My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
He Xiangning mei shu guan. : Dian xue : Sui Jianguo de yi shu / [bian ji He Xiangning mei shu guan OCT dang dai yi shu zhong xin ; ARARIO ; zhu bian Huang Zhuan].  2007 1
He, Xiangpin. : Hunan shao shu min zu fu shi / He Xiangpin, Yang Shenghai zhu.  2010 1
He, Xiangqing. : Yong bao sheng ming [videorecording] : Taiwan yi liao de gu shi = Embrace life : the story of Taiwan medicine / Jian zhi, Lin Jialong ; zhi pian, Meng Fanpeng ; dao yan, Wang Yuantong ; jiao ben, Ke Shanpei, He Xiangqing.  2005 1
He, Xiangyang,   2
He, Xiangyu, 1986- : He Xiangyu / contributors: Lu Mingjun [and 4 others]  2016 1
He, Xianji. : Shanghai qing gong ye zhi / zhu bian He Xianji ; fu zhu bian Fang Peichun, Zhu Tao, Wu Zhaojia ; "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1996 1
He, Xiansheng. : Dian cang min su xue cong shu, 1928 nian-1930 nian / zhu bian Ye Chunsheng, Shi Aidong ; fu zhu bian He Xiansheng.  2004 1
He, Xianwu. : Zhongguo wen wu kao gu ci dian / zhu bian He Xianwu, Wang Qiuhua ; fu zhu bian Zhao Changlin ... [et al.].  1993 1
He, Xiao, : Stochastic control and filtering over constrained communication networks / Qinyuan Liu, Zidong Wang, Xiao He.  2019 1
He, Xiao-Gang. : Proceedings of the 2002 International Symposium on Cosmology and Particle Astrophysics [electronic resource] : CosPA 2002 / X-G He, K-W Ng.  c2003 1
He, Xiaodao. : Shi li hong zhuang nü er meng / He Xiaodao zhu.  2008 1
He, Xiaodong, : Li shi de jian zheng : Xizang bo wu guan cang li dai zhong yang zheng fu zhi Zang wen wu ji cui = The Witness of History : A collection of cultural relics concerning the successive central governments governing Tibet preserved in Tibet Museum = Lo rgyus kyi dpang rtags : Bod-ljongs rten rdzas bshams mdzod khang nas nyar tshags byas paʼi krung dbyang srid gzhung rim byung gis Bod don ʼdzin skyong gnang baʼi skor gyi rig dngos gces btus / He Xiaodong zhu bian.  2015 1
He, Xiaodong, 1973- : Discriminative learning for speech recognition : theory and practice / Xiaodong He and Li Deng.  2008 1
He, Xiaofan,   2
He, Xiaofang,   2
He, Xiaofei,   2
He Xiaofeng.   3
He, Xiaogang. : Shanghai Shi qu xian chuang xin neng li diao cha yan jiu / He Xiaogang zhu.  2010 1
He, Xiaohong, : Entrepreneurship development in China / Xiaohong He.  2013 1
He, Xiaohua, : Shiga toxins : a review of structure, mechanism, and detection / Christopher J. Silva, David L. Brandon, Craig B. Skinner, Xiaohua He.  2017 1
He, Xiaohuan. : Huai hai zhan yi shi / Xuzhou shi "Huai hai zhan yi shi" bian xie zu ; zhi bi ren He Xiaohuan, Fu Jijun, Shi Zhengxian.  1983 1
He, Xiaoling, 1968- : Methamphetamines : abuse, health effects and treatment options / Jörg Ornoy and Xiaoling He, editors.  2012 1
He, Xiaolu.   2
He, Xiaoming. : Ying Han bing li xue shou ce [electronic resource] / Jing Shibing zhu bian.  1997 1
He, Xiaoming, 1951- : Zhonghua wen hua shi / Feng Tianyu, He Xiaoming, Zhou Jiming zhu.  1990 1
He, Xiaoqing. : Weiwuer jian zhu zhuang shi wen yang / He Xiaoqing, Li Anning, Tuerxun · Hezi bian hui.  2004 1
He, Xiaorong.   4
He, Xiaotang. : Ren jian zhong wan qing [videorecording] / Li Zhitao bian dao ; He Xiaotang zhuan gao.  1993 1
He, Xiaowan, : Chan zong yu lu ci yu yan jiu / He Xiaowan zhu.  2016 1
He, Xiaoxing.   2
HE, XIAOYONG. : 中国产业政策与WTO规则协调研究.  2014 1
He, Xiaoyong, 1972- : Zhongguo chan ye zheng ce yu WTO gui ze xie tiao yan jiu / He Xiaoyong deng zhu ; qi ta zhuan xie zhe Qi Xiaoxuan, Zhao Feng, Yan Xiaoyu, Li Mengxing.  2014 1
He, Xiaoyou. : Zhongguo chuan tong qi ju she ji yan jiu. shou juan / zhu bian Wang Hu ; fu zhu bian He xiaoyou, Li Lixin, Xia Yanjing.  2004 1
He, Xiarong, 1972- : Duo chong shi jiao xia de nü shu ji nü shu wen hua yan jiu = Duchong shijiaoxia de nushu ji nushu wenhua yanjiu / He Xiarong zhu.  2013 1
He, Xilai, 1938-   3
He, Xilin, 1964-   2
He, Xin.   9
He, Xin, 1894-   2
He, Xin, 1949-   11
He, Xin : Embedded courts : judicial decision-making in China / Kwai Hang Ng, Xin He.  2017 1
He, Xin'en. : Shaoxing Shi zhi = Shaoxing annals / Shaoxing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zong zuan Ren Guiquan ; fu zong zuan He Xin'en, Liu Xiaobo.  1996 1
He, Xing, : Sinuodeng dang an : shi jie zui da xie mi shi jian nei mu jie mi = The Snowden files : the inside story of the world's most wanted man / Luke Hading zhu ; He Xing [and four others] yi ; Gao Jinhu shen jiao.  2014 1
He, Xing-Shi, : Mathematical foundations of nature-inspired algorithms / Xin-She Yang, Xing-Shi He.  2019 1
He, Xing'an, 1935- : Wang Meng ping zhuan / He Xing'an zhu.  2004 1
He, Xingdong. : International standard Chinese-English basic nomenclature of Chinese medicine = Zhong yi ji ben ming ci shu yu zhong ying dui zhao guo ji biao zhun / World Federation of Chinese Medicine Societies ; editor-in-chief: Li Zhenji ; executive Chinese editors-in-chief: Li Zhenji, He Xingdong ; executive English editor-in-chief: Wang Kui.  c2008 1
He, Xinghong, : Deploying Linux on IBM eServer pSeries Clusters [electronic resource] / Quintero, Dino.  2003 1
He, Xingliang.   7
He, Xingui.   3
He, Xingwen. : Handan gu jin ji shi / zhu bian Bai Meijun, He Xingwen ; zhuan zhu He Xingwen, He Maitian ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Handan Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian.  2001 1
He, Xinhua,   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next