My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guangdong Sheng min su we hua yan jiu hui. : Shen zhou min su [electronic resource] .    1
Guangdong Sheng min zu yan jiu suo   2
Guangdong Sheng min zu zong jiao yan jiu yuan.   2
Guangdong sheng Nanxiong xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Nanxiong xian zhi / Nanxiong xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1991 1
Guangdong Sheng nong min xie hui. : Li tou. Yi jiu er lian nian yi yue - Yi jiu er qi nian yi yue.  1982 1
Guangdong Sheng ren kou pu cha ban gong shi.   4
Guangdong Sheng ren kou xue hui. : Nan fang ren kou [electronic resource] = Nanfang renkou.    1
Guangdong sheng ren min zheng fu she hui jing ji fa zhan yan jiu zhong xin. : Guangdong she hui jing ji fa zhan zhan lüe yan jiu zi liao xuan bian / Guangdong sheng ren min zheng fu she hui jing ji fa zhan yan jiu zhong xin bian ; [zhu bian Yang Deyuan].  1988 1
Guangdong Sheng Shaoguan Shi Qujiang Qu bo wu guan, : Shi xia yi zhi : 1973-1978 nian kao gu fa jue bao gao / Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Guangdong Sheng bo wu guan, Guangdong Sheng Shaoguan Shi Qujiang Qu bo wu guan bian zhu.  2014 1
Guangdong sheng she hui ke xue gui hua xiao zu.   2
Guangdong sheng she hui ke xue yuan.   3
Guangdong Sheng she hui ke xue yuan. : Xin jing ji [electronic resource] : Zhongguo cai jing yue kan = New economy : China business monthly.  2000- 1
Guangdong sheng she hui ke xue yuan.   3
Guangdong sheng she hui ke xue yuan. : Taiwan Xianggang Aomen ji hai wai Hua wen wen xue lun wen xuan : Di 5 jie Taiwan Xianggang Aomen ji Hua wen wen xue guo ji xue shu yan tao hui / [Guangdong sheng she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian].  1993 1
Guangdong sheng she hui ke xue yuan.   3
Guangdong sheng she hui zhu yi chu ji jie duan li lun yan jiu lian luo xiao zu ban gong shi. : 1987 nian Guangdong she hui ke xue yan jiu wen xian ti lu / Guangdong sheng she hui zhu yi chu ji jie duan li lun yan jiu lian luo xiao zu ban gong shi, Guangdong sheng she hui ke xue yuan xue shu qing bao yan jiu suo he bian.  1990 1
Guangdong Sheng shui li ting Beijiang da ti guan li ju Beijiang da ti zhi bian zuan wei yuan hui. : Beijiang da ti zhi / Guangdong Sheng shui li ting Beijiang da ti guan li ju Beijiang da ti zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Guangdong sheng tong ji ju zong he chu. : Zhujiang Sanjiaozhou guo min jing ji tong ji zi liao : 1980-1991 / Zhong gong Guangdong sheng wei Ban gong ting, Guangdong sheng tong ji ju zong he chu.  1992 1
Guangdong Sheng tong ji ke xue yan jiu suo. : Minguo shi qi tong ji shi liao xuan bian : (1912-1949) / Guangdong Sheng tong ji ke xue yan jiu suo, Tong ji zhi bian ji shi he bian ; [zhu bian Chen Kexuan].  1989 1
Guangdong Sheng tong ji zhi bian ji shi. : Minguo shi qi tong ji shi liao xuan bian : (1912-1949) / Guangdong Sheng tong ji ke xue yan jiu suo, Tong ji zhi bian ji shi he bian ; [zhu bian Chen Kexuan].  1989 1
Guangdong sheng tu rang pu cha ban gong shi. : Guangdong tu zhong zhi / Guangdong sheng tu rang pu cha ban gong shi bian.  1996 1
Guangdong sheng wen lian. : Yi san wen da shi Jin Mu / Guangdong sheng wen xue yi shu lian he hui bian.  1993 1
Guangdong sheng wen shi yan jiu guan.   6
Guangdong Sheng wen wu jian ding zhan. : Su Gengchun Zhongguo hua shi ji lüe / [Su Gengchun zhu] ; Guangdong Sheng wen wu jian ding zhan, Guangdong Sheng bo wu guan bian.  2004 1
Guangdong Sheng wen wu ju. : Dongguan Haogang yi zhi bo wu guan / Guang dong sheng wen wu ju, dong wan shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, dong wan ci gang yi zhi bo wu guan bian.  2007 1
Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo.   8
Guangdong sheng wen xue yi shu gong zuo zhe lian he hui. : Dui "Hong lou meng" yan jiu zhong cuo wu guan dian de pi pan, Guangdong sheng wen xue yi shu gong zuo zhe lian he hui.  1954? 1
Guangdong sheng wen xue yi shu jie lian he hui.   2
Guangdong Sheng xi ju jia xie hui. : Zhen qing [electronic resource] : Kang SARS xi ju xiao pin ji / Guangdong Sheng wen xue yi shu jie lian he hui, Guangdong Sheng xi ju jia xie hui bian.  2003 1
Guangdong sheng xi ju yan jiu shi.   4
Guangdong Sheng xin bing yan jiu shuo. : South China journal of cardiology [electronic resource] .    1
