My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui yan jiu lun wen -- See Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui yan jiu lun wen   1
Jia, Xinghe, : Sililanka yu gu dai Zhongguo de wen hua jiao liu : yi chu tu Zhongguo tao ci qi wei zhong xin de yan jiu / (Sililanka) Jia Xinghe zhu.  2016 1
Jia, Xingjia, 1978- : Chen tu / Jia Xingjia.  2016 1
Jia, Xingwen. : Rongshui Miaozu Zizhixian zhi / Rongshui Miaozu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Jia Xingwen].  1998 1
Jia, Xinting, : Resource security and governance : the globalisation of China's natural resources companies / edited by Xinting Jia and Roman Tomasic.  2017 1
Jia, Xiru. : Jia Xiru min zu yu yan wen hua yan jiu wen ji / Jia Xiru.  2008 1
Jia, Xiuping.   3
Jia, Xuanweng, b. 1213.   3
Jia, Xuehong, : "Zhuangzi" ming wu yan jiu / Jia Xuehong zhu.  2016 1
Jia, Xunming. : Xin Ying Han dian xin ke ji ci dian = A new English-Chinese dictionary of telecommunications science and technology / Wu Tong, Liu Yifan, Jia Xunming bian.  2002 1
Jia, Yang. : Xizang Budala gong / Xizang Budala gong wei xiu gong cheng shi gong ban gong shi, Zhongguo wen wu yan jiu suo ; Jiang Huaiying, Jia Yang, Gasu Pengcuolangjie bian zhu.  1996 1
Jia, Yangqing,   2
Jia, Yanmin, 1968- : Da yue jin shi qi xiang cun zheng zhi de dian xing : Henan Chayashan wei xing ren min gong she yan jiu / Jia Yanmin zhu.  2006 1
Jia, Yanzhu. : Chang yong gu jin zi tong jia zi zi dian [electronic resource] / Jia Yanzhu bian zhu.  1988 1
Jia ye shan ji jin hui. : Fo jiao tu shu guan guan xun [electronic resource] .  2005 1
Jia, Yi, 200-168 B.C.   5
Jia, Yi, 200 BC-168 BC : 賈誼新書 [electronic resource] / Yi Jia  2007 1
Jia, Yibin. : Lun "Tai du" / Jia yibin zhu bian ; Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zu guo he ping tong yi cu jin wei yuan hui "Lun 'Tai du'" bian xie zu bian xie.  1993 1
Jia, Yicheng.   2
Jia, Yidi, 1916- : Zhongguo hua ju shi / Wu Ruo, Jia Yidi zhu.  1985 1
Jia, Ying, : Low-dimensional materials and applications / Ying Jia, Guogen Xu, Xuanjun Wang ; translated by Zhiyong Huang [and three others].  2018 1
Jia ying yu le guo ji gu fen you xian gong si. : Meng xiang wu xian [videorecording] = For more sun / dao yan Li Zhongwang ; jian zhi Liu Jiaming ; [chu pin Jia ying yu le guo ji gu fen you xian gong si ; Jia ying zhi zuo ; Xing zheng yuan xin wen ju].  2006 1
Jia, Yingchong, ca. 1589-ca. 1671. : Jia Fuxi Mupi ci jiao zhu / Guan Dedong, Zhou Zhongming jiao zhu.  1982 1
Jia, Yinghua.   2
Jia, Yingmin,   8
Jia, Yingxun. : Guo min jing ji guan li ci dian / zhu bian Jia Yingxun ; fu zhu bian Li Changnan.  1987 1
Jia, Yingyi.   4
Jia, Yinzhong.   2
Jia, Yixue,   2
Jia, Yongfei. : Shui ku yi min an zhi ren kou you hua pei zhi = Optimization collocation of resettlement population of reservoir displacement / Jia Yongfei, Shi Guoqing zhu.  2012 1
Jia, Yongfen.   2
Jia, Yongfu. : Zheng zhi jing ji xue. She hui zhu yi bu fen / zhu bian Cui Huanqing, Jia Yongfu, chen Fusheng ; fu zhu bian Liu Yingji ... [et al.]  1991 1
Jia, Yongxuan. : Zhongguo qi ye jia gong fu / Jia Yongxuan zhu.  2005 1
Jia, Youfu, 1942- : Rong bao zhai hua pu. Xie yi shan shui bu fen / Jia Youfu hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Jia yu guan chang cheng bo wu guan guan. : Jiayuguan chang cheng bo wu guan = Jiayuguan museum of the Great Wall / Jia yu guan chang cheng bo wu guan bian.  2008 1
  Jia, Yuan -- See also Pina-Cabral, João de   1
Jia, Yue. : Han Ying Ying Han Zhong yi da ci dian = Traditional Chinese medicine dictionary in Chinese-Enghich and English-Chinese / zhu bian Zheng Fengqin ; fu zhu bian Jia Yue, Xie Laishun deng.  1994 1
Jia, Yuehan.   2
Jia, Yueqing : Channels of Transmission of the 2007/09 Global Crisis to International Bank Lending in Developing Countries [electronic resource] / Jonathon Adams-Kane  2012 1
Jia, Yufang. : Gu wen chu du = A beginners's course in classical Chinese / bian xie: Jia Yufang, Liu Yongshan ; Ying wen fan yi: Sean G. Leung.  1992 1
Jia, Yuhu. : Zhonghua min zu chuan tong mei de shi dian / Jia Yuhu ... [et al.] zhu bian.  1992 1
Jia, Yunfeng, : Theory and methods of quantification design on system-level electromagnetic compatibility / Donglin Su, Shuguo Xie, Fei Dai, Yan Liu, Yunfeng Jia.  2019 1
Jia, Yuxiang. : Taiyuan nong mu zhi / zhu bian Jia Yuxiang, Chang Fengyuan ; [Taiyuan nong mu zhi bian wei hui].  1991 1
Jia, Zhan. : Zhongguo lao dong ren shi bai ke quan shu / zhu bian Jia Zhan ; fu zhu bian Yang Heqing, Dong Keyong.  1991 1
  Jia, Zhang-ke, 1970- -- See Jia, Zhangke, 1970-   1
Jia, Zhangke, 1970-   15
Jia, Zhaobao, : Wenchuan di zhen hou er tong he qing shao nian xin li wei ji sui fang diao cha ji xiang guan dui ce yan jiu / Tian Wenhua, Jia Zhaobao zhu bian.  2013 1
Jia, Zhen. : Li yuan xie zhen : Jia Zhen xi qu yi shu she ying xuan ji / [Jia Zhen she].  2006 1
Jia, Zhen, d. 1869. : Chou ban yi wu shi mo / [Wen Qing deng zuan]  1963 1
Jia, Zhenhong.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next