My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陕西省计划委员会 (Shaanxi Sheng, China) : Shanxi sheng zi yuan di tu ji / Shanxi sheng ji hua wei yuan hui, Shanxi sheng ce hui ju.  1999 1
陕西省农业勘察设计院. : Shanxi mu cao = Shaanxi herbage / Shanxi Sheng nong mu ting xu mu ju, Shanxi sheng nong ye kan cha she ji yuan.  1987 1
陕西省凤翔县地方志编纂委员会. : Fengxiang xian zhi / Shaanxi sheng Fengxiang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
陕西省凤县地方志编纂委员会. : Feng Xian zhi min guo shi qi zi liao hui bian / [bian ji Feng Xian di fang zhi bian wei hui].  1988 1
陕西考古研究院. : Qing dai mu shi shi ke yi shu = The art of the carved stones of Li's tombs of the Qing dynasty in Dali country, Shaanxi province / Jin Xianyong, Tian Yaqi, Wang Lina zhu ; Shaanxi kao gu yan jiu yuan bian.  2008 1
陕西师范大学 (Sian, China). 《古汉语虛词用法词典》编写组. : Chang yong wen yan xu ci ci dian / Shanxi shi fan da xue "Gu Han yu xu ci yong fa ci dian" bian xie zu bian.  1983 1
  陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China) -- See Shanxi shi fan da xue (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   1
陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   3
陕西师范大学 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China). 教育研究所. 心理研究室. : Xin li xue ji ben li lun wen ti yan jiu.  1985 1
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China). 中文系.   2
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China). 文硏所. : Tang dai wen xue yan jiu nian jian / Zhongguo Tang dai wen xue xue hui, Shanxi shi fan da xue Zhong wen xi bian.  1984- 1
陕西师范大学 (Xi'an Shi, China). 《安康地区地理志》编写组. : Shanxi Sheng Ankang Diqu di li zhi / Shanxi shi fan da xue di li xi "Ankang Diqu di li zhi" bian xie zu.  1986 1
陕西师范大学. 文革筹委会. : Shei pao da wu chan jie ji si ling bu wo men jiu za lan shei de gou tou / Shanxi shi fan da xue wen ge chou wei hui, <Shi si bao wei Mao zhu xi, shi si bao wei dang zhong yang, fen nu sheng tao Shanxi shi da lin wei hui yi xiao cuo ren pao da wu chan jie ji zui gao si ling bu da hui> mi shu chu bian.  1966 1
陕西师范大学 (西安, 陜西省, 中国). 西北环发中心. : Tongwan cheng : yi zhi zong he yan jiu / Shanxi shi fan da xue xi bei huan fa zhong xin bian.  2004 1
  陕西师范大学 (西安陕西省中囯) -- See Shanxi shi fan da xue (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   1
陕西师范大学敎育硏究所.   6
陕西师范大学图书馆・ : Xi bei zong he tu shu zi liao zhong xin wai wen tu shu mu lu = Catalog of the comprehensive books and information center of Northwest China (Books of foreign languages) / Shanxi shi fan da xue tu shu guan.  1985 1
陕西师范大学历史文化学院, editor. : Si chou zhi lu yan jiu ji kan = Journal of the Silk Road studies.  2017- 1
陕西历史博物館. : Tang mu bi hua yan jiu wen ji / Zhou Tianyou zhu bian ; Shen Qinyan fu zhu bian ; Shanxi li shi bo wu guan bian.  2001 1
陕西历史博物馆.   5
陕西历史博物馆, editor.   4
陕西华立影音文化有限公司. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
陕西教育学院政教系. : Shanxi sheng jing ji he she hui fa zhan jian jie / [Shanxi jiao yu xue yuan zheng jiao xi].  1986 1
陕西青年管理干部学院. : Shanxi qing nian zhi ye xue yuan xue bao [electronic resource] .    1
