My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Huang, Zuyu : China's intra-rural migration and its influence on rural modes of production: a case study of Lian Hua Village, Hunan province  2019 1
  Huangbinhong, 1865-1955 -- See Huang, Binhong, 1865-1955   1
Huangbo, -850 : 筠州黃檗山斷際禪師傳法心要 [electronic resource] / Huangbo  2008 1
Huangchuan xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Huangchuan xian zhi / Huangchuan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Huangci, Claire, 1990-   4
Huangfu, Baoyun. : Zhongguo pao fu zhi xiu xuan cui / bian ji Lin Shuxin, Huangfu Baoyun ; fan yi Huang Fuyao, Mei Mali.  1977 1
Huangfu, Binghui.   4
Huangfu, Chongqing. : Guizhou yang xi : yi Luodian Xian Limu Xiang Dashang Cun Deng shi xi ban wei li / Huangfu Chongqing zhu.  1995 1
Huangfu, Chün. : Bitter peaches and plums = Ku tao li : two Chinese novellas on the recent Chinese student experience in Australia / translated with an introduction by J. Bruce Jascobs, Ouyang Yu.  1995 1
Huangfu, Fang, 1498-1583. : Huangfu si xun ji [60 juan, Huangfu Fang zhuan.  1972 1
Huangfu, Lu, 1470-1540. : Huang Ming ji lüe / Huangfu Lu zhu.  1979 1
Huangfu, Mei, fl. 874-910 : 山水小牘 [electronic resource] / Mei, fl. 874-910 Huangfu  2007 1
Huangfu, Mei, (Tang) fl. 874-910. : San shui xiao du : 2 juan / Miao Quansun (Qing) jiao bu ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1960 1
Huangfu, Mi, 215-282   5
Huangfu, Pang, 1498-1583. : Huangfu Sixun ji [electronic resource] : [60 juan / huangfu Pang zhuan].  2006 1
Huangfu, Qinglian. : Xiu zhen Fa Hua (Pinyin) ci dian = Petit dictionnaire franc̜ais-chinois (avec transcription phonʻetique chinoise en pinyin) / Li Xiuqin, Huangfu Qinglian, Shi Anyi bian.  1983 1
Huangfu, Ran, 714-767.   3
Huangfu, Shi. : Huangfu chi zheng wen ji : 6 juan / Huangfu Shi zhuan.  1936? 1
Huangfu, Shi, jin shi 806.   2
Huangfu, Sufei, 1970- : Xian dai Han yu jin suo gou shi de duo wei yan jiu / Huangfu Sufei zhu.  2015 1
Huangfu, Xiao, 1497-1546.   2
Huangfu, Xiaotao. : Xian dai Zhongguo : xin wen xue yu xin wen hua / Huangfu Xiaotao zhu.  1997 1
Huangfu, Zeng. : Tang Huangfu Ran shi ji : [7 juan, bu yi, fu Huangfu Zeng shi ji]  1936 1
Huangfu, Zeng, jin shi 753. : Wen xuan Yan Bao Xie shi ping : [4 juan / Fang Hui zhuan]. Er Huangfu ji : [8 juan / Huangfu Ran, Huangfu Zeng zhuan].  1973 1
Huangfu, Zeng, jin shi 758. : Er Huangfu ji [electronic resource] : [8 juan / Huangfu Ran, Huangfu Zeng zhuan ; Liu Runzhi bian].  2006 1
Huangfu, Zhengqing. : Guizhou nuo mian ju yi shu = Nuo mask art in Guizhou / Guizhou sheng yi shu yan jiu shi, Shanghai ren min mei shu chu ban she [bian; she ying zhe Er Dongqiang, Dai Dingjiu ; zhuan wen Huangfu Zhengqing].  1989 1
Huangfu, Zhong. : Ding bu ming yi zhi zhang : 10 juan / Huangfu Zhong zhuan zhu ; Wang Kentang ding bu. Zhen jia shu yao / Hua Shou bian zuan ; Shao Conggao jiao ding.  1911 1
Huanggang Diqu (China). : E dong ming wu feng wei ji lan / Hubei sheng Huanggang Diqu di fang zhi ban gong shi bian.  1986 1
Huanggang Shi bo wu guan.   2
Huanggang xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Huanggang xian zhi / Huanggang xian zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
Huanggu Qu ren kou pu cha ban gong shi. : Shenyang Shi Huanggu Qu di 3 ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian.  1983 1
Huanghai hong shao chuang zuo zu. : Huanghai hong shao / Huanghai hong shao chuang zuo zu ji ti chuang zuo ; Li Boping zhi bi.  1973 1
Huanghe chu ban she. : Da ai shi bing : 2008 Wenchuan Zhongguo jun ren xie gei ren min de zhen qing bao gao (kang zhen jiu zai guan bing xian chang qin li zhan di shi ge shou ji duan xin) / Ben she bian xie zu.  2008 1
Huanghe zhi bian zuan hui. : Huanghe zhi. san pian / Huanghe zhi bian zuan hui bian ji.  1937 1
Huanghua Shi bo wu guan, : Gu cheng yin ji : Zhan guo Qin Han gu cheng wen ming ji lu / Huanghua Shi bo wu guan bian zhu.  2018 1
Huanghua xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Huanghua xian zhi = Huanghua xianzhi / Huanghua xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; Yang Qingli zhu bian.  1990 1
Huangjiansheng (1963-) : She hui ping gu yu min zu di qu fa zhan : < yun nan sheng fu chi ren kou jiao shao min zu fa zhan gui hua(2006-2010 nian)> shi shi guo cheng de she hui ping gu / Huang jian sheng[Deng]zhu.  2013 1
Huangkonglong. : Ye sheng de tai yang hua : Xue yun wai chang de hai bao yu tu ya / Huangkonglong zhu.  2014 1
Huanglin.   2
Huangling xian wen wu guan li suo. : Huangdi ling / Huangling xian wen wu guan li suo bian ; zhu bian Jia Qi, Lan Cao, Cai Wenshui ; zhuan wen Lan Cao ; she ying Guo Youmin [and others].  1988 1
Huanglong xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Huanglong xian zhi / Huanglong xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1995 1
Huanglu Zhen ren min zheng fu. : Huanglu Zhen zhi / Huanglu Zhen ren min zheng fu bian.  2004 1
Huangmei.   11
Huangmei xian (China) : Huangmei xian jian zhi / Huangmei xian ren min zheng fu bian ; [Gui Yujiu, Huang Shiyuan zhi bi].  1987? 1
Huangmei xian min zheng ju. : Huangmei ren min ge ming shi / Huangmei xian min zheng ju, zhong gong Huangmei xian wei dang shi ban bian.  2007 1
Huangpi xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Huangpi xian zhi / [Huangpi xian xian zhi bian zuan wei yuan hui].  1992 1
Huangping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Huangping xian zhi / Huangping xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
  Huangpu jun xiao (China) -- See Lu jun jun guan xue xiao (China)   1
Huangpu qu qu qing diao cha zu. : Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Huangpu juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan hui, [Huangpu qu qu qing diao cha zu].  1996 1
Huangshan wen hua shu yuan. : Zhuangzi yu Zhongguo wen hua / Huangshan wen hua shu yuan bian.  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next