My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Gao, Yuhai. : Ming Qing xiao shuo xu shu yan jiu = Ming Qing xiao shuo xu shu yan jiu / Gao Yuhai zhu.  2004 1
Gao, Yuhan, 1887-1947. : Shi tou ji suo yin / Cai Yuanpei zhu ; "Hong lou meng" ping lun / Wang Guowei zhu ; Hong lou meng bao zang liu jiang / Gao Yuhan zhu.  2016 1
Gao, Yuheng. : Wu wen gao / [Wang Yanwu zhuan]. Mei hua zi zi xiang / [Guo Youheng zhuan].  1979 1
Gao, Yuhou. : Ming Qing xiao shuo de wen hua shen shi / Gao Yuhou zhu.  2004 1
Gao, Yuhui. : Zhongguo zhuan xing qi shang ye yin hang gong si zhi li yan jiu / Zeng Kanglin, Gao Yuhui zhu.  2005 1
Gao, Yujing : Investigating the molecular basis of Parkinson's disease  2018 1
Gao, Yukun.   2
Gao, Yulin, : Bt resistance : characterization and strategies for GM crops producing bacillus thuringiensis toxins / edited by Mario Soberón (Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, Mexico), Yulin Gao (Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, People's Republic of China), and Alejandra Bravo (Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, Mexico).  2015 1
Gao, Yuling, : Song dai mai mai qi yue de fa lü xiao li wen ti yan jiu / Gao Yuling zhu.  2016 1
Gao, Yuman. : <Wen xue yi chan> suo yin (1954.3 - 1966.6) / Gao Yuman bian.  1981 1
Gao, Yun.   7
Gao, Yun, 1963-   2
Gao, Yuning. : China as the workshop of the world [electronic resource] : an analysis at the national and industry level of China in the international division of labor / Yuning Gao.  2012 1
Gao, Yunjun,   5
Gao, Yunlan, 1910-1956.   2
Gao, Yunmei. : Xizang ji xing = Tibet's bigleap / Xi Changhao, Gao Yunmei deng zhu.  1976 1
  Gao, Yunsh, approximately 1738-approximately 1815 -- See Gao, E, approximately 1738-approximately 1815   1
Gao, Yunzhang. : Zhongguo zhong zi zhi wu ke shu ci dian / Hou, Kuanzhao bian ; Wu Delin, Gao Yunzhang, Chen Dezhao deng xiu ding.  1982 1
Gao, Yuren.   3
Gao, Yuxi. : Nuclear analytical techniques for metallomics and metalloproteomics [electronic resource] / edited by Chunying Chen, Zhifang Chai and Yuxi Gao.  c2010 1
Gao, Yuya. : Guo min dang de xin wen xuan chuan yu zhan hou Zhongguo zheng ju bian dong (1945-1949) / Gao Yuya.  2005 1
Gao, Yuzhen.   6
Gao,Yuzhuo. : 预算法治及其廉政功能.  2015 1
Gao, Z. (Zi) : Progress in zeolite science : a China perspective / R.R. Xu, Z. Gao, Y. Xu.  1995 1
Gao, Zanfei. : Zun wen lu / [zhu zhe Xiong Shili ; Gao Zanfei ji shu]  1983 1
Gao, Zaodu. : Kuai ji xue ming ci ci dian = A dictionary for accounting / Gao Zaodu zhu bian ; Li Zengrong ... [et al.] bian ji.  1983 1
  Gao, Zecheng, approximately 1306-1359 -- See Gao, Ming, approximately 1306-1359   1
Gao, Zengde.   3
Gao, Zengliang. : "Hong lou meng" si zi ge ci dian / Gao Zengliang bian zhu.  1996 1
Gao, Zengxun. : Sidalin zhou wei de ren / Luoyi Meideweijiefu zhu ; Gao Zengxun, Zhao Yaling deng yi.  2009 1
Gao, Zhan. : Earnings, earnings growth and value [electronic resource] / James Ohlson and Zhan Gao.  c2006 1
Gao, Zhanfu, : Yisilan jiao yu Zhongguo Musilin she hui xian dai hua = Yisilanjiao yu Zhongguo Musilin shehui xiandaihua / Gao Zhanfu, Li Zhijian zhu bian ; Gao Zhanfu, Ha Zhengli, Min Junqing, Ma Jianlong bian zhuan.  2013 1
Gao, Zhanxiang.   3
Gao, Zhanxiang, 1935- : Wen hua li / Gao Zhanxiang zhu.  2007 1
  Gao, Zhao-ming -- See Gao, Zhaoming (Language teacher)   1
Gao, Zhaoliang. : Xi yu : Zhu Ziqing shi ge shang xi / Gao Zhaoliang.  1995 1
Gao, Zhaoming : The Routledge handbook of Chinese translation / edited by Chris Shei and Zhao-Ming Gao.  2018 1
Gao, Zhaoyi. : Zhongguo nong min zhan zheng shi lun wen ji / Zhao Lisheng ; Gao Zhaoyi zhu.  1954 1
Gao, Zhemin. : Encyclopedic Reference of Traditional Chinese Medicine [electronic resource] / edited by Xinrong Yang, Anmin Chen, Yingfu Ma, Yuan Gao, Zhemin Gao, Bingyi Fu, Fang Sun, Jinlin Qiao, Quan Li, Shuqian Wan, Hermut Werner, Yinfu Chuang, Xinsheng Zhu.  2003 1
Gao, Zhen. : Recent developments in manufacturing robotic systems and automation / editors, Dan Zhang and Zhen Gao.  2013 1
Gao, Zhenbai. : Zhongguo li shi wen wu qu tan / Gao Zhenbai zhu.  1957 1
Gao, Zhendu. : Zhongguo zhu yao kai fang gang kou = Picture album of China's principal ports for foreign trade / [zhu bian Gao Zhendu].  1990 1
Gao, Zhenduo.   2
Gao, Zhengang. : Xi bu da kai fa zhi lu : xin Ya Ou da lu qiao fa zhan zhan lüe / Gao Zhengang ... [et al.] zhu.  2000 1
Gao, Zhengchen, : Gao shi san yan shi ji. Xiangshan jiu lao shi. Sui shi za yong.  1972 1
Gao, Zhengchen, 7th cent.   2
Gao, Zhenhai, : Inhibitors of molecular chaperones as therapeutic agents / [edited by] Timothy D. Machajewski, Zhenhai Gao, David Rotella.  2013 1
Gao, Zhenhua. : Puxian fang yan ci dian / gu wen Zhou Yingnan, Xu huaizhong; bian zhuan Ahuo; bian jiao Guo Dawei, Gao Zhenhua.  2006 1
Gao, Zhenjia. : Zhongguo yan shi di ceng ci dian [electronic resource] / Gao Zhenjia ... [et al.] zhu bian.  2000 1
Gao, Zhenming.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next