My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guo shi guan (China : Republic : 1949- ).   2
Guo shi guan (China : Republic : 1949- ).   4
Guo shi guan (China : Republic : 1949- ).   5
Guo shi guan (China : Republic : 1949- ). : Zhonghua min guo shi gong zhi zhi (chu gao) / [bian yin zhe Guo shi guan Zhonghua min guo shi gong zhi zhi bian zuan wei yuan hui].  1990 1
Guo shi guan (China : Republic : 1949-). : Zhonghua min guo shi wen hua zhi (chu gao) / [bian yin zhe Guo shi guan Zhonghua min guo shi wen hua zhi bian zuan wei yuan hui ; tong bian zhe Wang Zhen'gu, Qiu Xieyou, Zhuang Bohe].  1997 1
Guo shi guan.   2
Guo shi hui yi shi lu (1990 : : Guo shi hui yi shi lu / "Guo shi hui yi shi lu" bian ji xiao zu bian.  1990 1
Guo shi xin wen she.   2
Guo shi xue shu nian hui 2008 : : Zhong gong shi yi jie san zhong quan hui yu dang dai Zhongguo de li shi fa zhan : di ba jie guo shi xue shu nian hui lun wen ji = The third plenary session of the eleventh central committee of CCP and historical development of contemporary China : a collection of papers presented at the eight academic annual meeting on contemporary history of China / Dang dai Zhongguo yan jiu suo bian ; Ding Ming zhu bian ; Luo Yanming fu zhu bian.  2009 1
Guo, Shi-Ze, : Lossless Information Hiding in Images [electronic resource] / Lu, Zhe-Ming.  2016 1
Guo, Shibao. : Spotlight on China [electronic resource] : Chinese Education in the Globalized World.  2016 1
Guo, Shibao, 1965-   3
Guo, Shiling, : Wo zou zai wo zhi shang / Guo Shiling.  2014 1
Guo, Shiping.   2
Guo, Shirong. : Qing dai zhu ming tian wen shu xue jia Mei Wending / Li Di, Guo Shirong bian zhu.  1988 1
Guo, Shiyou. : Wan Qing zheng zhi ge ming xin lun Guo Shiyou zhu.  2010 1
Guo, Shouhang. : Deng Xiaoping guo fang xian dai hua si xiang yan jiu / Guo Shouhang zhu.  1989 1
Guo, Shouhua, 1902-   2
Guo Shoujing ji nianguan : Ji nian Yuan dai jie chu ke xue jia Guo Shoujing dan sheng 755 zhou nian xue shu tao lun hui / Guo Shoujing ji nian guan.  1987 1
Guo Shoujing Summer School of Astrophysics 17-29 August, 1987) : Origin, structure and evolution of galaxies / editor, Fang Li Zhi.  1988 1
Guo, Shoulu. : Li dai ming jia ci bai shou shang xi / Guo Shoulu bian zhu.  1981 1
Guo, Shouzheng, 13th cent.   2
Guo, Shuaijun : Understanding and measuring health literacy among secondary students in Beijing and Melbourne  2018 1
Guo, Shuanglin.   2
Guo, Shuanli. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lu : Guangdong Guangxi Hainan / Guo Shuanli zhu.  2004 1
Guo, Shuchun, : Cheng jiu zhuo zhu de Zhongguo shu xue / Guo Shuchun, Tiansen, Zou Dahai zhu.  1995 1
Guo, Shuji. : Shanghai zhu zhai 50 nian, 1951-2001 / Guo Shuji zhu bian.  2002 1
Guo, Shujun. : Jiao ji Han yu 100 ke / zhu bian Liu Xun, bian zhe Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; fan yi Zhang Yun = Communicative Chinese in 100 lessons / compiled by Liu Xun (chief), Lu Baoyuan, Zhuang Wenzhong ; translated by Zhang Yun.  1991 1
Guo, Shuli, : Stability and control of nonlinear time-varying systems / Shuli Guo, Lina Han.  2018 1
Guo, Shumin,   2
Guo, Shunli. : Zhongguo gu jian zhu wen hua zhi lu. Guangdong, Guangxi, Hainan [electronic resource] / Guo Shunli, Shang Jie, Chen Yuanzhang bian zhu.  2004 1
Guo, Shuqing. : 1996-1998 de jing ji he zheng ce / Guo Shuqing zhu.  1999 1
Guo, Shuren,   3
Guo, Shutian. : Liang shi zheng ce: li lun yu shi zheng : Zhongguo nong ye bu yu shi jie yin hang de bao gao / zhu bian Guo Shutian ; fu zhu bian Min Yaoliang.  1995 1
Guo, Shuwen. : Sai wai li yuan pu / Chu Guangsen, Guo Shuwen zhu.  1996 1
Guo, Shuxin. : Xingning xian zhi / 18 juan, juan shou 1 juan, juan mo 1 juan / Huang Bangyuan zuan ; Guo Shuxin, Liu Xijiu xiu.  1975 1
Guo, Shuxue. : Kaifeng jian zhi / Kaifeng shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; [zhu bian Guo Shuxue ; Fu zhu bian Zhao Daoshan ; bian ji Zhou Fangxia].  1988 1
Guo, Shuyun.   2
Guo, Shuyun, 1958-   4
Guo, Si. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 1 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
Guo, Si, 11th cent. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 1 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
Guo, Si, jin shi 1082. : Lin quan gao zhi ji [electronic resource] : [fu lu / Guo Xi zhuan ; Guo Si bian].  2006 1
Guo, Sifen.   10
Guo, Sijiu. : Yunnan Sheng Zhaotong Diqu Zhenxiong Xian Poji Xiang Zou shi duan gong qing pu sa diao cha / Guo Sijiu, Wang Yong.  1995 1
Guo, Sike, : Shandong di qu liang Han wen ming zhan = The development of civilization in Shandong area / Shandong bo wu guan bian ; zhu bian Guo Sike.  2016 1
Guo, Song, : Ad-hoc, mobile, and wireless networks : 13th International Conference, ADHOC-NOW 2014, Benidorm, Spain, June 22-27, 2014 Proceedings / Song Guo, Jaime Lloret, Pietro Manzoni, Stefan Ruehrup (eds.).  2014 1
Guo, Song   6
Guo song ping. : Zai hai guan li wen ku. di jiu juan, zai hai yu bao xian / Fan bao jun, zheng gong cheng, cao pu, hu fu sen, yao he zhen, guo song ping, chen ying fang, chen chang lin, zhong guo guo ji jian zai shi nian wei yuan hui ban gong shi.  1999 1
Guo, Songfen, 1938- : Taiwan zuo jia quan ji. Duan bian xiao shuojuan. Zhan hou di 2 dai [electronic resource] / Lin Ruiming, Chen Wanyi bianxuan.  1993 1
Guo, Songfen, 1938-2005,   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next