My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
陳師曾, 1876-1923. : Beijing feng su / Chen Shizeng hua.  2003 1
陳師道. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 66 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
陳師道, 1053-1102.   9
陳師道, 1053-1120. : Houshan shi zhu : [12 juan / Chen Shidao zhuan ; Ren Yuan zhu.]  1934? 1
陳常宏. : Guo ji jin rong mao yi shu yu suo xie ci dian / Chen Changhong zhu bian.  1989 1
陳平, 1955- : Chen Ping dui hua lu / [Chen Ping bian].  2011- 1
陳平利. : Han Ying guo ji mao yi he jin rong ci dian = A Chinese-English dictionary of international trade and finance / zhu bian Liao Meizhen, Li Xinhua, Zhang Siyou ; bian zhe Chen Pingli ... [deng].  2000 1
陳平原, 1954-,   3
陳年福. : Jia gu wen ci yi lun gao / Chen Nianfu zhu.  2007 1
陳幼韓. : Yu yan yu yin yue / Yang Yinliu zhu.  1988 1
陳幼璞. : Aidisheng zi zhuan / Ximensi zhu ; Chen Youpu yi.  1965 1
陳序經, 1903- : Zhongguo wen hua de chu lu / zhu zuo zhe Chen Xujing.  1934 1
陳序經, 1903-1967. : Sanshui dan min diao cha / Wu Ruilin zhu. Dan min de yan jiu / Chen Xujing zhu.  1971 1
陳庭珍.   2
陳康.   2
陳康德, 1924- : Zhongguo bao yu / Zhao Songling, Chen Kangde bian zhu ; Lu Jincheng shen ding.  1991 1
陳康祺, 1840-1890. : Lang qian ji wen chu bi er bi san bi / Chen Kangqi zhu ; Jin Shi dian jiao.  1984 1
陳廷一, 1947- : Song Meiling qian zhuan / Chen Tingyi zhu.  1994 1
陳廷敬, 1630-1712. : Wuting wen bian : [50 juan / Chen Tingjing zhuan]  1973 1
陳廷敬, 1639-1710.   2
陳廷敬, 1639-1712.   6
陳廷棻. : Pingba Xian zhi : 6 ce, juan shou 1 juan / Chen Tingfen zuan ; Jiang Zhongmin xiu.  1974 1
陳廷焯, 1853-1892.   2
陳延傑. : Shi pin zhu / Zhong Rong zhu ; Chen Yanjie zhu.  1959 1
陳延恩. : Jiangyin xian zhi : Jiangsu sheng / Chen Yan'en deng xiu ; Li Zhaoluo deng zuan.  1983 1
陳延輝. : Tainan xian pai xi xing qi yu zheng dang zheng zhi di que li [electronic resource] / Chen Yanhui, Xiao Jinyuan zhe.  2005 1
陳延斌. : Zhongguo jia xun shi / Xu Shaojin, Chen Yanbin.  2003 1
陳建中, 1939- : Chen Jianzhong = Chan Kin-chung / [zhu bian Huang Tian, Liang Dingying].  1985 1
陳建仲. : Kan jian, xi wang : xun zhao yuan zhu min de sui yue yu meng xiang / [zong bian ji Chen Jianzhong ; zhu bian Xie Yijun].  2004 1
陳建侯. : Xu xue si zhong / Jin Yue ji.  1919 1
陳建先. : Zhongguo gu dai de wang wei geng ti / Chen Jianzhi, Chen Jianxian, Chen Jianlin bian zhu.  1991 1
陳建功. : Dan feng yan / [Chen Jian'gong zhu], Boyang zhu bian, Chen Xinyuan ben shu xu.  1988 1
陳建廷. : Zhong Ri he qun? : Riben zhi shi jie lun zheng "Zhongguo jue qi" de jin dai yuan liu / Chen Jianting, Shi Zhiyu zhu.  2007 1
陳建忠. : Taiwan xiao shuo shi lun = Essays on Taiwan literary history / Chen Jianzhong ... [et al.] he zhu.  2007 1
陳建憲 : Hua xia zhu shen : yu huang da di / chen jian xian zhu.  1999 1
陳建憲 1954-, : Hua xia zhu shen : yu huang da di / chen jian xian zhu.  1999 1
陳建明. : Zhongguo ji du jiao qu yu shi yan jiu / Chen Jianming, Liu Jiafeng zhu bian.  2008 1
陳建智. : Zhongguo gu dai de wang wei geng ti / Chen Jianzhi, Chen Jianxian, Chen Jianlin bian zhu.  1991 1
陳建林. : Zhongguo gu dai de wang wei geng ti / Chen Jianzhi, Chen Jianxian, Chen Jianlin bian zhu.  1991 1
陳建民.   4
陳建華, 1947- : Ge ming yu xing shi : Mao Dun zao qi xiao shuo de xian dai xing zhan kai 1927-1930 / Chen Jianhua zhu.  2012 1
陳建貢. : Jian du bo shu zi dian / Chen Jiangong, Xu Min bian.  1991 1
陳 建貢, 1956- : Zhongguo zhuan wa tao wen da zi dian / Chen Jian'gong bian zhu.  2001 1
陳建銘, 1965- : Cha ling shi zi lu 84 hao / Hailian Hanfu zhu ; Chen Jianming yi.  2002 1
陳建霖. : Gu zhi shu song zheng de zhong yi zhi liao : Jin dai yan jiu yu dian ji zi xun / Xing zheng yuan wei sheng shu zhong yi yao wei yuan hui ; [yan jiu ji hua zhu chi ren: Chen Jianlin ; yan jiu ren yuan: Lin Yixin, You Zhisheng]  2002 1
陳 建志.   2
陳建勲, 1933- : Zhongguo da lu guo fang zhi chu yu jing ji cheng zhang tong huo peng zhang zhi yin guo jian ding / Chen Jianxun.  1990 1
陳弘. : Qidong she zhi hui du : 4 juan : fu lu 1 juan / Chen Hong bian ji.  1975 1
  陳弘毅, 1957- -- See Chen, Hongyi, 1957-   1
陳弘毅, 1957-   4
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next