My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
He, Qin, 1437-1510.   2
He, Qing. : Intelligent information processing II [electronic resource] : IFIP TC12/WG12.3 International Conference on Intelligent Information Processing (IIP2004), October 21-23, 2004, Beijing, China / edited by Zhongzhi Shi and Qing He.  c2005 1
He, Qingcheng, 1962- : Huanghe Sanjiaozhou di zhi huan jing yu ke chi xu fa zhan / He Qingcheng ... [et al.] zhu.  2006 1
He, Qingchuan. : Bai gui zhi : [16 hui] / Zui Xiangchuan ji ; [He Qingchuan ping].  1990 1
He, Qingfen, fl. 1872. : Huai jun wen qu zhi / Ji Yuan, He Qingfen...[et al.] zhi.  1970 1
He, Qinggu. : San fu huang tu jiao shi / He Qinggu zhuan.  2005 1
He, Qinghua. : Elunchun fu shi / He Qinghua, Hong Lei bian.  2010 1
He, Qinglan. : Nong cun lao dong li jiu ye wen ti yan jiu [electronic resource] : yi hu jiao wei li / He Qinglan ... [et al.] zhu.  2010 1
He, Qinglian.   3
He, Qingqiang. : Shicheng fang yan yan jiu / Cai Wenfang, He Qingqiang zhu.  2013 1
He, Qingru. : Shi wu guan li de shi shi.  1937 1
He, Qingshan. : Li Bai zai Anhui / Chang Xiufeng, He Qingshan, Shen Hui.  1980 1
He, Qingsheng. : Jiang shan wan li you : Zhongguo da lu lü you zhi nan / bian ji zhe Zhongguo jing ji yue kan she ; zhu bian He Qingsheng ; bian ji He Yuan ... [et al.].  1992 1
He, Qingshun,   2
He, Qingzheng. : Zhongguo lan hua / gu wen Wu Yingxiang, Wu Shangzhong ; zhu bian He Qingzheng, Chen Hein-qi ; fu zhu bian Chen Yuanxing, Hu Ying, Li Zigang.  1991 1
He, Qinhua, 1955-   4
He, Qiong. : Xi bu min zu wen hua yan jiu / He Qiong zhu.  2004 1
He, Qiongyai. : Qin Shaoyou / He Qiongyai, Pan Baoming, Qin Ziqing zhu.  1983 1
He, Qirui. : Algal assay of the availability of nutrients in sediments / by Qirui He.  1988 1
He, Qitai. : Qing Guangxu Yuechi Xian zhi, [20 juan] / He Qitai, Wu Xinde deng xiu zuan ; Yuechi Xian di fang zhi ban gong shi yi zhu.  2010 1
He, Qiuxin, : Taibei cheng shi jin hua lun : Taibei Shi du shi fa zhan bian qian yu zhan wang = Urban evolution of Taipei : Taipei urban development : retrospect and prospect / bian ji shen gao Wang Wucong, Huang Zhiqing, Zhang Zhihao, He Qiuxin.  2014 1
He, Qiying. : Liucheng xian zhi : 8 juan, juan shou 1 juan / Xie Sinong zuan ; He Qiying deng xiu.  1967 1
He, Qizhi. : Mei de tan suo / Miao Junjie, He Qizhi zhu.  1984 1
He, Qizhi, 1936- : Wen xue bian ji si shi nian / He Qizhi.  2001 1
He, Qufei, fl. 1082-1090. : He bo shi bei lun [electronic resource] : [2 juan / He Qufei zhuan].  2006 1
He, Qun.   4
He, Ran,   3
He, Rang. : Xian dai han yu jian yi yu fa biao jie / He Rang bian zhu.  1994 1
He, Renfu, 1966- : Tang Junyi yu Song Ming li xue : ji yu gong fu lun de Zhu, Lu, Wang xue zhi hui tong / He Renfu zhu.  2016 1
He, Ricky, : Freaky Friday (Movie 2018) / Director: Carr, Steve.  2019 1
  He, Riping, 1891-1946 -- See Tao, Xingzhi, 1891-1946.   1
He, Rixin. : Fuchuan xian zhi : shi er juan / Gu Guogao deng xiu ; He Rixin, Liu Shuxian deng zuan.  1967 1
He, Rong, 1903-   6
He, Rongchang. : Liu chao shi / Zhang Changzong, Tian Zebin, He Dongchang zhu bian.  1991 1
He, Rongkun. : Zhongguo cheng shi guan li yan jiu : yi Hangzhou Shi wei li = China's urban administration : a case study in Hangzhou / zhu bian Yang Xubiao ; fu zhu bian He Rongkun ... [et al.].  2005 1
He, Rongqiao, : Formaldehyde and cognition / Rongqiao He.  2017 1
He, Rongxing, : Xue yun shi dai : cong ye bai he dao tai yang hua / He Rongxing zhu.  2014 1
He, Rongyi. : Laozi zhi dao zhi zhu yi / He Rongyi zhu.  1988 1
He, Ru. : Zhongguo gu dian jian zhu zhuang shi yi shu / He Ru she ying.  1991 1
  He-ru-ka, Gtsaṅ-smyon, 1452-1507 -- See Gtsaṅ-smyon He-ru-ka, 1452-1507   1
He, Rufen.   2
He, Ruicheng. : Qing shi ci shang xi / He Ruicheng xuan xi.  1989 1
He, Ruiling.   3
He, Ruitang. : Zhong xin du jing [videorecording] : fa xian He Bingsong / bian dao Zhang Qingqi, He Ruitang ; jian zhi Yang Yachu.  2010 1
He, Ruiyuan, 1951-   2
He, Ruizhen. : Cai jing xie zuo [electronic resource] / Li Xiaorong, He Ruizhen, Li Juan zhu bian.  2010 1
He, Run. : Min zu li lun he min zu zheng ce gang yao / Liu E, He Run zhu.  1989 1
He, Runshen. : Xing de shi jie / Shabolai deng zhu ; He Runshen yi.  1965 1
He, Ruohan, 1951-   2
He, Ruyu. : Yuan Jiang, Yuan Yao : shan shui lou ge jie hua / [bian zhu zhe He Ruyu].  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next