My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
马燕坤, 1978- : Guo jia jian she li cheng zhong min jian she hui zhi xu de xing su : yi Dian dong bei Ludian Hui zu wei li / Ma Yankun zhu.  2013 1
马燕晖. : Lao Beijing de chuan shuo / Ma Yanhui bian zhu.  2007 1
马燕华.   2
马玉宏. : Di zhen zai hai feng xian fen xi ji guan li / Ma Yuhong, Zhao Guifeng zhu.  2008 1
马玉文. : Fengrun xian zhi / Fengrun xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Wang Congzheng ; fu zhu bian Wang Jianzhi, Ma Yuwen.  1993 1
马玉翠.   2
马玉华, 1965-   4
马王堆汉墓帛書整理小组.   2
马王堆汉墓帛书整理小组.   3
马玲. : Hu Jintao : ta cong na li lai, jiang xiang he chu qu / Ma Ling, Li ming.  2004 1
马琳.   2
马瑞江. : Xin bian Zhongguo li chao ji shi ben mo = XinbianZhongguolic[h]aojishibenmo / Quan shu zhu bian Wang Liansheng; ben juan zhu bian Zhang Rongming; zhuan gao ren Ma Ruijiang.  1996 1
马 瑞田.   3
马瑞芳.   3
马瑞婧. : Zhongguo cheng shi xiao fei zhe lv se xiao fei xing wei de ying xiang yin su yan jiu [electronic resource] / Ma Ruijing zhu.  2011 1
马用谦. : Yi xue Ying yu lüe yu ci hui / Ma Yongqian bian [xie].  1983 1
马甫生. : Ba qi wen jing : biao dian ben / Ma Fusheng deng biao jiao.  1988 1
马白. : Zhongguo mei xue zong heng lun / Ma Bai.  2003 1
马白山. : Yu xue tian ya : ge ming hui yi lu / Ma Baishan.  1984 1
马相武. : Wu zhou Hua ren wen xue gai guan / zhu bian Ma Xiangwu, Jin Ge.  2001 1
马社香. : Mao Zemin fu ren Zhu Danhua fang tan lu / Zhu Danhua kou shu ; Ma Shexiang zheng li.  2014 1
马祖毅.   4
马福山, : Menggu Xiboliya ta po ji / (E) Aidejia Hateman zhu ; (Ri) Tianzhong Xiuzhi Ri yi ; Ma Fuhan Han yi.  2016 1
马福震. : Riben qin lue Shandong shi / Liu Dake, Ma Fuzhen, Shen Guoliang zhu.  1991 1
马秀之. : Zhongguo jin dai jian zhu zong lan. Guangzhou pian / zhu bian Ma Xiuzhi ... [et al.].  1992 1
马秀卿, 1937- : Ma Xiuqing ji / Zhongguo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan.  2006 1
马秀芬, 1948- : Xin ren kou li zan. Ningxia juan : ren kou yu ji hua sheng yu gong zuo hui gu yu zhan wang / Ma Xiufen zhu bian.  2007 1
马秀英. : Dongbei shi lun wen zi liao suo yin / Huang Dingtian, Ma Xiuying, Fu Mingjing bian.  1986 1
马秀兰. : Si ji yang hua / Mu Shouyi, Ma Xiulan bian zhu.  1996 1
马秋君. : Zhongguo jin rong gai ge yu chuang xin / Yu Yi, Ma Qiujun, Gu Shengle zhu.  1997 1
马秋帆. : Liang Shuming jiao yu lun zhu xuan / Ma Qiufan bian.  1994 1
马秋武, : Xue zuo you xuan lun : cong li lun dao yu liao = Doing optimality theory : applying theory to data / (Mei) Yuehan J. Maikaxi zhu ; Ma Qiuwu yi.  2016 1
马秋芬, 1949- : Lao Shenyang : Shengjing liu yun / Ma Qiufen zhu wen.  2002 1
马立斯. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lü. Gansu, Ningxia, Qinghai / Ma Lisi bian zhu.  2002 1
马立行. : Zhongguo guo you qi ye chan quan zhi du gai ge yan jiu / Ma Lixing zhu.  2010 1
马立诚. : Jiao feng : dang dai Zhongguo san ci si xiang jie fang shi lu / Ma Licheng, Ling Zhijun zhu.  1998 1
马箭飞.   6
马素芳. : Zhongguo wen lei : an wen ya ke / Ma Sufang, Yu Yuan zhu.  1993 1
马紫晨. : Zhongguo Yu ju da ci dian [electronic resource] / Ma Zichen zhu bian.  1998 1
马美信, : Ling Mengchu he liang pai / Ma Meixin bian zhu.  1994 1
马群鸣. : Di xue, shui li, hang yun juan / zhu bian Zhu Xibin ; zhi bi zhe Ma Qunming ... [deng].  1996 1
马耀东. : Ji guan wen shu xue gai lun / Zhu Jialin, Yao Qihe, Ma Yaodong.  1984 1
马能泽. : Zhonghua Renmin Gongheguo yin hang fa quan shu / Ma Nengze zhu bian.  1995 1
马自力. : Er shi shi ji Zhongguo wen xue shi lun wen jing cui. Wen xue shi fang fa lun juan / Te yue bian wei Ma Zili ; xuan bian Xu Jianping.  2001 1
马自树, 1939-   2
马良. : Ying Xian zhi / Ying xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Ma Liang.  1992 1
马良春.   11
马良怀.   2
马若微, 1976- : Wo guo shang ye yin hang wei yue feng xian ce du mo xing yan jiu [electronic resource] / Ma Ruowei zhu.  2010 1
马茂元.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next