My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Duan, Jin-Chuan. : Handbook of computational finance [electronic resource] / Jin-Chuan Duan, Wolfgang Karl Härdle, James E. Gentle, editors.  c2012 1
Duan, Jinqiao.   5
Duan, Jinshu, 18th/19th cent. : Li dai jiang yu biao / Duan Changji bian ji ; Duan Jinshu can ji ; Sun Dingyao, Sun Dingjun jiao zi].  1965 1
  Duan, Jixian -- See Tuan, Chi-Hsien   1
Duan, Junhao. : Millennium mambo [videorecording] = Qian xi man bo / directed by Hou Hsiao Hsien ; production: 3H Productions, Orly Films, Paradis Films ; producers, Chu Tien-Wen, Eric Heumann ; executive producers, Hwarng Wern-Ying and Gilles Ciment ; script Chu Tien-Wen.  2006 1
Duan, Kailian. : Zhongguo min jian fang yan ci dian / Duan Kailian zhu.  1994 1
Duan, Keji, 1196-1254.   2
Duan, Kewen. : Zhan fan zi shu / Duan Kewen zhu.  1978- 1
Duan, Lan. : Qi ju wen hua / Duan Lan bian zhu.    1
Duan, Lian.   3
Duan, Liancheng. : Da lu cang sang / Duan Liancheng, Gu Jin, Zhang Yunlei bian ; Duan Liancheng zhuan wen.  1990 1
Duan, Liancheng, 1926-1998. : Sunshine and shadows : a veteran journalist's reflections on China in transition / by Duan Liancheng.  1986 1
Duan, Libo.   2
Duan, Linda Louise,   2
Duan, Ling. : Chinese ethnic minority oral traditions : a recovered text of Bai folk songs in a sinoxenic script / Jingqi Fu and Zhao Min, with Xu Lin and Duan Ling.  2015 1
Duan, Ling-Yu, : Learning-Based Local Visual Representation and Indexing [electronic resource] / Ji, Rongrong.  2015 1
Duan, Lingjie.   2
Duan, Lipei. : Zhong xue zuo wen jiang xi ci dian / [zhu bian Duan Lipei ; zhuan gao Yue Hanxing ... [et al.].  1991 1
Duan, Marthen, 1959- : Menguak tabir, menerjang badai : rekaman rasionalitas, potret penguatan masyarakat adat Biinmaffo / penulis, Marthen Duan.  2007 1
  Duan, Martinus Mado, 1959- -- See Duan, Marthen, 1959-   1
Duan, Mei.   2
Duan, Menglan, : Offshore Operation Facilities [electronic resource] / Fang, Huacan.  2014 1
Duan, Ming.   3
Duan, Mu. : Fu hao fu chen lu / Rongzi, Duanmu zhu.  1995 1
Duan, Mubing, : Alveolar macrophage Mac-1 upregulation is a hallmark of inflammatory lung diseases / Mubing Duan.  2014 1
Duan, Peiqi. : Xiang ya yi yuan : 1906-1996 / zhu bian Liu Xiaochun, Duan Peiqi.  1996 1
Duan, Ping, : Capturing connectivity and causality in complex industrial processes / Fan Yang, Ping Duan, Sirish L. Shah, Tongwen Chen.  2014 1
Duan-Porter, Wei,   2
Duan, Qi, : One road, many dreams : China's bold plan to remake the global economy / Daniel Drache, A.T. Kingsmith & Duan Qi.  2019 1
Duan, Qiao. : Determinants of financial savings in Taiwan farmers' associations, 1960 to 1970 / Chyau Tuan.  1976 1
Duan, Qiming.   6
Duan, Qing,   2
Duan, Qingbo.   2
Duan, Qingyun, 1960-   2
Duan, Qirui, 1865-1936. : Xun lian cao fa xiang xi tu shuo / [Yuan Shikai zuan] ; Duan Qirui deng zuan jiao.  1966 1
Duan, Qiuguan. : Zhongguo fa lü shi lun gao : Rao Xinxian xian sheng qi shi wu zhou nian hua dan ji cong jiao si shi er zhou nian ji nian / Rao Xinxian zhu ; Duan Qiuguan zhu bian ; Xu Jianmin, Shuai Tianlong fu zhu bian.  1999 1
Duan, Rulin, 18th cent. : Chu nan Miao zhi / Duan Rulin zhuan ; Wu Xinfu jiao dian. Xiang xi tu si ji luë / Xie Hua zhu ; Wu Xinfu jiao.  2008 1
Duan, Ruofei. : Li shi de zhuan zhe yu li lun de fan si / Duan Ruofei.  1985 1
Duan, Shanshu. : Yuenan Yao yu / Duan Shanshu, Mei Yuzhu zhu ; Pan Meihua yi ; Ruan Daquyue jiao ding.  2013 1
Duan, Shaobo. : Dayang Zhou zi ran di li / Zhao Shuwen, Duan Shaobo.  1987 1
Duan, Shaofang.   2
Duan, Shu'an. : Shi ji san jia zhu yin shu suo yin / Duan Shu'an.  1982 1
Duan, Tali. : Tang dai fu nü di wei yan jiu / Duan Tali zhu.  2000 1
Duan, Tianjing, 1977-, : Erlitou wen hua shi qi de Zhongguo = China in the period of Erlitou culture / Duan Tianjing zhu.  2014 1
Duan, Wanhan. : Zhong wai li shi ming ren zhuan lüe. Shi jie bu fen / zhu bian Duan Wanhan.  1984 1
Duan, Wei. : Transthyretin : structure, gene expression and evolution / by Wei Duan.  1991 1
Duan, Weiming. : Yongxin gu jian zhu = Yongxingujianzhu / Duan Weiming she.  2011 1
Duan, Weiyi.   2
Duan, Wenbin. : Qi ye de xing zhi, zhi li ji zhi he guo you qi ye gai ge : Qi ye li lun qian yan zhuan ti / Duan Wenbin zhu bian  2003 1
Duan, Wenbin, 1969- : Chan quan, zhi du bian qian yu jing ji fa zhan : xin zhi du jing ji xue qian yan zhuan ti / zhu bian Duan Wenbin.  2003 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next