My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-15 of 15)
Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui.
1
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编
Guiyang : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10 volumes : illustrations ; 27 cm. 2008
2
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编
Guiyang : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10 volumes : illustrations ; 27 cm 2008
3
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian ; Liang Yongshu bian ji.

    贵州 "六山六水" 民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,        10, 2, 514 p. : ill. ; 27 cm. 2008
4
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian ; [Wu Rong, Pan Yongrong, Yang Xu zhu bian ji].

    贵州 "六山六水" 民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 502 p. : ill. ; 27 cm. 2008
5
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 355 p. : ill. ; 27 cm. 2008
6
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编.
Guiyang : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 427 p. ; 27 cm. 2008
7
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian ; Tan Dongping bian ji.

    贵州 "六山六水" 民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,        10, 2, 547 p. : ill. ; 27 cm. 2008
8
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 513 p. ; 27 cm. 2008
9
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng min zu yan jiu suo bian ; Luo Xinggui ze ren bian ji.

    贵州 "六山六水" 民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, [1], 376 p. : ill. ; 27 cm. 2008
10
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 493 p. : ill. ; 27 cm. 2008
11
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2008

Guizhou "liu shan liu shui" min zu diao cha zi liao xuan bian. / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng min zu yan jiu suo bian.

    贵州"六山六水"民族调查资料选编.
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she,    Di 1 ban.    10, 2, 471 p. : ill. ; 27 cm. 2008
12
Cover Art
    PRINTED BOOKS 2009

Guizhou min zu di qu gai ge kai fang 30 nian (1978-2008) / Guizhou Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou Sheng tong ji ju bian.

    贵州民族地区改革开放30年 (1978-2008)
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she,    Di 1 ban.    12, 710 p. ; 30 cm. 2009
13
 
    E-RESOURCE  

Guizhou min zu yan jiu / [electronic resource] .

    贵州民族硏究
Guiyang Shi : Guizhou Sheng min zu yan jiu suo "Guizhou min zu yan jiu" bian ji zu        v. : ill. ; 26-28 cm.  
14
 
    PRINTED BOOKS 1985

Guizhou shao shu min zu xiao shuo xuan du / Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou sheng jiao yu ting jiao ke suo zhu bian ; Chen Tao ... [et al.] bian.

    贵州少数民族小说选读
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 2, 444 p. ; 19 cm. 1985
15
 
    PRINTED BOOKS 1984

Zhongguo shao shu min zu shen hua lun wen ji / Tian Bing, Chen Lihao bian ; [Guizhou sheng min zu shi wu wei yuan hui, Guizhou da xue Zhong wen xi zhu bian].

    中国少数民族神话论文集田兵.
[Nanning shi] : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 4, 397 p. ; 21 cm. 1984
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove