shuo / Cai Rukun bian zhu.  1965 1
  慎結 -- See Shen, Jie   1
碁山镇人民政府地方史志办公室. : Qishan Zhen zhi / Qishan Zhen ren min zheng fu, Ju Xian di fang shi zhi ban gong shi bian.  2003 1
帰一協会.   2
毎日新聞社.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next