My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
He, Junping, : Yunnan chuan tong jian zhu ce hui : Kunming li gong da xue jian zhu yu cheng shi gui hua xue yuan ce hui zuo ye xuan bian / zhu bian He Junping, Yang Jian, Zhang Jie, Tang Lizhou, Li Wu.  2015 1
He, Junshou. : Zhongguo jian zhu cai hua tu ji / zhu bian He Junshou ; fu zhu bian Wang Zhongjie.  1999 1
He, Junzhi, 1973- : Zhi du deng dai li yi : Zhongguo xian ji ren da zhi du mo shi yan jiu / He Junzhi zhu.  2005 1
He, Kai, 1973-   5
He, Kai, jin shi 1625.   3
He, Kailin. : Xupu fang yan yan jiu = Xupu fangyan yanjiu / He Kailin zhu.  1999 1
He, Kekang, : A theory of creative thinking : construction and verification of the dual circulation model / He Kekang.  2017 1
He, Kekang, 1937- : New theory of children's thinking development : application in language teaching / Kekang He.  2016 1
  He Kete, 1845-1930 -- See Bathgate, Alexander, 1845-1930   1
He, Ku. : Wei xing fu er dou zheng.  1953 1
He, Kuidong. : Dexing xian zhi / Dexing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; zhu bian He Kuidong.  1993 1
He, Kun,   2
He, Kunweng. : Zhongguo wen xue bian nian shi [electronic resource] / Chen Wenxin zhu bian.  2006 1
He, Lanping, 1973- : Gong gong kong jian yu wen hua sheng huo : Ji zhong ping yuan N cun diao cha = Wenhua shenghuo : Jizhong pingyuan N cun diaocha / He Lanping zhu.  2012 1
He, Lanwan.   2
He, Lei.   2
He, Lei, 1968- : Advanced model order reduction techniques in VLSI design [electronic resource] / Sheldon X.-D. Tan, Lei He.  2007 1
He, Lei, 1972- : Cultural studies in modern China / Dongfeng Tao, Lei He, Yugao He.  2017 1
He, Leshi.   4
He, Lezhi. : Xu Wei / He Lezhi zhu.  1981 1
He, Li.   7
He, Li, 1950- : Chinese ceramics : the new standard guide / He Li.  c1996 1
He, Liancheng. : Shen hua dui lao dong he lao dong jia zhi lun de yan jiu he ren shi : si shi nian lai wo de yan jiu gui ji / He Liancheng zhu.  2002 1
He, Liang-Nian.   2
He, Liangcai, : New developments in materials for infrastructure sustainability and the contemporary issues in geo-environmental engineering : Proceedings of the 5th GeoChina International Conference 2018 -- Civil Infrastructures Confronting Severe Weathers and Climate Changes: From Failure to Sustainability, held on July 23 to 25, 2018 in HangZhou, China / Shanzhi Shu, Liangcai He, Yao Kai, editors.  2019 1
He, Liangchen, 16th cent.   2
He, Liangjun, 1506-1573.   7
He, Liankui, 1902- : Zhongguo li su yan jiu = Studies on Chinese ritual customs / He Liankui zhu.  1973 1
He, Lifang, 1967- : Dao jiao she hui lun li si xiang zhi yan jiu / He Lifang zhu.  2010 1
He, Lihua, : Mo Yan yan jiu san shi nian = Mo Yan study : from 1980s to 2010s / zhu bian Yang Shousen, He Lihua ; zhi xing zhu bian Cong Xinqiang, Sun Shuwen.  2013 1
He, Liliang, 1926- : Huang Hua / [He Liliang zhu bian]  2003 1
He, Lin.   2
He, Lin, 1902-   2
He, Lin, 1975- : Music for bassoon / Gordon Jacob.  2009 1
He, Lin : Mass spectrometry imaging of small molecules / edited by Lin He.  2015 1
He, Li'na, 1971- : Wo guo huo bi zheng ce qu yu xiao ying fei dui cheng xing wen ti yan jiu / He Li'na zhu.  2012 1
He, Ling.   4
He, Ling-Yun. : Multifractal detrended analysis method and its application in financial markets / Guangxi Cao, Ling-Yun He, Jie Cao.  2018 1
He, Lingxiu. : Feng jian gui zu da di zhu de dian xing : Kong fu yan jiu / He Ling xiu ... [et al.] zhu.  1981 1
  He, Liren, 1960- -- See Holliday, Ian   1
He, Liu. : Zhonghua Renmin Gongheguo yao shi lu : 1949-1989 / zhu bian Liu Lufeng, He Liu, Tang Yufang.  1989 1
He, Liu-tang : Swordsmen of China - Film Music [electronic resource]  1994 1
He, Liwei, 1954- : He Liwei san wen : Yue chang.  1995 1
He, Liyi, 1930-   3
He, Liyin. : Zhongguo gong chan dang Taihu da shi ji, 1919-2007 [electronic resource] / He Liyin zhu bian ; Zhong gong Taihu Xian wei dang shi yan jiu shi bian.  2010 1
He, Long, 1895- : Huanghe Changjiang.  1970 1
"He Long nian pu" bian xie zu. : He Long nian pu / "He Long nian pu" bian xie zu.  1988 1
He, Longxiang. : Dao zang ji yao / [He Longxiang jiao kan].  1985 1
  He Lu Xiao Fu, 1894-1971 -- See Khrushchev, Nikita Sergeevich, 1894-1971   1
He, LuLu. : Xu Zhimo san wen / Xu Zhimo zhu ; He Lulu xuan bian.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next