My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陝西省第一次经济普查领导小组办公室. : Shanxi jing ji pu cha nian jian. 2004 / Shanxi sheng di yi ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
陝西省考古硏究所. : Xi'an bei jiao Qin mu / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2006 1
陝西省考古硏究所 (Xi'an Shi, China) : Shanxi Shenmu Dabaodang Han cai hui hua xiang shi / Shaanxi Sheng Kao gu yan jiu suo bian : zhu bian Han Wei ; fu zhu bian Wang Weilin.  2000 1
陝西省考古硏究所 (Xi'an Shi, China) : Zhongguo Hanyang Ling cai yong = The coloured figurines in Yang Ling Mausoleum of Han in China / Shanxi sheng kao gu yan jiu suo, Han ling gao gu dui bian = compiled by Archaeological Team of Han Mausoleums, Archaeological Institute of Shaanxi Province ; [Wang Xueli zhu bian, zhuan wen].  1992 1
陝西省考古硏究所(西安, 陝西省, 中國) : Fo men mi bao da Tang yi zhen : Shanxi Fu feng Fa men si di gong.  1994 1
陝西省考古硏究所(西安, 陝西省, 中囯) : Han Yang ling = The Yangling Mausoleum of Emperor Jingdi of the Western Han dynasty / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  2001 1
陝西省考古硏究所 (西安市, 中國) : Tang Huizhuang tai zi Li Hui mu fa jue bao gao = The tomb of Prince Huizhuang of Tang dynasty / Shanxi Dheng kao gu yan jiu suo bian zhu.  2004 1
陝西省考古硏究所 (西安市, 中国) : Haojing xi Zhou gong shi / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo [bian].  1995 1
陝西省考古研究所 (Xi'an, Shaanxi Sheng, China)   2
陝西省考古研究所 (Xi'an Shi, China) : Kao gu yu wen wu [electronic resource] .  1980- 1
陝西省考古研究院, : Chang'an Gaoyangyuan xin chu tu Sui Tang mu zhi / Li Ming, Liu Daiyun, Li Jugang zhu bian ; Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan bian.  2016 1
陝西省考古研究院 (Xi'an Shi, China), : Yuenan yi li : Fengyuan wen hua yi cun fa jue bao gao / Sichuan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan [and two others] bian zhu.  2016 1
陝西省戏剧志编纂委员会. : Shanxi sheng xi ju zhi. Sheng zhi juan / Shanxi sheng xi ju zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Yu Xun.  2000 1
陝西省档案学会. : Shanxi dang an [electronic resource] = Shaanxidangan.    1
陝西省轩辕黄帝研究会. : Hua Xia wen hua [electronic resource] = Chinese culture / Shanxi Sheng Xuanyuan huang di yan jiu hui zhu ban.    1
陝西金花制片有限公司. : Shei shuo wo bu zai hu? [videorecording] = Who cares? / Beijing zi jin cheng ying ye gong si, Xi'an dian ying zhi pian chang, Shanxi jin hua ying shi zhi pian you xian ze ren gong si ; dao yan Huang Jianxin.  2001 1
除本理史, 1971-, : Fukushima Genpatsu Jiko baishō no kenkyū / Awaji Takehisa, Yoshimura Ryōichi, Yokemoto Masafumi hen.  2015 1
陳{F9DA}嘉, 1944- : Taiwan zuo jia quan ji. Duan bian xiao shuojuan. Zhan hou di 2 dai [electronic resource] / Lin Ruiming, Chen Wanyi bianxuan.  1993 1
陳[Hao]子. : Hua jing / Chen Haozi ji ; Yi Qinheng jiao zhu.  1985 1
陳[Jung]湲. : Higashi Ajia no ryōsai kenboron : tsukurareta dentō / Jin Jonwon.  2006 1
  陳[Tong] -- See Chen, Tong   1
  陳[Xing] -- See Chen, Xing   1
陳[Xunxiang], jin shi 1733. : Wujiang xian zhi : 58 juan, juan shou / Ni Shimeng deng zuan ; Chen Xunxiang deng xiu.  1975 1
  陳Ming慧 -- See Chen, Minghui   1
  陳〓聲 -- See Chen, Taosheng   1
陳一. : Zhongguo dian shi ji lu pian de sheng chan yu zai xian / Chen Yi zhu.  2011 1
  陳一〓 -- See Chen, Yixi   1
陳一塵. : Ao lian / Chen Yichen zhu.  1954 1
陳一新. : Hu Wen zhu zheng xia dui tai zheng ce yu liang an guan xi [electronic resource] : jian lun zhong gong << fan fen lie guo jia fa >> / Chen Yixin deng zuo ; Zhu Xinmin zhu bian.  2006 1
陳一堃. : Liancheng xian zhi : [32 juan] / Chen Yikun xiu ; Deng Guangying zuan.  1975 1
陳一諮, 1940-,   6
陳丁林. : Tainan jian nian gong yi yan jiu / Chen Dinglin zhu.  2016 1
陳三井.   17
陳三井.. : Lü Ou jiao yu yun dong / Lü Ou za zhi she bian ; Chen Sanjing jiao ding.  1996 1
陳世仁, 1676-1722.   2
陳世宏. : Zu dang yun dong / [zhu bian Zhou Xiuhuan, Chen Shihong].  2000 1
陳世崇, 1245-1308. : Sui yin man lu [electronic resource] : [5 juan / Chen Shichong zhuan].  2006 1
  陳世平 -- See Chen, Shiping   1
陳世昌, 1939- : Taiwan yan jin shi / Chen Shichang zhu.  2013 1
陳世明, 1948- : Chen Shiming : zong tan yu jing = Chen Shu-Ming : exploring visual language / [zhu zuo quan ren: Taibei shi li mei shu guan ; zhi xing bian ji: Liu Yongren]  2012 1
  陳世銘 -- See Chen, Suming   1
陳世隆. : Bei xuan bi ji [electronic resource] / [Chen Shilong zhuan].  2006 1
  陳世驤 -- See Chen, Shixiang   1
陳丕琮.   2
陳中凡, 1888-1982.   2
  陳中民 -- See Chen, Zhongmin   1
陳中民. : Chong du Taiwan : Ren lei xue de shi ye : bai nian ren lei xue hui gu yu qian zhan = Anthropological study of Taiwan over the last century accomplishment and prospects / Lin Shurong, Chen Zhongmin, Chen Maling zhu bian.  2014 1
  陳中民, 1942- -- See Chen, Zhongmin, 1942-   1
陳中民, 1942- : She hui, min zu yu wen hua zhan yan guo ji yan tao hui lun wen ji / zhu bian Wang Qiugui, Zhuang Yingzhang, Chen Zhongmin.  2001 1
陳凡,   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next