My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
"Jiangxi Sheng fang zhi bian zuan zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng fang zhi bian zuan zhi / ["Jiangxi Sheng fang zhi bian zuan zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  2001 1
Jiangxi Sheng fu nü lian he hui. : Jiangxi Su Qu fu nü yun dong shi liao xuan bian / Jiangxi Sheng fu nü lian he hui, Jiangxi Sheng dang an guan xuan bian.  1982 1
"Jiangxi Sheng fu nü zhi" bian zuan bwei yuan hui. : Jiangxi Sheng fu nü zu zhi zhi / ["Jiangxi Sheng fu nüzhi" bian zuan wei yuan hui bian]  2002 1
Jiangxi Sheng fu zhuang xie mao. Yan jiu suo. : Fu zhuang liang cai ji ben zhi shi : shi yong ben / Jiangxi Sheng fu zhuang xie mao yan jiu suo bian.  1969 1
Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di 5 ci ren kou pu cha ban gong shi. : Jiangxi Sheng Fuzhou Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Fuzhou Shi di wu ci ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Jiangxi sheng Ganzhou Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Ganzhou Diqu zhi / [Jiangxi sheng Ganzhou Diqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian].  1994 1
Jiangxi Sheng Ganzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Ganzhou Shi zhi / Jiangxi Sheng Ganzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1999 1
Jiangxi sheng Gao'an xian shi zhi bian zuan wei yuan hui. : Gao'an xian zhi / Jiangxi sheng Gao'an xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Dai Jiazhen, fu zhu bian Wan Xinmin ... [et al.].  1988 1
"Jiangxi sheng Gong an zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi sheng gong an zhi / ["Jiangxi sheng Gong an zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1996 1
"Jiangxi sheng gong shang zu zhi zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi sheng gong shang zu zhi zhi / ["Jiangxi sheng gong shang zu zhi zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  2000 1
"Jiangxi sheng gong xiao he zuo ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi sheng gong xiao he zuo ye zhi / ["Jiangxi sheng gong xiao he zuo ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  2000 1
"Jiangxi Sheng guang bo dian shi zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng guang bo dian shi zhi / ["Jiangxi Sheng guang bo dian shi zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1999 1
Jiangxi sheng hua ju tuan. : Ba yi feng bao / Jiangxi sheng hua ju tuan ji ti zhuang zuo.  1977 1
Jiangxi sheng Hukou xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Hukou xian zhi / Jiangxi sheng Hukou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1992 1
"Jiangxi sheng jian cha zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi sheng jian cha zhi / zhu bian Du Baoguo ; ["Jiangxi sheng jian cha zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1995 1
"Jiangxi Sheng jian zhu cai liao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng jian zhu cai liao gong ye zhi / ["Jiangxi Sheng jian zhu cai liao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  2000 1
"Jiangxi sheng jian zhu ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi sheng jian zhu ye zhi / ["Jiangxi sheng jian zhu ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1994 1
Jiangxi sheng jiao tong ting jiao tong shi zhi bian shen wei yuan hui. : Jiangxi Sheng jiao tong zhi / [Jiangxi Sheng jiao tong ting jiao tong shi zhi bian shen wei yuan hui].  1994 1
"Jiangxi Sheng jiao yu zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng jiao yu zhi / ["Jiangxi Sheng jiao yu zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1996 1
Jiangxi sheng Jing'an xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Jing'an xian zhi / Jiangxi sheng Jing'an xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Zhong Jianhua ; fu zhu bian Liao Yanping ... [et al.]  1989 1
Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi ren kou pu cha ban gong shi. : Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Jiangxi Sheng Jingdezhen Shi ren kou pu cha ban gong shi.  2002 1
Jiangxi sheng Jinxian xian xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Jinxian xian zhi / Jiangxi sheng Jinxian xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zong zuan Zhu Xiaoqiu ; fu zong zuan He Guoxiang, Fu Dengren.  1989 1
