My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Jiang, Chaobo.   2
Jiang, Chaogen. : Zi jue de nian dai : Jiang Weishui li shi ying xiang ji shi / Jiang Chaogen bian zhu.  2009 1
Jiang, Chaoliang. : Jin rong jian guan fa gui shou ce / Jiang Chaoliang zhu bian.  2002 1
Jiang, Cheng.   2
Jiang, Chenghou. : Fuyu xian zhi / zhu bian Jiang Chenghou, Ji Yongchang.  1990 1
Jiang, Chengqing.   2
Jiang, Chengyu.   4
Jiang, Chengzhi. : Zhen ben yi shu ji cheng. 13, Yi an lei. Yi, Long sha ba jia yi an [electronic resource] / Jiang Chengzhi zhu.  1986 1
Jiang, Chenxin, / translator. : The cowshed : memories of the Chinese Cultural Revolution / Ji Xianlin ; translated from the Chinese by Chenxin Jiang ; introduction by Zha Jianying.  2016 1
Jiang, Chenying, 1628-1699.   4
Jiang, Chongyue, 1958- : Shi jiu shi ji xi fang ren yan zhong de Zhongguo = China through western eyes, the nineteenth century / Yue Luoboci bian zhu ; Jiang Chongyue, Liu Linhai yi.  2006 1
Jiang, Chunfang. : Zhongguo da bai ke quan shu : tian wen xue / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui ; zhu ren Hu Qiaomu ; zong pein ji Jiang Chunfang]  1980 1
Jiang, Chunfeng, 1912-1987. : Cong lei shu dao bai ke quan shu : bai ke quan shu wen ji / Jiang Chunfang zhu.  1990 1
Jiang, Chunjiao.   2
Jiang, Chunlan. : Structure of Hilbert space operators [electronic resource] / Chunlan Jiang, Zongyao Wang.  2006 1
Jiang, Chunnian. : Bai she zhuan / Yiming yuan zhu, Zhan Ting gai xie, Jiang Chunnian nai ye cha tu.  2002 1
Jiang, Chunxia, / author. : Chinese banking reform : from the pre-WTO period to the financial crisis and beyond / Chunxia Jiang, Shujie Yao.  2017 1
Jiang, Chunxiao,   3
Jiang, Chunyun. : Zhonghua Renmin Gongheguo fa lü quan shi (Ru shi xiu ding ban ) = The comprehensive explanations on laws of the People's Republic of China / Zhonghua renmin gongheguo fa lu quan shi bian wei hui ; zong gu wen Jiang Chunyun, zhu bian Jiang Ping.  2002 1
Jiang, Chunze. : "Jiu wu" tong zhang yin su fen xi yu dui ce yan jiu / Jiang Chunze, Lü Yihuai, Yu Yongding [deng] zhu.  1996 1
Jiang, Ci. : Han Ying zhong shou yi ci dian [electronic resource] / Jiang Ci ... [et al.] zhu bian.  2003 1
Jiang, Cisheng, 1914- : Han Ying Zhong shou yi ci dian / zhu bian Jiang Cisheng ; bian zhe Jiang Cisheng, Yu Chuan, Fang Weihuan = A Chinese-English dictionary of traditional Chinese veterinary medicine / chief compiler, Jiang Cisheng ; compilers, Jiang Cisheng, You Zhuan, Fang Weihuan.  1991 1
Jiang, Cun. : Chen Bi shi wen can gao jian zheng / Chen Bi zhu ; Jiang Cun, Qu Mianliang jian zheng.  1984 1
Jiang, Da-Quan.   3
Jiang, Dachun.   2
Jiang, Dafei. : Zhongguo xi qu wen hua tu dian / Liu Wenfeng, Jiang Dafei bian zhu.  2001 1
Jiang, Dafu. : Quan jing Zhongguo = Panorama China / Lü Chen, Jiang Dafu zhu bian.  2003 1
Jiang, Dan, 1980- / author. : Nonlinear control techniques for electro-hydraulic actuators in robotics engineering / by Qing Guo and Dan Jiang.  2017 1
  Jiang, Danning, 1882-1938 -- See Jiang, Fangzhen, 1882-1938.   1
Jiang, Danyu.   2
Jiang, Daoyuan. : Lun zang zu jian zhu / Jiang Daoyuan.  1978 1
Jiang, Daren.   2
Jiang, Dazong. : Sheng wu yi xue gong cheng xue / zhu bian Luo Zhicheng ; fu zhu bian Jiang Dazong, Yang Zibin ; bian wei Wang Baohua [and others].  1989 1
Jiang, De-en, 1975- : Graphene chemistry [electronic resource] : theoretical perspectives / edited by De-en Jiang and Zhongfang Chen.  2013 1
Jiang, Decheng, 1954- : Xu Jie yu Jia Long zheng zhi / Jiang Decheng zhu.  2002 1
Jiang, Defen. : Zui xin jin chu kou mao yi jian guan cuo shi yu zheng ce / Zhao Yucun, Jiang Defen, Shen Huanji zhu bian.  2001 1
Jiang, Dehua. : Zhongguo shan shui wen hua yu cheng shi gui hua = Mountains - and - waters cutlure with city planning in China / Wang Dehua zhu.  2002 1
Jiang, Deming.   7
Jiang, Deming, 1929-   11
Jiang, Dewu. : Han yu si zi ge ci dian [electronic resource] / Jiang Dewu bian zhu.  2010 1
Jiang, Dexin, / author. : Petrolipalynology / Dexin Jiang, Eleanora I. Robbins, Yongdong Wang, Huiqiu Yang.  2016 1
Jiang, Di.   8
Jiang, Di, 1954- : Yidu yu yan jiu / Jiang Di zhu.  2005 1
Jiang, Dian, 1943- : Jiang Dian zhong pian xiao shuo xuan.  1983 1
Jiang, Dianlai. : Ming shi xuan zhu / Huang Ruiyun xuan ; Xu Boqing, Shi Lin, Jiang Dianlai zhu.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next