My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Hubei Sheng (China). : Jingzhou Zhangjiatai yi zhi / Hubei Sheng wen wu ju, Hubei Sheng nan shui bei diao guan li ju bian zhu = The Zhangjiatai Site in Jingzhou City, Hubei Province / Cultural Heritage Bureau of Hubei Province, Hubei Provincial Management Bureau South-to-North Water Transfer.  2018 1
  Hubei Sheng (China). -- See Hubei Sheng bo wu guan   1
Hubei Sheng (China). : Lü shi shi jie [electronic resource] .  1988- 1
Hubei Sheng (China).   6
Hubei Sheng (China).   7
Hubei Sheng (China). : Yun Xian Laoxingfuyuan mu di / Nan shui bei diao zhong xian shui yuan you xian ze ren gong si, Hubei Sheng yi min ju, Hubei Sheng wen wu shi ye guan li ju bian zhu.  2007 1
Hubei Sheng (China). : Bao gao wen xue [electronic resource] .  1999- 1
Hubei Sheng (China).   3
Hubei Sheng (China). : Enshi min ju / Beijing da xue ju luo yan jiu xiao zu, Hubei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting, Hubei Sheng Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou zhu fang he cheng xiang jian she wei yuan hui.  2011 1
Hubei Sheng (China). : Hubei tong ji nian jian / Hubei sheng tong ji ju bian.    1
Hubei Sheng (China). : Hubei xiang zhen gai kuang / Hubei sheng tong ji ju bian.  1988 1
Hubei sheng dang an guan. : Hubei sheng dang an guan zhi nan / Hubei sheng dang an guan bian.  1994 1
Hubei sheng Daye xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Daye xian zhi / Hubei sheng Daye xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Hubei sheng di fang zhi ban gong shi.   4
Hubei Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui.   11
Hubei Sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi. : Hubei jing ji pu cha nian jian 2004 = Hubeijingjipuchanianjian / Hubei Sheng di yi ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Hubei Sheng tong ji ju bian.  2006 1
Hubei Sheng Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou zhu fang he cheng xiang jian she wei yuan hui. : Enshi min ju / Beijing da xue ju luo yan jiu xiao zu, Hubei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting, Hubei Sheng Enshi Tujiazu Miaozu Zizhizhou zhu fang he cheng xiang jian she wei yuan hui.  2011 1
Hubei Sheng fa zhan he gai ge wei yuan hui. : Hubei wu liu fa zhan bao gao.    1
Hubei sheng Gucheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Gucheng xian zhi / Hubei sheng Gucheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Hubei Sheng Gucheng xian Shi ren kou pu cha ban gong shi. : Hubei Sheng Gucheng xian di 3 ci ren kou pu cha zi liao hui bian.  1983 1
Hubei sheng Hanchuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Hanchuan xian zhi / Hubei sheng Hanchuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1992 1
Hubei sheng Hefen xian shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Hefeng xian zhi / Hubei sheng Hefeng xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Hubei Sheng Huangshi Shi bo wu guan. : Yangxin Dalupu / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Hubei Sheng Huangshi Shi bo wu guan, Hubei Sheng Yangxin Xian bo wu guan bian zhu ; zhu bian Feng Shaolong ; fu zhu bian Tian Guiping, Fu Shouping.  2013 1
Hubei Sheng ji dian yan jiu yuan. : Zhongguo ji xie gong cheng [electronic resource] : Zhongguo ji xie gong cheng xue hui hui kan = China mechanical engineering = Zhongguo jixie gongcheng.    1
Hubei Sheng jian she ting. : Hubei gu dai jian zhu / Hubei Sheng jian she ting bian zhu ; zong zhu bian Zhang Famao ; ben juan zhu bian Wu Xiao.  2005 1
Hubei sheng Jiangling xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Jiangling xian zhi / Hubei sheng Jiangling xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Hubei Sheng Jiayu Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Jiayu Xian zhi / Hubei Sheng Jiayu Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1993 1
Hubei sheng jing ji guan li gan bu xue yuan. : Dang dai Zhongguo jing ji xue jia lu / "Zhongguo jing ji ke xue nian jian" bian wei hui, Hubei sheng jing ji guan li gan bu xue yuan bian.  1988 1
Hubei Sheng Jing jiu tie lu kao gu dui.   2
Hubei sheng Jing Sha tie lu kao gu dui.   2
Hubei Sheng jing zhou bo wu guan, : Jingzhou Fenghuangshan xi Han nan shi yu chu tu wen wu = Western Han corpse and tomb No. 168 at Fenghuangshan in Jingzhou / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan bian yin.  2005 1
Hubei sheng Jingshan xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Jingshan xian zhi / Hubei sheng Jingshan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan. : Jingzhou tian xing guan er hao Chu mu / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan.  2003 1
Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan, Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue kao gu xue xi Shijiahe kao gu dui. : Xiaojia wuji / Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan, Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Beijing da xue kao gu xue xi Shijiahe kao gu dui.  1999 1
Hubei Sheng Jingzhou Diqu bo wu guan.   8
Hubei Sheng kao gu xue hui.   2
Hubei Sheng ke xue ji shu xie hui. : Lin chuang kou qiang yi xue za zhi [electronic resource] = Journal of clinical stomatology.    1
Hubei Sheng kuai ji xue hui. : Cai kuai tong xun [electronic resource] = Caikuaitongxun.    1
Hubei sheng Laifeng xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Laifeng xian zhi / Hubei sheng Laifeng xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1990 1
Hubei sheng Laohegou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Laohekou shi zhi / Hubei sheng Laohegou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Hubei sheng li shi xue hui. : Xin hai ge ming lun wen ji / Hubei sheng li shi xue hui bian.  1981 1
Hubei sheng Li Siguang yan jiu hui. : Li Siguang xue shu yan jiu wen ji / Hubei sheng Li Siguang yan jiu hui, Zhongguo di zhi xue hui di zhi li xue zhuan ye wei yuan hui bian.  1984- 1
Hubei Sheng liang shi ju. : Liang shi gong zuo zi liao xuan bian (1979,1980 nian du) / Hubei Sheng liang shi ju bian.  1981 1
Hubei Sheng liang shi ting. : Liang shi zi liao hui bian (1958 nian) / Hubei Sheng liang shi ting bian.  1960 1
Hubei sheng Lichuan shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Lichuan shi zhi = Lichuan shizhi / Hubei sheng Lichuan shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1993 1
Hubei Sheng lü shi xie hui. : Lü shi shi jie [electronic resource] .  1988- 1
Hubei sheng Macheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Macheng xian zhi / Hubei sheng Macheng shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ; [zhu bian Yan Yizhou].  1996 1
Hubei Sheng Nanzhang Xian di fang zhi bian zuan wei yue hui. : Nanzhang Xian zhi / Hubei Sheng Nanzhang Xian di fang zhi bian zuan wei yue hui bian zuan.  1990 1
Hubei Sheng Qianjiang bo wu guan. : Qianjiang Longwan : 1987-2001 nian Longwan yi zhi fa jue bao gao / Hubei Sheng Qianjiang bo wu guan, Hubei Sheng Jingzhou bo wu guan.  2005 1
Hubei sheng qing yun shi ban gong shi. : Hubei qing nian gong zuo da shi ji (1949-1988) / Hubei sheng qing yun shi ban gong shi bian zhu.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next