Jiangxi sheng Jishui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Jishui xian zhi / Jishui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1989 1
Jiangxi sheng Kanhsien zhi bian zuan wei yuan hui. : Ganxian zhi / Jiangxi sheng Ganxian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Shi Dajin ; fu zhu bian Li Guangtao ... [et al.].  1991 1
Jiangxi Sheng Le'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Le'an Xian zhi / Jiangxi Sheng Le'an Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; zhu bian Xiong Shousong ; fu zhu bian Tong Shijie.  1989 1
Jiangxi sheng min su yan jiu hui. : Min su yan jiu zi liao hui bian / Jiangxi sheng min su yan jiu hui (chou) bian.  1989? 1
"Jiangxi Sheng min yong hang kong zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng min yong hang kong zhi / ["Jiangxi Sheng min yong hang kong zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1997 1
Jiangxi Sheng Nanchang Shi Xihu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui. : Xihu Qu zhi / zhu xiu Ling Xueren, Wu Zhiming ; fu zhu xiu Bo Chengcheng, Meng Lingyuan ; Zhu bian Meng Lingyuan, Xie Qiling ; fu zhu bian Cai Qiaosheng, Jiang Zhuo ; Jiangxi Sheng Nanchang Shi Xihu Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2002 1
Jiangxi sheng Nanfeng xian shi zhi bian zuan wei yuan hui. Ban gong shi. : Nanfeng xian zhi / Nanfeng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xia Laochang ; fu zhu bian Wu Xianfu, Jiang Baolin ; [Jiangxi sheng Nanfeng xian shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian].  1994 1
Jiangxi Sheng nong cun she hui jing ji diao cha dui. : Jiangxi nong cun jing ji nian jian / Jiangxi Sheng tong ji ju, Jiangxi Sheng nong cun she hui jing ji diao cha dui bian.  2004- 1
"Jiangxi Sheng nong ken zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng nong ken zhi / ["Jiangxi Sheng nong ken zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1998 1
Jiangxi Sheng nong xue hui. : Jiangxi nong ye xue bao [electronic resource] / Jiangxi sheng nong xue hui, Jiangxi sheng nong ye ke xue yuan = Acta agriculturae Jiangxi / Jiangxi Society of Agricultural Sciences, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences.    1
Jiangxi Sheng nong ye ke xue yuan. : Jiangxi nong ye xue bao [electronic resource] / Jiangxi sheng nong xue hui, Jiangxi sheng nong ye ke xue yuan = Acta agriculturae Jiangxi / Jiangxi Society of Agricultural Sciences, Jiangxi Academy of Agricultural Sciences.    1
"Jiangxi Sheng qi xiang zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng qi xiang zhi / ["Jiangxi Sheng qi xiang zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1997 1
"Jiangxi Sheng qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng qing gong ye zhi / ["Jiangxi Sheng qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian].  1999 1
Jiangxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi.   2
Jiangxi Sheng ren min dai biao da hui zhi bian zuan wei yuan hui. : Jiangxi Sheng ren min dai biao da hui zhi / [Jiangxi Sheng ren min dai biao da hui zhi bian zuan wei yuan hui]  2002 1
"Jiangxi Sheng shang ye zhi" bian zuan wei yuan hui.   2
Jiangxi sheng Shangyou xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Shangyou xian zhi / zhu bian Xie Yidong ; Jiangxi sheng Shangyou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Jiangxi Sheng she hui ke xue yuan. : Qi ye jing ji [electronic resource] = Qi ye jing ji.    1
Jiangxi sheng she hui ke xue yuan. Qing bao zi liao yan jiu suo. : Jiangxi di fang wen xian suo yin / Jiangxi sheng she hui ke xue yuan qing bao zi liao yan jiu suo bian ; gu wen Wang Zichen ; zhu bian Zhen Anji, Wang He ; bian ji Wang Yongping ... [et al.].  1987 1
Jiangxi sheng sheng zhi bian ji shi. : Jin xian dai qi kan you guan Jiangxi pian mu zong lu = Jinxiandaiqikan youguanjiangxi pianmuzonglu.  1988 1
Jiangxi sheng shi san yuan xiao bian xie zu. : Zhongguo dang dai wen xue shi liao xuan / Jiangxi sheng shi san yuan xiao bian xie zu.  1989? 1
Jiangxi sheng shicheng xian xian zhi bian ji wei yuan hui. : Shicheng xian zhi / Jiangxi sheng Shicheng xian xian zhi bian ji wei yuan hui bian zuan ; zong bian ji Lai Shengting ; fu zong bian ji Zhu Zuzhen.  1990 1
Jiangxi sheng tao ci gong ye gong si. : Jingdezhen tao ci gong ye nian jian / Jiangxi sheng tao ci gong ye gong si bian.  1985- 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next