My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chen, Xinzhang.   2
Chen, Xiong.   2
Chen, Xiong, 1963- : Jiang nan yuan lin yi shu shi = Jiangnan yuanlin yishushi / Wang Qin, Chen Xiong zhu.  2012 1
Chen, Xiongfei, 1911-2004, / interviewee. : Wai jiao sheng ya yi jia zi : Chen Xiongfei xian sheng fang wen ji lu / fang wen / ji lu Xu Wentang, Shen Huaiyu.  2016 1
Chen, Xionggen.   2
Chen, Xiongli. : Hua lu ji fa / Chen Xiongli bian zhu.  1986 1
Chen, Xiongwei. : Nong min shou ru, nong min fu dan yu jie gou tiao zheng / Xia Yongsiang, Zhao Wenjuan, Chen Xiongwei deng zhu.  2002 1
Chen, Xiqi.   4
Chen, Xiqun, / author. : Stochastic evolutions of dynamic traffic flow : modeling and applications / Xiqun (Michael) Chen, Li Li, Qixin Shi.  2014 1
Chen, Xishan. : Dazu xian zhi : [9 juan] / Guo Honghou, Chen Xishan deng zuan xiu.  1976 1
Chen, Xiu. : Meixian Ke fang yan yan jiu / Chen Xiu zhu.  1993 1
Chen, Xiu, 1912- : Taiwan hua da ci dian : Min nan hua Zhang Quan er qiang xi bu fen / Chen Xiu zhu bian ; Chen Wenjing zhu bian.  1991 1
Chen, Xiufan. : Chen Zhifo ran zhi tu an / Li Youguang, Chen Xiufan bian.  1986 1
Chen, Xiuliang. : Sun Yefang ge ming sheng ya liu shi nian / Chen Xiuliang.  1984 1
  Chen, Xiumei -- See Chen, Ruoxi   1
Chen, Xiuming. : You ju ji : Yang Shanshen zuo pin xuan / Ke Shuling zhen cang ; [bian ji Chen Xiuming].  1993 1
  Chen Xiuqing, 1895-1977 -- See Pan, Yuliang, 1895-1977   1
Chen, Xiuru. : Zhonghua min zu yin shi feng su da guan / zhu bian Lu Kecai ; fu zhu bian Chen Xiuru.  1992 1
Chen, Xiushan.   2
Chen, Xiutang. : Quan ti xin lun / Hexin shi zhu ; Chen Xiutang tong zhuan.  1853 1
Chen, Xiuwei. : Shi dai xian ying : dian cang she ying zhan = Impressions of the Age: the Museum Photographic Collection / Chen Xiuwei, Chen Limin, Wu Yongde zhuan wen zhuan gao ; Kai Dunshan, Zhuo Qun fan yi she fan yi.  2003 1
Chen Xiuwen gu shi xie zuo zu. : Zhong cheng zhan shi / Chen Xiuwen gu shi xie zuo zu.  1979 1
Chen, Xiuyuan. : Zhen ben yi shu ji cheng. 14, Za zhu lei, Yi yi ou lu [electronic resource] / Chen Xiuyuan zhu.  1986 1
Chen, Xiuyuan, 1753-1823.   2
Chen, Xiuyuan, ca. 1753-ca. 1823.   5
Chen, Xiuzhu. : Yu yan xue gai yao / Liu Ling, Huang Zhixian, Chen Xiuzhu zhu bian ; Cen Qixiang shen ding.  1984 1
Chen, Xiwen.   2
Chen, Xiwen, 1950- / author. : China's agriculture, rural areas and farmers / Chen Xiwen.  2018 1
Chen, Xiwo,   3
Chen, Xixi,   2
Chen, Xiying. : Shuang jia lou meng ying / Chen Xiying, Ling Shuhua zhu, Feng Zhou xuan bian.  1996 1
Chen, Xiyu.   2
Chen, Xiyuan. : Zai jia lü yao guang ji : [13 juan] / Ouyi ji ; Chen Xiyuan guang ji.  1919 1
Chen, Xizhang. : Xi shuo bei yang / Chen Xizhang zhu.  1982 1
Chen, Xizhen.   2
Chen, Xizhi. : Hunan Xinhuang Dongzu Zizhixian xian qing shi liao / Zhang Chao, Chen Xizhi bian zhu.  2007 1
Chen, Xu,   3
Chen, Xu, 1650-1722.   2
Chen, Xu, 1938- : Xia Shang kao gu / Chen Xu zhu.  2001 1
Chen, Xu, 1966- : Zhongguo da xue sheng xin li jian kang su zhi diao cha = Report on Chinese college students' mental health diathesis / Zhang Dajun, Chen Xu zhu bian.  2009 1
Chen, Xu-gu, 1896-1965. / Poems. Selections. 2013. : Chen Xugu, Zhuang Suixing ji / Gu Minyao xuan zhu.  2013 1
Chen, Xuan, / author. : Average treatment effect bounds with an instrumental variable : theory and practice / Carlos A. Flores, Xuan Chen.  2018 1
Chen, Xuan, 1429-1486. : Yu ding Xiao xue ji zhu [electronic resource] : [6 juan] / Zhu Xi zhuan ; Chen Xuan ji zhu.  2006 1
Chen, Xuan, 1963- : Xin wen chuan bo xue da ci dian / zhu bian Tong Bing, Chen Xuan ; zhi xing zhu bian Chen Xuan.  2014 1
Chen, Xuan (Writer on oceanography), / author. : 21st century Maritime Silk Road : a peaceful way forward / Chongwei Zheng, Ziniu Xiao, Wen Zhou, Xiaobin Chen, Xuan Chen.  2018 1
Chen, Xuanyao. : Jun zi lan zhong yang yu jian shang [electronic resource] / Chen Xuanyao bian zhu.  2006 1
Chen, Xuebin. : Huo bi zheng ce wei guan ji chu [electronic resource] : Zhongguo ju min xiao fei he tou zi xing wei dong tai mo ni yan jiu / Chen Xuebin deng zhu.  2010 1
Chen, Xuefeng.   2
Chen, Xuehua, 1955- : Guo li Taiwan da xue tu shu guan guan cang Xiaochuan wen ku mu lu = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library / [zhu bian Chen Xuehua ; bian ji Guo Jiawen, Li Mingling].  2011 1
Chen, Xuejun, 1965- : Xian dai Han yu tong yong zi dian = Xiandai Hanyu tongyong zidian / zhu bian Guan Changlong ; fu zhu bian Shen Jia, Chen Xuejun.  2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next