My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
马托. : Gui lian meng / Su'anzhuren bian ci ; [Ma Tuo jiao dian].  1984 1
  马承源, 1927-2004 -- See Ma, Chengyuan, 1927-2004   1
马承源, 1928-   3
马振智. : Si chou zhi lu : da xi bei yi zhen = Silk road : the surviving treasures from the Northwest China / zhu bian Cheng Jianzheng ; fu zhu bian Ma Zhenzhi ... [et al.] ; zhuan gao Sun Ji ... [et al.].  2010 1
马振聘,   2
马振犊.   2
马振铎. : Zheng zhi gai ge jia Wang Anshi de zhe xue si xiang / Ma Zhenduo zhu.  1984 1
马敏, 1955-   3
马敬东, : Zhongguo ji ceng wei sheng fu wu yan jiu : di si ci guo jia wei sheng fu wu diao cha zhuan ti yan jiu bao gao (yi) = Research on health services of primary health care facilities in China, 2008 / Wei sheng bu tong ji xin xi zhong xin bian ; Ma Jingdong [and some others] bian xie.  2009 1
马文中. : Datong fang yan zhi = Datong fangyanzhi / Ma Wenzhong, Liang Shuzhong.  1986 1
马文大. : Ming Qing zhen ben ban hua zi liao cong kan / Ma Wenda, Chen Jian zhu bian.  2003 1
马文奇. : Zhang Wentian jing ji si xiang yan jiu / Ma Wenqi, Zhou Huan, He Baochang zhu.  1992 1
马文熙. : Gu han yu zhi shi ci dian [electronic resource] / Ma Wenxi bian zhu.  2004 1
马文宽. : Zhongguo gu ci zai Feizhou de fa xian / Ma Wenkuan, Meng Fanren.  1987 1
马文谦. : Old Xi'an : evening glow of an imperial city / text by Jia Pingao ; [translated by Ma Wenqian].  2001 1
马文辉.   2
马文斗. : Yuxi yao / Ma Wendou zhu.  2001 1
马新. : Shi yong wen hua jiao ji 400 ju = Practical cultural communication 400 / zhu bian Ni Mingliang ; bian zhe Ma Xin, Peng Zhiping, Ni Mingliang ; cha tu Hu Aimin.  1995 1
马新中. : Yi ling qi tuan zhi / Nong liu shi yi ling qi tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Ma Xinzhong ; fu zhu bian Liu Canhuang, Song Chaoyuan.  2004 1
  马新民 -- See Ma, Xinmin   1
马新广, 1969- : Tang wu dai fo si bi hua de wen xian kao cha / Ma Xinguang zhu.  2012 1
马旭. : Rou ge da zheng zhuan : zhong pian xiao shuo ji.  1984 1
马昌仪.   3
马昌华. : Nian jun diao cha yu yan jiu / Ma Changhua zhu.  1992 1
马明.   2
马明仁. : You zheng yi de xing ai miao xie / Zhang San, Ma Mingren xuan bian.  1988 1
马明良, 1961- : Yisilan si xiang yu Hui zu she hui de xie diao fa zhan / Xie Yujie, Shu Xihong, Ma Mingliang zhu.  2002 1
马明达, 1943- : Shuo jian cong gao / Ma Mingda zhu.  2007 1
马明龙,   2
马春林. : Shimen kai / Ma Jihong, Ma Chunlin zhu.  1992 1
马春花. : Xu shi Zhongguo : wen hua yan jiu shi ye zhong de Wang Anyi xiao shuo / Ma Chunhua zhu.  2007 1
马春暄. : Gu jin Han yu yu fa bi jiao qian shuo / Ma Chunxuan, Lin Renshu.  1981 1
马春时. : Cangshan fang yan zhi / Qian Zengyi, Yue Lijing zhu bian ; Wang Xiaojun, Tian Jiacheng, Ma Chunshi zhu.  2012 1
马春华 : Zhuan xing qi Zhongguo cheng shi jia ting bian qian : ji yu wu cheng shi de diao cha = Family change in urban areas of China during social transformation : based on the survey in five cities / Ma Chunhua, Li Yinhe, Tang Can, Wang Zhenyu, Shi Jinqun zhu.  2013 1
马春阳. : Shi Nai'an de chuan shuo / Ma Chunyang bian ; [cha tu Zhao Xucheng, Ding Xiaofeng].  1984 1
  马星垣 -- See Ma, Xingyuan   1
马星辉. : 张三丰传奇.  2013 1
马晨.   2
马景涛. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
马智全. : Nei Menggu Ejina he liu yu kao gu bao gao : Siwen Heding bo shi shuai ling de Zhong Rui lian he ke xue kao cha tuan Zhongguo xi bei zhu sheng ke xue kao cha bao kao kao gu lei di 8 he di 9 / kao cha zhe: Fuke Beigeman ; zheng li zhe: Bo Suomasitelemu ; fan yi: Huang Xiaohong, Zhang Defang, Zhang Cunliang, Ma Zhiquan ; shen jiao: Zhang Defang.  2014 1
马更, : Xian Qin liang Han hui hua yan liao yan jiu / Wu Jinyong, Lü Yajun, Liu Yanqi, Ma Geng, Yang Fang zhu.  2016 1
马有度. : Zhongguo xin li wei sheng xue / Ma Youdu zhu.  1988 1
马朝洪. : Wawu shan dao jiao wen hua / zhu bian Li Houqiang ; fu zhu bian Wei Mingsheng, Ma Chaohong, Chen Guozhi.  2000 1
马本. : Zhongguo cheng shi neng yuan xiao lü ping gu yan jiu = Evaluation on the energy efficiency to cities in China / Song Guojun, Ma Ben deng zhu.  2013 1
马本和. : Zhongguo gu jian zhu men shi yi shu / zhu bian Li Xin ; fu zhu bian Liu Mai, Ma Benhe, Jin Henglin.  2006 1
马未都.   6
马村区 (Jiaozuo shi, China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Jiaozuo shi Macun qu zu zhi shi zi liao, 1956.10-1987.11 / Zhong gong Macun qu wei zu zhi bu, Zhong gong Macun qu wei dang shi ban gong shi, Macun qu dang an ju.  1992 1
  马杏垣 -- See Ma, Xingyuan   1
马林英. : Yi han ying chang yong ci ci hui / Ma lin ying, wang dan ning, su shan.  2008 1
马松亭.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next