My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陳小雅繪. : Feng zhong di hei zai cai [electronic resource] : Huwei juan cun qian shi / Chen Xiaoya bian hui.  2011 1
陳少廷.   2
陳少松. : Yan jiang ge ti wen gao xie fa / Chen Shaosong zhu.  1992 1
陳少海. : Hong lou fu meng : [yi bai hui] / Xiaoheshanqiao bian ji [i.e. bian zhuan].  1990 1
陳少白, 1869-1934. : Xing Zhong hui ge ming shi yao / Chen Shaobai kou shu ; Xu Shishen bi ji.  1956 1
  陳少英 -- See Chen, Shaoying   1
陳尚古. : Zan yun lou za shuo / Chen Shanggu zhu. Tan zhu / Wang Chongjian zhuan. Shuo meng / Cao Jiaju zhuan.  1915 1
陳尚君,   3
  陳尾 -- See Chen, Wei   1
  陳山 -- See Chen, Shan   1
陳山. : Mao Zedong de da ji huang : 1958-1962 nian de Zhongguo hao jie shi / Fengke zhu ; Guo Wenxiang, Lu Shuping, Chen Shan yi = Mao's great famine : the history of China's most devastating catastrophe / Frank Dikötter.  2012 1
陳山森. : Muzha xiang nong jia shou yi yan jiu / Huang Shengzhong zhuan. Taiwan nong jia suo de pian di zhi yan jiu / Chen Shansen zhuan.  1981 1
  陳岷 -- See Chen, Min   1
陳峰. : Nanyang Han dai hua xiang zhuan / Zhao Chengfu zhu bian ; Zhao Chengfu, Chai Zhongqing, Chen Feng zhu ; [Nanyang wen wu yan jiu suo bian].  1990 1
陳崇祖.. : Wai Meng jin shi shi / Chen Chongzu zhu.  1965 1
  陳巍 -- See Chen, Wei   1
陳巖, d. 1299. : Jiuhua shi ji [electronic resource] : [1 juan, fu shi xi tan shi 1 juan / Chen Yan zhuan].  2006 1
陳巖肖. : Geng xi shi hua [electronic resource] : [2 juan / Chen Yanxiao zhuan].  2006 1
陳川,, : Chase / Chen Chuan hua ; Chen Chong wen.  199- 1
陳師凱. : Shu Cai shi zhuan pang tong [electronic resource] : [6 juan / Chen Shikai zhuan].  2006 1
陳師文, fl. 1110. : Tai ping hui min he ji ju fang [electronic resource] : [10 juan, Zhi nan zong lun 3 juan / Chen Shiwen .. [et al.] zhuan].  2006 1
陳師曾, 1876-1923. : Beijing feng su / Chen Shizeng hua.  2003 1
陳師道. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 66 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
陳師道, 1053-1102.   9
陳師道, 1053-1120. : Houshan shi zhu : [12 juan / Chen Shidao zhuan ; Ren Yuan zhu.]  1934? 1
陳常宏. : Guo ji jin rong mao yi shu yu suo xie ci dian / Chen Changhong zhu bian.  1989 1
  陳平 -- See Chen, Ping   1
  陳平, 1954- -- See Chen, Ping, 1954-   1
陳平, 1955- : Chen Ping dui hua lu / [Chen Ping bian].  2011- 1
陳平利. : Han Ying guo ji mao yi he jin rong ci dian = A Chinese-English dictionary of international trade and finance / zhu bian Liao Meizhen, Li Xinhua, Zhang Siyou ; bian zhe Chen Pingli ... [deng].  2000 1
陳平原, 1954-,   3
陳年福. : Jia gu wen ci yi lun gao / Chen Nianfu zhu.  2007 1
陳幼韓. : Yu yan yu yin yue / Yang Yinliu zhu.  1988 1
陳幼璞. : Aidisheng zi zhuan / Ximensi zhu ; Chen Youpu yi.  1965 1
陳序經, 1903- : Zhongguo wen hua de chu lu / zhu zuo zhe Chen Xujing.  1934 1
陳序經, 1903-1967. : Sanshui dan min diao cha / Wu Ruilin zhu. Dan min de yan jiu / Chen Xujing zhu.  1971 1
陳庭珍.   2
陳康.   2
陳康德, 1924- : Zhongguo bao yu / Zhao Songling, Chen Kangde bian zhu ; Lu Jincheng shen ding.  1991 1
陳康祺, 1840-1890. : Lang qian ji wen chu bi er bi san bi / Chen Kangqi zhu ; Jin Shi dian jiao.  1984 1
陳廷一, 1947- : Song Meiling qian zhuan / Chen Tingyi zhu.  1994 1
陳廷敬, 1630-1712. : Wuting wen bian : [50 juan / Chen Tingjing zhuan]  1973 1
陳廷敬, 1639-1710.   2
陳廷敬, 1639-1712.   6
陳廷棻. : Pingba Xian zhi : 6 ce, juan shou 1 juan / Chen Tingfen zuan ; Jiang Zhongmin xiu.  1974 1
陳廷焯, 1853-1892.   2
陳延傑. : Shi pin zhu / Zhong Rong zhu ; Chen Yanjie zhu.  1959 1
陳延恩. : Jiangyin xian zhi : Jiangsu sheng / Chen Yan'en deng xiu ; Li Zhaoluo deng zuan.  1983 1
陳延輝. : Tainan xian pai xi xing qi yu zheng dang zheng zhi di que li [electronic resource] / Chen Yanhui, Xiao Jinyuan zhe.  2005 1
陳延斌. : Zhongguo jia xun shi / Xu Shaojin, Chen Yanbin.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next