My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  顧淸 -- See Gu, Qing   1
顧淸, 1460-1528. : Dong jiang jia cang ji [electronic resource] : [42 juan / Gu Qing zhuan]. Feng wen yan shi lun : [1 juan / Wang Ao zhuan].  2006 1
顧準, 1915-1974. : Gu zhun zi shu / Chen Minzhi, Gu Nanjiu bian.  2002 1
顧潮.   2
顧炎武, 1613-1682.   33
顧炎武, 1613-1682.   2
  顧燕翎 -- See Ku, Yenlin   1
顧燕翎. : Nü xing zhu yi li lun yu liu pai / zhu bian Gu Yanling ; zuo zhe Lin Fangmei ... [et al.].  1996 1
顧瑛, 1310-1369.   6
顧祖禹, 1624-1680.   2
顧祖禹, 1624-1680. : Du shi fang yu ji yao suo yin : Zhongguo li dai di ming yao lan / Aoyama Sadao pien.  1984 1
顧祿, 19th cent.   2
顧祿, 19th century. : Tong qiao yi zhuo lu / Gu Lu zhu.  1980 1
顧秉謙, jin shi 1595. : San chao yao dian : [24 juan] / Gu Bingqian [et al.] zhuan.  1976 1
顧立誠. : Zou xiang nan fang : Tang Song zhi ji zi bei xiang nan de yi min ji qi ying xiang.  2004 1
  顧維鈞, 1888-1985 -- See Koo, V. K. Wellington, 1888-1985   1
顧緝明. : Fu xing she hui jiao ke shu. Gao xiao / bian zhu zhe, Gu Jiming, Gu Zenghua ; jiao ding zhe, Wang Yunwu, Fu Weiping.  1933 1
顧耀明. : Li Guangyao guan tian xia = One man's view of the world / Li Guangyao zhu ; yi zhe Zhou Shuqin, Lin Wanfei, Chen Caixia, Gu Yaoming.  2013 1
顧肇仓. : Yuan ren za ju xuan / Gu Zhaocang xuan zhu.  1978 1
顧苓, fl. 1643-1658.   2
顧菊英. : Yuan shi / Zhou Liangxiao, Gu Juying zhu.  2003 1
顧蕙倩. : Taiwan xian dai shi de lang man te zhi / Gu Huiqian zhu.  2009 1
顧藹吉.   2
顧蘭生, 19th cent. : Guangfeng xian zhi / 10 juan, juan shou 7 juan / Gu Lansheng zuan ; Shuang Quan xiu.  1975 1
顧衍時, 1942- : Long de gu xiang : zhuang you da lu wan li xing / Gu Yanshi zhu.  1987 1
  顧貝克, 1920- -- See Kubek, Anthony, 1920-   1
顧起元, 1565-1628.   4
顧超.   3
顧軍. : Da yue bing : Zhongguo zheng cheng wei jun shi qiang guo / Gu Jun.  2009 1
顧迎新. : Gui shen / Yue Juanjuan, Gu Yingxin zhu.  2004 1
  顧邁冀, 1898-1974 -- See Guttmacher, Alan F. (Alan Frank), 1898-1974   1
顧野王, 519-581.   5
  顧錚 -- See Gu, Zheng   1
顧鎮, 1720-1792. : Huang Kunpu xian sheng nian pu / Gu Zhen bian ci.  1971 1
顧鎮, 1754年進士. : Yudong xue shi [12 juan / Gu Zhen zhuan].  1972 1
  顧長衛 -- See Gu, Changwei   1
顧 雲. : Shu yao ji cheng ; Balin ji cheng / Wenxiang zhu. Liao ji / Tian Rucheng bian zuan. Liaoyang wen jian lu [2 juan] / Gu Yun zhu.  1968 1
顧雲, (1845-1906). : Jinling quan shu. Jia bian, Fang zhi lei. Zhuan zhi / [ "Jinling quan shu" bian ji chu ban wei yuan hui].  2012- 1
顧雷. : Xin Zhongguo de huo che nü si ji / Hua Shan [deng] zhu ; Zhongguo Qing nian she bian ji.  1950 1
顧震濤, 18th/19th cent. : Wumen biao yin / Gu Zhentao zhuan.  1999 1
顧非熊, 8th/9th cent. : Huayang ji [electronic resource] : [3 juan, mu lu 1 juan / Gu Kuang zhuan. Gu Feixiong shi / Gu Feixiong zuang].  2006 1
顧頡剛.   4
顧頡剛, 1893-   15
  顧頡剛, 1893-1980 -- See Gu, Jiegang, 1893-1980   1
顧頡剛, 1893-1980.   3
顧風. : Yangzhou yuan lin jia tian xia : Yangzhou bo wu guan guan zang hua ben ji cui / gu wen Sun Zhijun, Ji Jianye ; zong ce hua Zhao Changzhi, Sun Yongru, Sang Guangyu ; ce hua Zhu Zhenghai, Sun Zhuanyu, Lu Suhua ; zhu bian Gu Feng ; bian ji Liu Wenlin ... [deng] ; Yangzhou bo wu guan, Yangzhou Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.  2003 1
顧高揚. : Zhongguo jin rong nian jian [Shen Leichun zhu bian, Gu Gaoyang deng bian ji]. China finance yearbook, 1938 (Zhongguo jinrong nianjian). Comp. by Shen Leichun.  1971 1
顧鳴盛.   2
顧鳴盛, fl. 1915. : Zhong xi he zuan fu ke da quan / Gu Mingsheng bian zhu.  1922 1
顧麟士, 1865-1930. : Guo yun lou shu hua ji . xu ji / Gu Wenbin, Gu Linshi zhuan ; [Gu Rongmu , Wang Baoji dian jiao].  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next