My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Guo li Taiwan da xue. : Mei shu shi yan jiu ji kan [electronic resource] / [bian ji Guo li Taiwan da xue mei shu shi yan jiu ji kan bian ji wei yuan hui].  1994 1
Guo li Taiwan da xue : Taiwan di qu tu rang zhong jin shu han liang diao cha zong bao gao / Zhu ban ji guan : Xing zheng yuan huang jing bao hu shu ; Zhi xing ji guan : guo li Taiwan da xue nong hua xi, guo li Zhong xing da xue tu rang xi, Taiwan sheng nong ye yao wu du wu shi yan suo.  1990? 1
Guo li Taiwan da xue.   2
Guo li Taiwan da xue. : Collected papers on snake venoms : contributions from the Pharmacological Institute, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, China, 1948-1973 / edited by C.Y. Lee, C. Ouyang and C.C. Chang.  1974? 1
Guo li Taiwan da xue.   5
Guo li Taiwan da xue.   5
Guo li Taiwan da xue.   2
Guo li Taiwan da xue. : Zhongshan xue shu lun cong = Journal of Sun Yat-senism.  1980- 1
Guo li Taiwan da xue san shi zhou nian xiao qing chou bei wei yuan hui. : Guo li Taiwan da xue san shi zhou nian xiao qing zhuan kan : xue shu jiang yan yu zhuan ti tao lun / Guo li Taiwan da xue san shi zhou nian jiao qing chou bei wei yuan hui bian.  1976 1
Guo li Taiwan da xue. : Guo li Taiwan da xue sheng wu zi yuan ji nong xue yuan ... nian bao = Annual report of the College of Bio-resources and Agriculture, National Taiwan University.  2003- 1
Guo li Taiwan da xue. : Special bulletin [electronic resource] = Lin ye te kan.  1962- 1
Guo li Taiwan da xue.   11
Guo li Taiwan da xue.   2
Guo li Taiwan da xue.   2
Guo li Taiwan da xue. : Mei shu shi yan jiu ji kan [electronic resource] / [bian ji Guo li Taiwan da xue mei shu shi yan jiu ji kan bian ji wei yuan hui].  1994 1
Guo li Taiwan da xue. : International journal of automation and smart technology [electronic resource] .  2011- 1
Guo li Taiwan da xue.   3
Guo li Taiwan da xue.   3
Guo li Taiwan da xue. : Zheng zhi xue yan jiu can kao shu mu / [Zhu bian Guo li Taiwan da xue zheng zhi xue yan jiu suo].  1978 1
Guo li Taiwan da xue. : Taiwania [electronic resource] .  1948- 1
Guo li Taiwan da xue.   7
Guo li Taiwan da xue. : Zhongguo wen xue yan jiu.  1987 1
Guo li Taiwan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin. : Gong bu ke mei yi bu ke shi : 2013 gong yi chuang zuo yu wen chuang she ji xue shu yan tao hui lun wen ji = 2013 Conference on Crafts Creation, Cutural & Creativity Design / [Guo li Taiwan yi shu da xue zhu ban ; Guo li Taiwan yi shu da xue gong yi she ji xue xi zhi xing ; Guo li Taiwan gong yi yan jiu fa zhan zhong xin he ban] ; Lü Qichang zong bian ji.  2013 1
Guo li Taiwan gong yi yan jiu suo. : Qiao shou yang yi [videorecording] : Taiwan xian dai shou gong yi = Skillful hands & artistic vision : contemporary Taiwanese Handicrafts / Guang hua chuan bo shi ye zong gong si chu pin ; dao yan Yu Guangwei ; jian zhi Lin Jialong.  2005 1
Guo li Taiwan li shi bo wu guan,   2
Guo li Taiwan mei shu guan,   3
Guo li Taiwan shi fan da xue.   2
Guo li Taiwan shi fan da xue.   2
Guo li Taiwan Shi fan da xue.   4
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Zhongguo xue shu nian kan.    1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Guo yin xue / Guo li Taiwan shi fan da xue guo yin jiao cai bian ji wei yuan hui bian zuan.  1982 1
Guo li Taiwan shi fan da xue.   2
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Guo yu hui hua / [bian zhe Guo li Taiwan shi fan da xue guo yu zhong xin].  1969- 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Jiao yu yan jiu ji kan [electronic resource] .    1
Guo li Taiwan shi fan da xue.   2
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Ba shi wu xue nian du guo ji ji liang an ke xue jiao yu yan tao hui : ke xue zi you jiao yu xin qu shi yan tao hui hui bian / zhu ban dan wei Jiao yu bu ; cheng ban dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue ke xue jiao yu zhong xin.  1997 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, li shi xue xi he bian.  1999 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Li shi xue bao / Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, li shi xue xi he bian.  1999 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Huang Junbi bai nian dan chen ji nian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / [zhu ban dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue mei shu xi].  1999 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Mian mian si yuan dao : yue fu shi xuan cui / Jiang Baochai zhu ; [zhu bian Taiwan shi fan da xue ren wen jiao yu yan jiu zhong xin].  1991 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Tu shu guan xue yu zi xun ke xue = Journal of library & information science.  1975- 1
Guo li Taiwan shi fan da xue.   2
Guo li Taiwan shi fan da xue.   3
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Tu shu guan xue yu zi xun ke xue [electronic resource] = Journal of library and information science.    1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Jiao xue yu yan jiu [electronic resource] .  1996 1
Guo li Taiwan shi fan da xue. : Ru he jin xing guo wen jiao xue / Guo li Taiwan shi fan da xue zhong deng jiao yu fu dao wei yuan hui zhu bian.  1996 1
Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan. : Yuan zhu min zhi pin ji shi pin tu lu : Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan cang pin = Textile and ornaments of the aboriginal people in Taiwan, collections of National Museum of Prehistory / [zhu bian Fang Zhirong]  2001 1
Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan. : Da shu cheng yi : Nandao yu zu de shu pi bu ji qi wen hua = Felting bark to make cloth : catalogue of the tapa collections of the National Museum of Prehistory, Taiwan / [bian ji Guo li Taiwan shi qian wen hua bo wu guan chu ban pin bian ji wei yuan hui].  2011 1
Guo li Taiwan wen xue guan.   2
Guo li Taiwan yi shu da xue.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next