My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Chen, Zhengfu, 1931- : Zhu Xi ping zhuan / Chen Zhengfu, He Zhijing zhu.  1984 1
Chen, Zhenghong.   2
Chen, Zhengjun. : Guizhou Mulao zu li shi wen hua = Gui zhou Mu Lao zu li shi wen hua / Chen Zhengjun zhu.  2003 1
  Chen, Zhengli -- See Chan, Cassenna   1
Chen, Zhenglin, : Shang hai di ming zhi / Chen zheng lin deng zhu bian ; <shang hai di ming zhi> bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Chen Zhengmao. : Taiwan zao qi zheng dang shi lve(yi jiu 00- yi jiu liu 0) [electronic resource] / Chen Zhengmao zhe.  2009 1
Chen, Zhengmo.   2
Chen, Zhengping.   2
Chen, Zhengping, 1955- : Jin dai xi nan bian jiang min zu di qu nei di hua jin cheng yan jiu = Jindai xinan bianjiang minzu diqu neidihua jincheng yanjiu / Chen Zhengping zhu.  2016 1
Chen, Zhengqing.   2
Chen, Zhengrong. : Zhongguo cheng shi dian shi tai fa zhan bao gao / Chen Zhengrong zhu.  2007 1
Chen, Zhengru. : Kan yu zheng jing / Chen Zhengru bian zhu.  2003 1
Chen, Zhengshu.   2
Chen, Zhengtong. : Min nan hua Zhang qiang ci dian / Chen Zhengtong zhu bian.  2007 1
Chen, Zhenguo. : Feng Wenbing yan jiu zi liao / Chen Zhen'guo bian.  2010 1
Chen, Zhenguo, 1943- : Fujian mu gong lang qiao = Fu jian mu gong lang qiao / Chen Zhenguo zhu.  2011 1
Chen, Zhengxiang.   48
Chen, Zhengxin.   5
Chen, Zhengxiong. : Su Che xue shu si xiang shu ping / Chen Zhengxiong zhu.  2000 1
Chen, Zhengxiu. : Taiwan du li yun dong san shi nian : Zhang Canhong xuan ji / [bian zhe Huang Jiaguang, Wang Kanglu, Chen Zhengxiu]  1991 1
Chen, Zhengyan.   3
Chen Zhengyi. : Jiu shi nian dai yi lai zhong guo da lu di fang zheng fu tan fu xian xiang [electronic resource] / Chen Zhengyi zhao.  2006 1
Chen, Zhengyong. : Zhongguo jian zhu yuan lin yi shu dui xi fang de ying xiang = Zhongguo jianzhu yuanlin yishu dui xifang de yingxiang / Chen Zhengyong, Yang Yong, Zhu Chen zhu.  2012 1
Chen, Zhengzhi, 1937- : Min su si xiang qi : xiao shi zhong de chang min sheng huo wen hua / Chen Zhengzhi zhu ; Taiwan sheng zheng fu bian yin.  2001 1
Chen, Zhengzhi, 1943- : Zhongguo er ge yan jiu / wen Chen Zhengzhi ; tu Gong Yunpeng.  1985 1
Chen, Zhenhan. : Jing ji si xiang shi lun wen ji / Wu Baosan, Chen Zhenhan ... [et al.] zhu.  1982 1
Chen, Zhenhua,   2
Chen, Zhenhua : Big data for regional science / edited by Laurie A. Schintler and Zhenhua Chen.  2018 1
Chen, Zhenhuan.   3
Chen, Zhenhui. : Wu xia xiao shuo xiao yao tan / Chen Zhenhui zhu.  2000 1
Chen, Zhenhui, 1605-1656.   3
Chen, Zhenjiang.   3
Chen, Zhenjun. : Expression and function of a human MHC class II haplotype in yeast artificial chromosome transgenic mice / Zhenjun Chen.  2001 1
Chen, Zhenlian, 1956- : Xian tiao de shi jie : Zhongguo shu fa wen hua shi / Chen Zhenlian zhu.  2002 1
Chen, Zhenmao, : Electromagnetic nondestructive evaluation (XVIII) / edited by Zhenmao Chen, Shejuan Xie and Yong Li.  2015 1
Chen, Zhenpeng. : Gu wen jian shang ci dian / Chen Zhenpeng, Zhang Peiheng zhu bian.  1997 1
Chen, Zhenshou. : Zhonghua min guo hai jun tong shi / Chen Shulin, Chen Zhenshou bian zhu.  1993 1
Chen, Zhensun, fl. 1211-1249.   3
Chen, Zhenxiang.   2
Chen, Zhenyu.   2
Chen, Zhenyu, 1940-   4
Chen, Zhenyuan. : Jian ming wu li ci dian / "Jian ming wu li ci dian" bian xie zu ; [zhu bian Chen Zhenyuan, Huang Li ; zhuan gao Wang Hao ... et al.].  1983 1
  Chen, Zhenzhong -- See also Chan, Jerry C. C. (Jerry Chun-Chung)   1
Chen, Zhenzhong.   2
Chen, Zhesan. : Zou Lu yan jiu chu ji / Chen Zhesan zhu.  1980 1
Chen, Zhi,   4
Chen, Zhi, 11th cent. : Shou qin yang lao xin shu / [Chen Zhi zhuan].  1980? 1
Chen, Zhi, 1293-1362. : Ning ji zhai gao [electronic resource] / [Chen Shen zhuan]. Shendusou yi gao / [Chen Zhi zhuan].  2006 1
Chen, Zhi, 1899-   4
Chen, Zhi, 1901-1980.   6
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next