My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hu, Zhen, 1981- : Cognitive radio communications and networking [electronic resource] : principles and practice / Robert C. Qiu ... [et al.].  2012 1
Hu, Zheng.   4
Hu, Zhengbing,   2
Hu, Zhenghao. : Min guo she hui da guan / zhu bian Xin Ping, Hu zhenghao, Li Xuechang ; bian wei Xin Ping ... [et al.].  1991 1
Hu, Zhengqiang, 1965- : Zhongguo xian dai mei jie pi ping yan jiu / Hu Zhengqiang zhu.  2010 1
Hu, Zhengqing.   2
Hu, Zhengrong.   2
Hu, Zhengyan.   2
Hu, Zhengyan, ca. 1582-ca. 1672.   4
Hu, Zhenheng, 1569-1645.   2
Hu, Zhenhu, : Greenhouse gas emission and mitigation in municipal wastewater treatment plants / Zhan, Xinmin, Zhenhu Hu, Guangxue Wu.  2018 1
Hu, Zhenhua.   2
Hu, Zhenhua, 1931-   2
Hu, Zhenhua, 1964- : Zhongguo nong cun he zuo zu zhi fen xi [electronic resource] : hui gu yu chuan xin / Hu Zhenhua zhu.  2010 1
Hu, Zhenjiang, 1966-   6
Hu, Zhenlang. : Zen yang hua shui mo shan shui / Hu Zhenlang bian hui.  1989 1
Hu, Zhenqi, : Legislation, technology and practice of mine land reclamation : proceedings of the Beijing International Symposium on Land Reclamation and Ecological Restoration, Beijing, China, 16-19 October 2014 / editor Zhenqi Hu.  2015 1
Hu, Zhenxiang. : kuai le de jia ting / Peng Ling bian xie, Hu Zhenxiang hui tu.  1955 1
Hu, Zhi, 12th cent. : Jian zhai shi ji / [Chen Yuyi zhuan ; Hu Zhi jian].  1965 1
Hu, Zhi, 1517-1585. : Heng lu jing she cang gao [electronic resource] : [30 juan, heng lu xu gao 11 juan / Hu Zhi zhuan].  2006 1
Hu, Zhi'an. : Tong zhan mi xin : wo suo ren shi de min zhu ren shi / Hu Zhi'an zhu.  2010 1
Hu, Zhichuan. : Zhongguo she ying shi, 1937-1949 / Jiang Qisheng, Shu Zongqiao, Gu Di bian zhu ; zhu bian Hu Zhichuan, Ma Yuanzeng.  1998 1
Hu, Zhifan, 1952- : Ren shen zhi jian / Zhao Changwei, Hu Zhifan zhu bian.  1990? 1
Hu, Zhifeng. : Dang dai dian ying li lun wen xuan = Selected works of contemporary film theory / zhu bian Hu Ke, Zhang Wei, Hu Zhifeng.  2000 1
Hu, Zhifeng, 1965-   4
Hu, Zhigang.   2
Hu, Zhihong. : Nei wei : Song dai de hun yin he fu nü sheng huo = Inner quarters : marriage and the lives of Chinese women in the Sung period / Yi Peixia zhu ; Hu Zhihong yi.  2004 1
Hu, Zhihua. : Zhongguo gu dai qi qi zao xing wen shi = Zhongguo gudai qiqi zaoxing wenshi / zhu bian Chen Zhenyu ; hui tu Hu Zhihua.  1999 1
Hu, Zhiji, 16th/17th cent. : Jiang Wentong ji hui zhu / Hu Zhiji zhu ; [Li Changlu, Zhao Wei dian jiao]  1984 1
Hu, Zhijia. : Liang Jin shi qi xi nan di qu yu zhong yang zhi guan xi / Hu Zhijia zhuan ; [zhu bian zhe Zhongguo li shi xue hui].  1988 1
Hu, Zhikui. : Lun yu bian zheng / Hu Zhikui zhu.  1978 1
  Hu, Zhiming, 1890-1969 -- See Hồ, Chí Minh, 1890-1969   1
Hu, Zhiming, 1890-1969. : Yu zhong ri ji shi chao.  1972 1
Hu, Zhipei. : Huang tang long dao gong zhi / [Hu Zhipei bian ; Wu Shaoshi shan ; Hu Yinggeng ji]. Gezao Shan zhi / [Yu Ce zhuan]. Mei xian guan ji / [Yang Zhiyuan bian].  2000 1
Hu, Zhiping, 1963- : Hu Zhiping er hu du zou zhuan ji. 1 [sound recording] = A Chinese erhu solo special / by Hu Zhiping.  199-? 1
Hu, Zhiqiang,   2
Hu, Zhirou, 13th cent.   2
Hu, Zhisheng. : Baoji Yuguo mu di / Lu Liancheng, Hu Zhisheng ; Baoji shi bo wu guan bian ji.  1988 1
Hu, Zhiwei. : Qun zhong yu hui xuan bian / Liu Daiwen, Hu Zhiwei, Wu Junhe.  1983 1
Hu, Zhiwei, 1943-   3
Hu, Zhiyi, 1957- : Guo jia de yi shi : Zhongguo ge ming xi ju de wen hua tou shi = Zhongguo geming xiju de wenhua toushi / Hu Zhiyi zhu.  2008 1
Hu, Zhiyong.   11
Hu, Zhiyu, 1227-1293. : Zi shan da quan ji [electronic resource] : [26 juan / Hu Zhiyu zhuan].  2006 1
Hu, Zhizheng. : Fan gong bu fan Hua : "Zhonghua zhan lüe xue kan" de zhi shi tiao zhan / Hu Zhizheng zhu.  2014 1
Hu, Zhongcai. : Jian ming she ying ci dian [electronic resource] / Hu Zhongcai bian zhu.  1984 1
Hu, Zhongchao. : Quanzhou shi mei tan zhi / Fujian sheng Quanzhou shi mei tan gong ye gong si bian ; [zhu bian Hu Zhongchao ; bian shen Zhou Yibin].  1994 1
Hu, Zhonggong, 13th cent.   2
Hu, Zhongheng. : Taiwan ji qi lin jin yan hai jie xing chong dong wu zhi / Hu Zhongheng, Tao Xizhen gong zhu.  2008 1
Hu, Zhongrong,   2
Hu, Zhongshi. : Zhuang zu wen xue gai lun / Hu Zhongshi zhu.  1982 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next