My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Jian, Chen. : Contemporary China's Politics (Modern China Series) (Chinese Edition)当代中国政治(当代中国系列丛书)(中文版).  2014 1
Jian, Chuying. : You er jiao yu ke cheng mo shi / Jian Chuying zhu.  2005 1
Jian, Cio, : Lateline : February 10, 2017.  2017 1
Jian, Dia. : Force of nature : a performance documentary / Kirstie Simson ; directed by Katrina McPherson.  2011 1
Jian du xue hui. : Zhang Xiaofeng xie sheng ba zhi rong qing lun wen ji / Jian du xue hui bian ji bu zhu bian.  1979 1
Jian du xue hui(China). : Lao Zhenyi xian sheng qi zhi rong qing lun wen ji / Jian du xue hui bian ji bu zhu bian.  1977 1
Jian du zheng li xiao zu. : Juyan Han jian bu bian / Jian du zheng li xiao zu bian.  1998 1
Jian duan gong si. : Bunong feng cai [videorecording] = The delightful charm of the Bunan Tribe = Bunun no sugata / zhi zuo dan wei Jian duan gong si.  2013 1
Jian fang jun bao bian ji bu. : Han wei she hui zhu yi gong he guo / Zong zheng zhi bu xuan chuan bu, Jian fang jun bao bian ji bu bian.  1989 1
Jian, Gérard.   3
Jian, Guo,   7
Jian guo 30 zhou nian Liaoning sheng wen yi chuang zuo xuan bian wei hui.   2
Jian, Hao, : Four Corners : June 3, 2019.  2019 1
Jian, Huimei.   2
Jian, Huiwen.   2
Jian, Jiahui.   4
Jian, Jiaqi. : Si ji shi pu / Jian Jiaji.  1990 1
Jian, Jie. : Jiang Jieshi he Song Meiling / Jian Jie, Meng Xin bian zhu.  1989 1
  Jian, Jieshe, 1887-1975 -- See Chiang, Kai-shek, 1887-1975   1
Ji'an (Jilin Sheng, China). : Wen wu bao hu ke ji zhuan ji. III, Gaogouli mu zang bi hua yuan zhi bao hu qian qi diao cha yu yan jiu / Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan, Jilin Sheng wen wu ju, Ji'an Shi wen wu ju bian.  2014 1
Jian, Jin. : Zhongguo yue ji shi / Xiu Jun, Jian Jin zhu.  2003 1
Jian, Jinsong. : Tang shi xian di yan jiu / Jian Jinsong zhu.  2006 1
Jian, Jiongren.   2
  Jian, Li -- See Li, Jian   1
  Jian, Li, 1967 February 25- -- See Li, Jian, 1967 February 25-   1
  Jian, Libing, 1933- -- See Kan, Lai-bing, 1933-   1
Jian, Lin   3
Jian, Lirong. : Hybrid rough sets and applications in uncertain decision-making [electronic resource] / Lirong Jian, Sifeng Liu, and Yi Lin.  c2010 1
Jian Liu. : La politique de l'environnement : de la r©♭glementation aux instruments ©♭conomiques = Environmental policy : from regulation to economic instruments / publi©♭ sous la direction de/edited by Michael Bothe, Peter H. Sand.  2003 1
Jian, Ma, : Foreign Correspondent : The Labours of Mr Zhang.  2016 1
Jian, Maofa. : Guo yu tui xing zheng ce ji cuo shi zhi jian tao yu gai jin / yan jiu zhu chi ren Lin Qingjiang ; can yu yan jiu ren Jian Maofa ... [et al.] ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui bian yin.  1982 1
Jian Meiling.   3
"Jian ming gong ye qi ye guan li ci dian" bian xie zu. : Jian ming gong ye qi ye guan li ci dian / "Jian ming gong ye qi ye guan li ci dian" bian xie zu.  1980 1
Jian ming Ri Han ke ji ci dian bian xie xiao zu. : Jian ming Ri Han ke ji ci dian / ["Jian ming Ri Han ke ji ci dian bian xie xiao zu bian]  1976 1
"Jian ming zheng fa ci dian" bian wei hui. : Jian ming zheng fa ci dian / "Jian ming zhen fa ci dian" bian wei hui bian.  1989 1
Jian, Mingyong. : Lü shi yan jiu / Jian Mingyong zhu.  1990 1
Jian nan yu hui huang : ji nian Zhongguo gong chan dang cheng li jiu shi zhou nian guan cang zhen gui li shi wen xian zhan (2011 : : Jian nan yu hui huang (1921-1949) : Guo jia tu shu guan cang zhen gui ge ming li shi wen xian zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian.  2012 1
Jian, Peifa.   2
Jian, Qi. : Cai tu Yisuo yu yan / bian wen Yunlong, Meiyi; hui hua Jianqi.  1994 1
  Jian, Qiao -- See Zhan, Qiao   1
Jian, Qingguo. : Wai yan she Jian hong Ying Han duo gong neng ci dian = A multifunction English-Chinese dictionary / yuan shi bian zhe Benesse Corporation ; zong shen ding Yang Jingmai ; zhu bian Jian Qingguo, Lin Maozhu ; bian ji Qiu Hanping [and others] ; bian yi Chen Bingzong, Zhan Mingzhao.  1997 1
Jian, Sanqiang. : Foreign policy restructuring as adaptive behavior : China's independent foreign policy, 1982-1989 / Sanqiang Jian.  1996 1
Jian, Shangren.   2
Jian she bu jian zhu she ji yuan (China) : Jian she bu jian zhu she ji yuan = Architectural selected works, Building Design Institute of Ministry of Construction / [zuo zhe Jian she bu jian zhu she ji yuan].  1998 1
Jian she bu zheng ce yan jiu zhong xin (China) : Zhongguo jian zhu ye gai ge yu fa zhan yan jiu bao gao.    1
Jian she she. : Zhu Zhixin ji / Zhu Zhixin zhu ; Jian she she bian ji.  1921 1
Jian, Shenghuang. : Zhonghua min guo shi shi ji yao chu gao, 1941 : [Zhonghua min guo 30 nian (1941) / zhu bian zhe Qu Shaohua ; zhi xing bian zuan Lai Min ; bian zuan zhe Jian Shenghuang, Ye Zhongju].  1990- 1
Jian, Shengyuan. : Jing tu gu cha Xuan zhong si / Song Shayin, Jian Shengyuan.  1985 1
Jian, Shi, : Cinema Asia : China - Ep 1 of 5 / Director: Seidenberg, Steven.  2012 1
  Jian, Shi, 1913-2009 -- See Kien, Shih, 1913-2009   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next