陕县大营村志编纂委员会. : Shanxian Daying cun zhi / bian zhu Shanxian Daying cun zhi bian wei hui ; ze ren bian ji Wei Yazhou.  1990 1
慎到, approximately 350 B.C.-approximately 275 B.C. / 慎子. : Guanyinzi, Shenzi jin yi / Zhu Hailei bian zhu.  2012 1
慎到, ca. 350-ca. 275 B.C. / 慎子. : Shenzi ji shuo / Cai Rukun bian zhu.  1965 1
碁山镇人民政府地方史志办公室. : Qishan Zhen zhi / Qishan Zhen ren min zheng fu, Ju Xian di fang shi zhi ban gong shi bian.  2003 1
帰一協会.   2
毎日新聞社.   2
毎日コミュニケーションズ. : Mainichi ryugaku nenkan = Mainichi study abroad almanac 4 '91̃'92 : Ōsutoraria NZ ryūgaku hen / [Mainichi Komyunikēshonzu Kaigai Kenshubu hen]  1991 1
閆群. : Zhongguo jing ju lian pu tu dian / Yan Qun bian hui.  2000 1
閆若恪. : Zhongguo shi gao mi / Yan Ruoke zhu.  2009 1
彦奇. : Zhongguo ge min zhu dang pai shi ren wu zhuan / zhu bian Yan Qi ; fu zhu bian Wang Ying. Zhang Diming, Chen Zhiyuan.  1993 1
彦根城博物館. : Kokuhō Hikone byōbu / Hikonejō Hakubutsukan, Tōkyō Bunkazai Kenkyūjo hen.  2008 1
彦火, 1947- : Dang dai Zhongguo zuo jia feng mao. Xu bian / Yanhuo zhu.  1982 1
彦悰, 7th cent. / 後畫錄. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 1 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
彦坂, 尚嘉 : Kūsō kōkyo bijutsukan / Hikosaka Naoyoshi ; Igarashi Tarō ; Niibori Manabu.  2010 1
彦坂 興秀. : Chūi to ishiki / Anzai, Yūichirō. Osaka, Naoyuki. Maeda, Toshihiro. Hikosaka, Okihide.  1994 1
産業技術総合硏究所. : Sansōken today.    1
産業技術総合研究所. : AIST today [electronic resource] / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST).    1
産業能率短期大学. 日本語教育研究室. : Nihongo o manabu hitotachi no tame no Nihongo o tanoshiku yomu hon : shochūkyū = Enjoyable task reading in Japanese : pre-intermediate / Sannō Tanki Daigaku Nihongo Kyōiku Kenkyūshitsu hen.  1996 1
産業医科大学(Kitakyūshū-shi, Japan) : Journal of UOEH [electronic resource] .  1979- 1
産能短期大学. 日本語教育研究室.   2
産能短期大学日本語教育研究室. : Nihongo o manabu hitotachi no tame no Nihongo o tanoshiku yomu hon : chūkyū = Enjoyable task reading in Japanese : intermediate / Sannō Tanki Daigaku Nihongo Kyōiku Kenkyūshitsu hen.  1991 1
産経新聞社. : Pari, modan 1910--30-nendai : posutā, sashie, kaiga, shashin, eizō ni miru shikaku media no jidai / shusai Tōkyō-to Bunka Shinkōkai, Sankei Shinbunsha ; [henshū Tōkyō-to Teien Bijutsukan] = Le Paris des temps modernes, les années 1910--30 : l'ère de la communication visuelle: affiches, illustrations, photographies, peintures, cinèma / organisèe par Tokyo Metropolitan Culture Foundation, The Sankei Shimbun.  c1992 1
禄文斌. : Guizhou Yi xue / Guizhou Sheng Yi xue yan jiu hui ; Lu Wenbin [and others] bian.  1996 1
禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会. : Luquan Yizu Miaozu Zizhixian zhi / Luquan Yizu Miaozu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
禄志义. : Wusa Yi zu li su dian ji / Lu Zhiyi zhu bian ; "Wusa Yi zu li su dian ji" bian wei hui bian.  2012 1
颖之. : Zhongguo jin dai liu xue jian shi / Ying Zhi bian zhu.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next