My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Jia Xian (Henan Sheng, China). : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Jia Xian zu zhi shi zi liao, 1937.7--1987.11 / Zhong gong Henan sheng Jia Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Jia Xian wei dang shi wei, Henan sheng Jia Xian dang an ju ; [zhu bian Hu Jingdong].  1992 1
Jia, Xianfeng. : Creating Sino-foreign equity joint ventures : technology transfer : negotiation, product selection and localization / Xianfeng Jia.  19-- 1
Jia, Xiang. : Zhou fu zhu xi zai chang zheng tu zhong / Jia Xiang, Huang Ling.  1980 1
Jia, Xiangping. : Commercialization and Mission Drift [electronic resource] : Evidence from a Large Chinese Microfinance Institution / Xiangping Jia.  2016 1
Jia, Xiangyun. : Zhongguo shang shi da dian = Zhongguo shangshi dadian / zhu bian Jia Xiangyun.  1999 1
Jia, Xiaobing. : Zhongguo shi qian wen hua [electronic resource] / Wang Renxiang zhu.  1998 1
Jia, Xiaohua,   7
Jia, Xiaojun. : Wei Jin shi liu guo Hexi shi gao Jia Xiaojun zhu.  2009 1
Jia, Xiaoling, : Electromechanical control technology and transportation / editors, Xiaoling Jia, Tongji University, Shanghai, China, Feng Wu, Wuhan University, Wuhan, China.  2017 1
Jia, Xinghe, : Sililanka yu gu dai Zhongguo de wen hua jiao liu : yi chu tu Zhongguo tao ci qi wei zhong xin de yan jiu / (Sililanka) Jia Xinghe zhu.  2016 1
Jia, Xingjia, 1978- : Chen tu / Jia Xingjia.  2016 1
Jia, Xingwen. : Rongshui Miaozu Zizhixian zhi / Rongshui Miaozu Zizhixian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Jia Xingwen].  1998 1
Jia, Xinting, : Resource security and governance : the globalisation of China's natural resources companies / edited by Xinting Jia and Roman Tomasic.  2017 1
Jia, Xiru. : Jia Xiru min zu yu yan wen hua yan jiu wen ji / Jia Xiru.  2008 1
Jia, Xiuping.   3
Jia, Xuanweng, b. 1213.   3
Jia, Xuehong, : "Zhuangzi" ming wu yan jiu / Jia Xuehong zhu.  2016 1
Jia, Xunming. : Xin Ying Han dian xin ke ji ci dian = A new English-Chinese dictionary of telecommunications science and technology / Wu Tong, Liu Yifan, Jia Xunming bian.  2002 1
Jia, Yang. : Xizang Budala gong / Xizang Budala gong wei xiu gong cheng shi gong ban gong shi, Zhongguo wen wu yan jiu suo ; Jiang Huaiying, Jia Yang, Gasu Pengcuolangjie bian zhu.  1996 1
Jia, Yangqing,   2
Jia, Yanmin, 1968- : Da yue jin shi qi xiang cun zheng zhi de dian xing : Henan Chayashan wei xing ren min gong she yan jiu / Jia Yanmin zhu.  2006 1
Jia, Yanzhu. : Chang yong gu jin zi tong jia zi zi dian [electronic resource] / Jia Yanzhu bian zhu.  1988 1
Jia ye shan ji jin hui. : Fo jiao tu shu guan guan xun [electronic resource] .  2005 1
Jia, Yi, 200-168 B.C.   7
Jia, Yi, 200 BC-168 BC : 賈誼新書 [electronic resource] / Yi Jia  2007 1
Jia, Yibin. : Lun "Tai du" / Jia yibin zhu bian ; Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui zu guo he ping tong yi cu jin wei yuan hui "Lun 'Tai du'" bian xie zu bian xie.  1993 1
Jia, Yicheng.   2
Jia, Yidi, 1916- : Zhongguo hua ju shi / Wu Ruo, Jia Yidi zhu.  1985 1
Jia, Ying, : Low-dimensional materials and applications / Ying Jia, Guogen Xu, Xuanjun Wang ; translated by Zhiyong Huang [and three others].  2018 1
Jia ying yu le guo ji gu fen you xian gong si. : Meng xiang wu xian [videorecording] = For more sun / dao yan Li Zhongwang ; jian zhi Liu Jiaming ; [chu pin Jia ying yu le guo ji gu fen you xian gong si ; Jia ying zhi zuo ; Xing zheng yuan xin wen ju].  2006 1
Jia, Yingchong, ca. 1589-ca. 1671. : Jia Fuxi Mupi ci jiao zhu / Guan Dedong, Zhou Zhongming jiao zhu.  1982 1
Jia, Yinghua.   2
Jia, Yingmin,   8
Jia, Yingxun. : Guo min jing ji guan li ci dian / zhu bian Jia Yingxun ; fu zhu bian Li Changnan.  1987 1
Jia, Yingyi.   4
Jia, Yinzhong.   2
Jia, Yixue,   2
Jia, Yongfei. : Shui ku yi min an zhi ren kou you hua pei zhi = Optimization collocation of resettlement population of reservoir displacement / Jia Yongfei, Shi Guoqing zhu.  2012 1
Jia, Yongfen,   2
Jia, Yongfu. : Zheng zhi jing ji xue. She hui zhu yi bu fen / zhu bian Cui Huanqing, Jia Yongfu, chen Fusheng ; fu zhu bian Liu Yingji ... [et al.]  1991 1
Jia, Yongxuan. : Zhongguo qi ye jia gong fu / Jia Yongxuan zhu.  2005 1
Jia, Youfu, 1942- : Rong bao zhai hua pu. Xie yi shan shui bu fen / Jia Youfu hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1997 1
Jia yu guan chang cheng bo wu guan guan. : Jiayuguan chang cheng bo wu guan = Jiayuguan museum of the Great Wall / Jia yu guan chang cheng bo wu guan bian.  2008 1
Jia, Yue. : Han Ying Ying Han Zhong yi da ci dian = Traditional Chinese medicine dictionary in Chinese-Enghich and English-Chinese / zhu bian Zheng Fengqin ; fu zhu bian Jia Yue, Xie Laishun deng.  1994 1
Jia, Yuehan.   2
Jia, Yueqing : Channels of Transmission of the 2007/09 Global Crisis to International Bank Lending in Developing Countries [electronic resource] / Jonathon Adams-Kane  2012 1
Jia, Yufang. : Gu wen chu du = A beginners's course in classical Chinese / bian xie: Jia Yufang, Liu Yongshan ; Ying wen fan yi: Sean G. Leung.  1992 1
Jia, Yuhu. : Zhonghua min zu chuan tong mei de shi dian / Jia Yuhu ... [et al.] zhu bian.  1992 1
Jia, Yunfeng, : Theory and methods of quantification design on system-level electromagnetic compatibility / Donglin Su, Shuguo Xie, Fei Dai, Yan Liu, Yunfeng Jia.  2019 1
Jia, Yuxiang. : Taiyuan nong mu zhi / zhu bian Jia Yuxiang, Chang Fengyuan ; [Taiyuan nong mu zhi bian wei hui].  1991 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next