Guangdong sheng xin hua shu dian. : Zhujiang san jiao zhou di tu ce / [Guangdong sheng di tu chu ban she, Guangdong sheng xin hua shu dian he bian].  1995 1
Guangdong sheng yi xue qing bao yan jiu suo. : Guangdong yi xue [electronic resource] = Guangdong medical journal / [Zhonghua yi xue hui Guangdong fen hui].    1
Guangdong sheng zhe xue she hui ke xue yan jiu suo.   2
Guangdong Sheng zheng fa guan li gan bu xue yuan. : Zheng fa xue kan [electronic resource] .  1984- 1
Guangdong Sheng zheng xie.   3
Guangdong Sheng zhi wu xue hui. : Re dai ya re dai zhi wu xue bao [electronic resource] = Journal of tropical and subtropical botany / Zhongguo ke xue yuan Hua nan zhi wu yan jiu suo, Guangdong sheng zhi wu xue hui zhu ban.    1
Guangdong Sheng zhi ye bing fang zhi yuan. : Zhi ye yi xue [electronic resource] = Occupational medicine.    1
Guangdong sheng Zhongguo wen wu jian cang jia xie hui. : Min jian cang zhen : Guangdong sheng Zhongguo wen wu jian cang jia xie hui hui yuan cang pin xuan ji / Guangdong sheng Zhongguo wen wu jian cang jia xie hui bian ; Zhao Ziqiang zhu bian.  1995 1
Guangdong sheng Zhongguo yu yan xue hui. : Di wu jie guo ji Yue fang yan yan tao hui lun wen ji / zhu bian Zhan Bohui ; bian xuan Shao Yi, Jiang Bo.  1997 1
"Guangdong sheng Zhongshan shi di ming zhi" bian zuan wei yïan hui. : Guangdong sheng Zhongshan shi di ming zhi = Guangdongsheng Zhongshanshi dimingzhi / "Guangdong sheng Zhongshan shi di ming zhi" bian zuan wei yuan hui.  1989 1
Guangdong Sheng Zhongshan tu shu guan.   5
Guangdong sheng Zhongshan xian Cuiheng Sun Zhongshan gu ju.   2
Guangdong Sheng Zhu Jiang wen hua yan jiu hui. : Yuyin Shanfang / Guangdong Sheng Zhu Jiang wen hua yan jiu hui yuan lin wen hua zhuan ye wei yuan hui, Guangdong Sheng Guangzhou Shi Panyu Qu Yu yin shan fang guan li chu he bian ; zhu bian Luo Hanqiang, Liang Lianying.  2011 1
Guangdong Sheng Zhuhai Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Zhuhai Shi zhi / Guangdong Sheng Zhuhai Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui Ling nan kao gu yan jiu zhuan ye wei yuan hui, : Yingde Niulandong yi zhi : dao zuo qi yuan yu huan jing zong he yan jiu / Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui Ling nan kao gu yan jiu zhuan ye wei yuan hui, Zhongshan da xue di qiu ke xue xi, Yingde Shi ren min zheng fu, Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui nong ye wen ming yan jiu zhuan ye wei yuan hui bian zhu = Niulandong site in Yingde : a comprehensive research on the origin of rice farming and the environment / Lingnan Archaeological Professional Committee of the Pearl River Culture Research Society, Guangdong Province, Department of Earth Sciences, Sun Yat-sen University, The People's Government of Yingde, Guangdong Province, Professional Committee on Agricaltural Civilization of the Pearl River Culture Research Institute, Guangdong Province.  2013 1
Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui nong ye wen ming yan jiu zhuan ye wei yuan hui, : Yingde Niulandong yi zhi : dao zuo qi yuan yu huan jing zong he yan jiu / Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui Ling nan kao gu yan jiu zhuan ye wei yuan hui, Zhongshan da xue di qiu ke xue xi, Yingde Shi ren min zheng fu, Guangdong Sheng Zhujiang wen hua yan jiu hui nong ye wen ming yan jiu zhuan ye wei yuan hui bian zhu = Niulandong site in Yingde : a comprehensive research on the origin of rice farming and the environment / Lingnan Archaeological Professional Committee of the Pearl River Culture Research Society, Guangdong Province, Department of Earth Sciences, Sun Yat-sen University, The People's Government of Yingde, Guangdong Province, Professional Committee on Agricaltural Civilization of the Pearl River Culture Research Institute, Guangdong Province.  2013 1
Guangdong sheng zi ran zai hai di tu ji bian ji wei yuan hui. : Guangdong sheng zi ran zai hai di tu ji / [Guangdong sheng zi ran zai hai di tu ji bian ji wei yuan hui bian].  1997 1
Guangdong sheng zong gong hui. : Guangdong gong ren yun dong da shi ji 1840-1995 nian / Guangdong sheng zong gong hui bian zhu; zhu bian Kong Xianghong.  1998 1
Guangdong shi fan xue yuan. : Han zi chang shi / Guangdong shi fan xue yuan Zhong wen xi "Han zi chang shi" bian xie zi.  1977 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next