My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guo, Songhai.   2
Guo, Songtao, 1818-1891.   10
Guo, Songyi,   2
Guo, Sujian,   2
Guo, Sujian, 1957-   12
Guo, Suxin. : Bei fang kao gu lun wen ji / Tian Guangjin, Guo Suxin zhu.  2004 1
Guo tai mei shu guan.   5
Guo, Taifeng. : Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming = The military dimension of the Chinese revolution / Feng Zhaoji zhu ; Guo Taifeng yi.  1994 1
Guo, Tangliang.   2
Guo, Tao.   4
Guo, Tiancheng. : Zhabei qu zhi / zhu bian Guo, Tiancheng, Cao Yiding, Qian Xuezhong, fu zhu bian Zhou Yuanpeng ... [et al.] ; Shanghai shi Zhabei qu zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1998 1
Guo, Tianxiang. : Jing gao wei ji : Zhong guo zong cai jia ru WTO qian de fan si / Fang zhou, guo tian xiang, tian yi shan zhu bian.  2001 1
Guo, Tianyi. : Fang cao mian mian.  1962 1
Guo, Tiemin. : Zhongguo qi ye kua guo jing ying = China enterprise international operation / Guo Tiemin, Wang Yonglong, Yu Shan bian zhu.  2002 1
Guo, Ting, : X-ray nanochemistry : concepts and development / Ting Guo.  2018 1
Guo, Ting, 1952-   2
Guo, Tingxun, jin shi 1604. : Ben chao fen sheng ren wu kao, 115 juan, fu suo yin, Guo Tingxun zuan ji.  1971 1
Guo, Tingyi, 1903-   26
Guo, Tingyi, 1904-1975.   2
Guo, Tingyu. : Zhongguo xian dai shi / Guo Tingyu bian zhu.  1980 1
Guo, Tingzhou.   2
Guo, Tong.   2
Guo, Tongxu.   2
Guo tu zi yuan ban gong ting. : 2001 nian guo tu zi yuan diao yan bao gao / Guo tu zi yuan ban gong ting bian.  2002 1
Guo tu zi yuan bu bu dong chan deng ji zhong xin (Guo tu zi yuan bu fa lü shi wu zhong xin), : Li shi yi liu he zi ran zai hai sun hui tu di diao cha yu li yong yan jiu / Guo tu zi yuan bu bu dong chan deng ji zhong xin (Guo tu zi yuan bu fa lü shi wu zhong xin) bian.  2016 1
Guo tu zi yuan bu di 4 ji di zhi yan jiu zhong xin (China), : Hai yang di zhi yu di si ji di zhi [electronic resource] = Marine geology & quaternary geology.  1991 1
Guo tu zi yuan bu hai yang di zhi yan jiu suo (China), : Hai yang di zhi yu di si ji di zhi [electronic resource] = Marine geology & quaternary geology.  1991 1
Guo tu zi yuan bu tu di zheng zhi zhong xin (China) : Zhongguo tu di zheng zhi fa zhan yan jiu bao gao = Research report on land consolidation and rehabilitation of China / Guo tu zi yuan bu tu di zheng zhi zhong xin bian zhu.  2014- 1
Guo, Tuan, 12th cent. : Kui che zhi [electronic resource] : [6 juan / Guo Tuan zhuan].  2006 1
Guo wai tu shu guan zhuan ye guan yuan gong zuo fang- han xue yan jiu wen xian yun yong ji fu wu yan xi ban (min 98 : Guo wai tu shu guan zhuan ye guan yuan gong zuo fang : han xue yan jiu wen xian yun yong ji fu wu yan xi shou ce = Workshop for Professional Librarians from Abroad Sinological Resources and Services Handbook / guo jia tu shu guan, han xue yan jiu zhong xin zhu ban ; zhong hua min guo tu shu guan xue hui xie ban.  2009 1
Guo, Wan. : Hu Shi : ling yu rou zhi jian / Guo Wan zhu.  1995 1
Guo, Wang-Jun, : Homogeneous catalysis for unreactive bond activation / edited by Dr. Zhang-Jie Shi ; Wang-Jun Guo [and ten others], contributors.  2015 1
Guo wang neng yuan yan jiu yuan (China) : Zhongguo xin neng yuan fa dian fen xi bao gao / Guo wang neng yuan yan jiu yuan bian zhu.    1
Guo, Wangbo, : A comprehensive database of tests on axially loaded piles driven in sand / Zhongxuan Yang, Zhejiang University, Hangzhou, China, Richard Jardine, Imperial College, London, UK, Wangbo Guo, Zhejiang University, Hangzhou, China, Fiona Chow, Woodside Energy Ltd., Perth, Australia.  2016 1
Guo, Wanrong. : Zong ti jing ji xue / Guo Wanrong zhu.  1997 1
Guo, Warren. : A comprehensive glossary of Chinese communist terminology / edited by Warren Guo.  1978 1
Guo, Wei.   9
Guo, Wei, 1928-   8
Guo, Wei, 1928 June- : Yuenan chuan shuo gu shi yu min su feng qing / Guo Wei zhu bian ; Guangxi shi fan xue yuan bian.  1998 1
Guo wei tu shu bian ji wei yuan hui. : Da shi dai de gu shi / Guo wei tu shu bian ji wei yuan hui.  1980 1
Guo, Weicheng.   2
Guo, Weidong. : The application of the Chebyshev-Spectral method in transport phenomena [electronic resource] / Weidong Guo, Gérard Labrosse, Ranga Narayanan.  c2012 1
Guo, Weifan.   3
Guo, Weifeng.   2
Guo, Weigui. : Mao Zedong de "min zhu xin lu" ji qi xian dai xing kun jing / Zheng Yongnian, Guo Weigui zhu.  2009 1
Guo, Weihe. : "Shen fen zhi zheng" : zhuan xing zhong de Beijing she qu sheng huo mo shi he sheng ji ce lüe yan jiu / Guo Weihe zhu.  2010 1
Guo, Weihua. : Xue Lang Shi'ning gu hua ji fa jie mi [electronic resource] / Guo Weihua zhu.  2005 1
Guo, Weijia,   2
Guo, Weijuan. : Listening to English as a foreign language : the experience of adult learners / Guo Weijuan.  1993 1
Guo, Weiping.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next