My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Huang, Xinyan, 1973- : Bian di ren sheng : lai zi Bulang zu de ying xiang dang an / Huang Xinyan zhu ; Wang Yizhong she.  2014 1
Huang, Xinyang. : Dao de jing jiang yi ; le yu tang yu lu / Huang Yuanji yuan zhu ; Jiang Menma jiao zhu ; Huang Xinyang zhu bian.  2003 1
Huang, Xinyi.   2
Huang, Xinyi   4
Huang, Xinying. : Taiwan de ke jia xi / Huang Xinying zhu.  1998 1
Huang, Xiong.   12
Huang, Xiongkun. : Zhongguo ri yong fa lü da quan / zhu bian Xu Chongde ; fu zhu bian Hu Jinguang, Huang Xiongkun.  1993 1
Huang, Xiquan. : Hubei kao gu fa xian yu yan jiu / Yang Baocheng zhu ; Huang Xiquan fu zhu bian.  1995 1
Huang, Xiting. : Xin li xue da ci dian = The comprehensive dictionary of psychology / zhu bian Lin Chongde, Yang Zhiliang, Huang Xiting.  2003 1
Huang, Xiubi.   7
Huang, Xiufu. : Hong Miao hei Miao / Huang Xiufu zhu.  2006 1
Huang, Xiufu, 10th/11th cent.   4
Huang, Xiufu, fl. 1006 : Si ta ji / Duan Chengshi. Yizhou ming hua lu / Huang Xiufu. Yuan dai hua su ji / Yi ming ; [dian jiao zhe Qin Lingyun].  1964 1
Huang, Xiuhua, : Yi jiu wu jiu Wuhan da lu she / Huang Xiuhua bian zhu.  2017 1
Huang, Xiuhui. : Taiwan yi jia qin : ai nian jia zu ying xiang wen hua zhan / Huang Xiuhui zhu bian.  2011 1
Huang, Xiuji.   2
  Huang, Xiuji, 1913- -- See Huang, Siu-chi, 1913-   1
Huang, Xiuji, 1935-   8
Huang, Xiumin. : Xingang wen shu yan jiu / Li Rengui bian zhu ; zhu li Huang Xiumin ... [et al.] = Studies of Sinkang manuscripts / by Paul Jen-kuei Li ; with the assistance of Hsiu-min Huang ...[et al.].  2010 1
Huang, Xiurong.   2
Huang, Xiuwen. : Zhongguo nian pu ci dian / zhu bian Huang Xiuwen ; fu zhu bian Yin Yongqing, Zhou Qifu, Jiang Wenzhong.  1997 1
Huang, Xiuying : Qing dai Guangxi gong yuan = Qingdai Guangxi gongyuan / Lu Jun, Huang Xiuying bian zhu.  2013 1
Huang, Xiuzhen. : Taiwan jiao zhi tao zhuang shi yi shu : Taiwan jiao zhi tao yi shu wen hua jiang zuo / zhu ban dan wei Guo li li shi bo wu guan, cai tuan fa ren Taiwan jiao zhi yi shu wen jiao ji jin hui ; [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Xu Tiangu, Huang Xiuzhen]  2001 1
Huang, Xiuzheng, 1944-   3
Huang, Xiyuan, 16/17th cent. : Wan shou Tang ren jue ju / Zhao Huan'guang, Huang Xiyuan bian ding ; Liu Zhuoying jiao dian.  1983 1
Huang, Xiyue. : Shona Nunan = Shunuo Lunan / [chief editor, Vanessa Wong].  2006 1
Huang, Xizhi. : Jing mao gao ji Han yu kou yu = Business Chinese (Advanced) / Huang Weizhi ; Huang Xizhi bian zhu.  2000 1
Huang, Xu   6
Huang, Xu,   5
Huang, Xu Feng. : The rhesus monkey brain in stereotaxic coordinates / George Paxinos, Xu-Feng Huang, Arthur W. Toga.  2000 1
Huang, Xu : Handbook of Chinese organizational behavior : integrating theory, research and practice / edited by Xu Huang and Michael Harris Bond.  2012 1
Huang, Xuan, : The Great Wall (Movie 2017) / Director: Yimou, Zhang.  2018 1
Huang, Xuanfan.   6
  Huang, Xuanfan, 1941- -- See Huang, Xuanfan   1
Huang, Xuanjing,   5
Huang, Xuanmin. : Zhongguo si xiang shi gang / Hou Wailu zhu bian ; Huang Xuanmin ... [et al.] bian zhu.  1981 1
Huang, Xuanpei.   3
Huang, Xuanping,   2
Huang, Xuanqin, 1971-. : Li Ang xiao shuo zhong nu xing yi shi zhi yan jiu [electronic resource] / Huang Xuanqin zhu.  2005 1
Huang, Xuanwei.   2
Huang, Xuanxing. : Taiwan de Gu dao / [zhu zuo zhe Huang Xuanxing ; Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin].  1991 1
Huang, Xuanzu. : Dun zhai ou bi / Xu Kun zhu. Guan Long yu zhong ou yi bian / Zhang Xianghe zhuan. You liang suo ji / Huang Xuanzu zhuan.  1915 1
Huang, Xuchu, 1893-   4
Huang, Xuecun, 1909-   2
Huang, Xuefeng, : Teacher Education in Professional Learning Communities : Lessons from the Reciprocal Learning Project / by Xuefeng Huang.  2018 1
Huang, Xuejian. : Zhongguo dian shi yu le wen hua pi ping [electronic resource] = The criticism of Chinese amusing TV culture / Huang Xuejian zhu.  2010 1
Huang, Xueli.   4
Huang, Xuemei. : Da hua wu xing : Yunnan Dali Bai zu zu xian chong bai zhong de xiao dao hua yu ji zhi yan jiu = Dahua wuxing : Yunnan Dali Baizu zuxian chongbai zhong de xiaodao huayu jizhi yanjiu / Huang Xuemei zhu.  2009 1
Huang, Xuexiang. : Vector optimization [electronic resource] : set-valued and variational analysis / Guang-ya Chen, Xuexiang Huang, Xiaoqi Yang.  c2005 1
Huang, Xuexun. : Yihuang xian zhi / zong bian Xu Yumo ; fu zong bian Lei Wen, Huang Xuexun, Wu Xiling ; Yihuang xian xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next