My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Jia, Chaohua,   2
Jia, Chengzao. : Characteristics of Chinese petroleum geology [electronic resource] : geological features and exploration cases of stratigraphic, foreland and deep formation traps / by Chengzao Jia.  2012 1
Jia, Chengzhi. : Dan yuan ji [electronic resource] : [40 juan, shi yi 2 juan] / [Wen Tong zhuan ; Jia Chengzhi bian].  2006 1
Jia, Chenliang. : Xi bu wang guo chuan qi. Han xue ma de yan lei : Dawan wang guo chuan qi / Jia Chenliang zhu.  2012 1
Jia, Chongji. : Zhong hua lun li dao de ci dian [electronic resource] / Jia Chongji zhu bian.  1992 1
Jia, Chuantang.   3
Jia, chun zeng. : Wai guo she hui xue shi / Jia chun zeng zhu bian.  2008 1
Jia, Chunxin. : Zhongguo shang ye yin hang gai ge yu chuang xin / zhu bian Cao Fengqi ; fu zhu bian Jia Chunxin.  2006 1
Jia, Chunzeng. : Zhi shi fen zi yu Zhongguo she hui bian ge / Jia Chunzeng zhu bian.  1996 1
Jia, Congmin,   2
Jia, Dan, 730-805. / Huang Hua si da ji. : Tang Jia Dan ji bian zhou ru si yi dao li kao shi [5 juan] Wu Chengzhi [zhuan.  1968 1
Jia, Dao, 779-843.   4
Jia, Daquan. : Sichuan jian shi / "Sichuan jian shi" bian xie zu bian zhu ; zhu bian Chen Shisong ; fu zhu bian Jia Daquan.  1986 1
Jia, Daqun / Composer : JIA, Daqun: Chamber Works, Vol. 2 - Flavour of Bashu / Counterpoint of Times (Ensemble Les Amis Shanghai, Han Quartet) [electronic resource]  2016 1
Jia, Dejiang, 1946-   2
Jia, Derong, / editor. : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Er bi yan hou kou chi zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan] ; zhu bian Jia Derong ; fu zhu bian Tian Li.  2014 1
Jia, Dezheng. : Yi liu ba tuan zhi / Yi liu ba tuan shi zhi bian zuan wei yuan hui ; Jia Dezheng zhu bian.  1999 1
Jia, Dong, / author. : Zhong xi jian zhu shi wu jiang / Jia Dong zhu.  2013 1
Jia, Donghai. : Shi xue gai lun / zhu bian Jia Donghai, Guo Qingyou ; fu zhu bian Li Qingling.  1992 1
Jia, E. : Jia E kao gu wen ji / Jia E zhu.  2012 1
Jia, Enfu. : Ding xian zhi : 22 juan, juan shou 1 juan / Jia Enfu deng zuan xiu.  1969 1
Jia, Erqiang.   2
Jia, Feng. : Xian dai ying fa han ti yu da ci dian / Zhu bian Jia Feng; zhu shen Zhang Qing = Modern English - French - Chinese sports dictionary / chief ediror Jia Feng; Chief reviser Zhang Qing = Grand dictionnaire moderne des sports anglais - francais - chinois / chief ediror Jia Feng; Chief reviser Zhang Qing.  2012 1
Jia, Fenglun. : Han Ying liao yang kang fu ci dian = Chinese-English sanatory rehabilitation dictionary / gu wen Sun Longchun ; zhu bian Zhang Huaiming, Jia Fenglun.  2002 1
Jia, Fengzhen.   3
Jia, Fuming, 1926- : Jia Fuming xian sheng fang wen ji lu / fang wen Wang Ping ; ji lu Hong Huili, Cai Shuoli.  1992 1
Jia, Futang. : Nanjing Hua yan xue xiao jia zheng ban ke ben / (Mei) Qin Jiale; Jia Futang zhu.  1916 1
Jia, Gaojian. : Dang dai she hui xing tai wen ti dao lun / Jia Gaojian zhu.  1994 1
Jia, Gongyan, 7th cent.   4
Jia, Gongyan, active 7th century. : Yi li zhu shu [electronic resource] : [17 juan / Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan shu].  2006 1
Jia, Gu. : Hunan min jian yue qu xuan / Hong Tao, Jia Gu deng sou ji zheng li.  1988 1
Jia gu xue ji Gaoqing Chenzhuang xi Zhou cheng zhi zhong da fa xian guo ji xue shu yan tao hui (2012 : Gaoqing Xian, China) : Jia gu xue ji Gaoqing Chenzhuang xi Zhou cheng zhi zhong da fa xian guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhang Guangming, Xu Yihua zhu bian.  2014 1
Jia, Guirong.   2
Jia, Guoshen. : Da lu, Taiwan, Zhang Xueliang sheng huo shi lu / Li Yong, Jia Guoshen, Pei Kuangyi zhu.  1993 1
  Jia he -- See Golden Harvest (Firm)   1
Jia he dian ying gong si. : Qing shao nian Ne-zha [videorecording] = Rebels of the Neon God / Zhong yang dian ying gong si, Jia he dian ying gong si chu pin ; zhi pian ren Xu Ligong ; bian dao Cai Mingliang.  c2002 1
  Jia he yu le shi ye you xian gong si -- See Golden Harvest (Firm)   1
Jia, Hongsheng. : Suzhou he [videorecording] = Suzhou river / Strand Releasing presents an Essential Film and Dream Factory production.  c2001 1
Jia, Hongyu. : Tong ji ci dian = Tongji cidian / Jia Hongyu zhu bian.  1986 1
Jia, Hongzhen, / editor. : Xiajiadian xia ceng wen hua zai Chifeng : cong Erdaojingzi yi zhi shuo qi / zhu bian Jia Hongzhen.  2014 1
Jia hua lang. : Yi shu jia yan zhong de Danshui : Danshui yi wen zhong xin kai mu te zhan / Danshui zhen gong suo zhu ban; jia hua lang xie ban.  1993 1
Jia, Huaiqin. : Zhong Mei mao yi ping heng wen ti zong lun / Jia Huaiqin zhu bian.  2004 1
Jia, Huchen. : Zhongguo li dai di wang pu xi hui bian / Jia Huchen bian zhu.  1970 1
Jia, Huixuan, 1941- : Zhong Ri yin shi wen hua bi jiao yan jiu / Jia Huixuan zhu.  1999 1
Jia, Ji. : Zhongguo ming zhai [videorecording] = Famous villages of China / Zhong yang dian shi tai chu pin ; zhu bian, Jiao Jiancheng ; bian dao, Zhao Ke deng.  2008 1
Jia jia lin na. : Zi ben zhu yi guo jia de fu nu / Jia jia lin na, hua Qun yi.  1951 1
Jia, Jian, / editor. : Xianggang dian ying hui gu = Retrospect of Hong Kong film / Zhongguo Tai Gang dian ying yan jiu hui ; [zhu bian Zhang Sitao ; bian wei Deng Jianguo [and others] ; te yue bian ji Jia Jian].  2000 1
Jia, Jianfei, 1974- : Qing Qian Jia Dao shi qi Xinjiang de nei di yi min she hui = Immigrant society in Xinjiang : centered on people from China proper during Qianlong, jiaqing and Daoguang reigns of Qing dynasty / Jia Jianfei zhu.  2012 1
Jia, Jichuan, / author. : Jie fang qu xi ju yan jiu = Jiefangqu xiju yanjiu / Jia Jichuan zhu.  2013 1
Jia, Jingtao. : Zhongguo gu dai fa yi xue shi / Jia Jingtao zhu.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next