My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Bai, Cairu. : Dao jiao sheng tai si xiang de xian dai jie du : liang Han Wei Jin Nan Bei zhao dao jiao yan jiu / Bai Cairu zhu.  2007 1
Bai, Chen-Guang,   2
Bai, Chengjun. : Gu jian zhu ce hui / Wang Qiheng zhu bian ; Wu Cong, Bai Chengjun bian zhu.  2006 1
Bai, Chengming.   6
Bai, Chenguang,   2
Bai, Chong-En.   2
Bai, Chongqian. : Han yu chang yong jian cheng ci dian (Ying yu jie shi) = A dictionary of common Chinese abbreviations (with English explanations) / Li Zhenjie zhu bian ; Bai Chongqian deng bian ; Li Bin, Wang Yanjuan Ying wen fan yi ; Du Yulan Ying wen shen ding.  1993 1
Bai, Chongren.   2
Bai, Chongxi, 1893-1966.   2
Bai, Chongyi.   2
  Bai, Chungxi, 1893-1966 -- See Bai, Chongxi, 1893-1966   1
Bai, Chunli. : Single molecule chemistry and physics [electronic resource] : an introduction / C. Wang, C. Bai.  c2006 1
Bai, Chunren. : Zui yu fa / Li Gang, Yuan Yanan yi ; Bai Chunren xiao.  2010 1
Bai, Chunxue, / editor. : Health 4.0 : how virtualization and big data are revolutionizing healthcare / Christoph Thuemmler, Chunxue Bai, editors.  2017 1
Bai, Cuiqin. : Xi Menggu shi yan jiu / Du Rongkun, Bai Cuiqin zhu.  1990 1
Bai, Cuiqin, 1938- : Wala shi / Bai Cuiqin zhu.  1991 1
Bai, Di. : Zhongguo shu fa yi shu tu dian / Bai Di, Mao Wanbao bian zhu.  2001 1
Bai, Dianyi. : Chang yong tu xing fu hao ci dian = Changyong tuxing fuhao cidian / zhu bian Liang Liren ; fu zhu bian Jin Guang, Bai Dianyi.  1994 1
Bai, Dingguo. : Zhejiang wen hua ping pai bao gao. 2010, zhuan xing sheng ji mo da ju [electronic resource] / Bai Dingguo, He Weiping zhu bian.  2011 1
Bai, Dizhou, 1900-1934.   2
Bai, Donghai. : Zou jin WTO : Zhongguo qi ye ru shi bi bei / Lu Yan, Bai Donghai, Yan Shuhui bian zhu.  2000 1
Bai, Dongyou. : Zhongguo min jian gu gong : Wang jia da yuan / Jiang Rongxian, Bai Dongyou bian zhu.  2004 1
Bai, Dun. : Hong lou meng xin ping / Bai Dun zhu.  1986 1
Bai, Dunren. : Chen Yuyi nian pu / Bai Dunren zhu.  1983 1
Bai, Er-Wei. : Block-oriented nonlinear system identification [electronic resource] / Fouad Giri and Er-Wei Bai (Eds.).  c2010 1
Bai, Fan, / author. : Enabling content distribution in vehicular ad hoc networks / Tom H. Luan, Xuemin (Sherman) Shen, Fan Bai.  2014 1
Bai, Feng-Wu.   3
Bai, Fengshan.   3
Bai, Fida. : Staying on [videorecording] / Granada Television ; producer, Irene Shubik ; director, Silvio Narizzano.  2003 1
Bai, Fulin. : Zhongguo xian dai zheng zhi si xiang shi / Wang Zuokun, Bai Fulin zhu bian.  1988 1
Bai, Gang.   2
Bai, Ge, / translator. : Mei miao de chou lou / [Mei] Geleiqin Hengdesen zhu ; Bai Ge yi = Ugliness : a cultural history / Gretchen E. Henderson.  2018 1
Bai, Gengsheng.   4
Bai, Genxing, / author. : Shi ke mu zhi yu Tang dai Dong Ya jiao liu yan jiu / Bai Genxing zhu.  2015 1
Bai, Giulio.   2
Bai, Gong. : Jing wei er : tou shi Beijing ren de yu yan / Bai Gong, Jin Shan zhu.  1993 1
Bai gong qian hui : Zhongguo wen wu bao hu ke xue he ji shu cheng guo zhan (2010-2011 : Shou du bo wu guan (Beijing, China)) : Bai gong qian hui : Zhongguo wen wu bao hu ke xue he ji shu cheng guo zhan / Guo jia wen wu ju, Shou du bo wu guan bian.  2011 1
Bai, Guang,   2
Bai, Guangquan. : Kai chuang Cheng Shi Qu ji ren da gong zuo de xin ju mian / Bai Guangquan zhu bian.  1997 1
Bai, Guangwen. : Zhongguo tong guan wen shu ying yong da quan / zhu bian Lu Xichun ; fu zhu bian Bai Guangwen.  2002 1
Bai, Guanyun. : Li Shangyin yan qing shi zhi mi / [zuo zhe Bai Guanyun]  1991 1
Bai, Gui-ru. : Problems and solutions on optics : major American universities Ph. D. qualifying questions and solutions / compiled by the Physics Coaching Class, University of Science and Technology of China ; refereed by Bai Gui-ru. Guo Guang-can ; edited by Lim Yung-kuo.  1991 1
Bai, Guimei.   2
Bai, Guoqin. : Cong jiu hun sang jia qu dao xin li yi feng su / Bai Guoqin bian zhu.  2003 1
Bai, Haiyan, / editor. : Propensity score analysis : fundamentals and developments / edited by Wei Pan, Haiyan Bai.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next