My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Jing Ming Ren -- See Ren, Jing Ming   1
Jing, Naihuan,   4
  Jing-Nuan, Wu, 1933- -- See Wu, Jing-Nuan, 1933-   1
Jing, Qicheng. : Issues in cognition : proceedings of a joint conference in psychology / National Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences ; co-chairmen, Harold W. Stevenson, Jing Qicheng.  1984? 1
Jing, Qimin.   4
  Jing, Qing -- See Qing, Jing   1
Jing, Qinghong. : Xuan wo zhong de hun lian : dang dai Zhongguo liang xing guan xi / Jing Qinghong zhu.  2002 1
Jing, Qingsheng. : Qing shi da mu zuo cao zuo gong yi [electronic resource] / Jing Qingsheng zhu.  1985 1
Jing, Qiufeng, : 2012 Zhongguo nian du hao shi san bai shou / Zhang Deming, Shi Xibin, Jing Qiufeng zhu bian.  2013 1
Jing, Quanlin. : Yi jia xin sheng huo : Sichuan Yi jia xin zhai lue ying / Sichuan Sheng min zu shi wu wei yuan hui, Sichuan Sheng fu pin he yi min gong zuo ju, Sichuan Sheng da xiao Liangshan zong he fu pin kai fa ling dao xiao zu ban gong shi bian zhu ; [Jing Quanlin zhu bian] = New life of the Yi people : a glimpse of new villlages of the Yi people in Sichuan.  2012 1
Jing, Ruixian. : Zhao yao jing / Jing Ruixian zhu.  1977- 1
Jing-Schmidt, Zhuo.   3
Jing, Shan. : Zhongguo gong chan dang zhi shi da quan / Jing Shan zhu bian.  1991 1
Jing, Shenghong.   2
Jing, Shenghua. : Ying yu dian xing ju fen xi : yue du, fan yi, xie zuo yao ling = Analyses of English typical sentences : essentials of reading, translating and writing / Jing Shenghua bian zhu ; Ren Yong shen jiao.  1988 1
Jing, Shi. : Mani tai / Jing Shi zhu.  1996 1
  Jing shi da xue tang (Beijing, China) -- See also Beijing da xue   1
Jing shi da xue tang (Beijing, China). : Pamphlets on China. Volume 23 [electronic resource].  1899 1
  Jing shi jing cha ting (Beijing, China) -- See Beijing (China). Jing cha ting   1
  Jing shi jing cha ting bian yi hui (Beijing, China) -- See Beijing (China). Jing cha ting. Bian yi hui   1
Jing shi wen she (Shanghai, China) : Min guo jing shi wen bian / Jing shi wen she bian.  1962 1
Jing, Shibing. : Ying Han bing li xue shou ce [electronic resource] / Jing Shibing zhu bian.  1997 1
Jing, Shisuo. : Di guo beng kui qian de ying xiang : wan Qing lian huan hua zhong de wan Qing she hui / Jing Shisuo, Ke Yanchu.  2011 1
Jing, Shuhui. : Zhongguo Wei Jin Nan bei chao wen xue shi / Jing Shuwen zhu.  1994 1
Jing, Shuwei. : Zhengzhou da ci dian / Zhengzhou Shi di fang shi zhi ban gong shi bian zuan ; zong zuan Jing Shuwei ; zong bian Li Gangtai.  2002 1
Jing, Su.   2
Jing, Teng Dun. : Men behind the sun [videorecording] / Sil-Metropole Organisation Ltd presents ; producer Fu Chi ; Director T. F. Mous.  2003 1
Jing, Thomas. : Tale of an African woman [electronic resource] / Thomas Jing.  2007 1
Jing, Tian,   2
Jing, Tian-kui, : Aging welfare and social policy : China and the Nordic countries in comparative perspective / Tian-kui Jing, Stein Kuhnle, Yi Pan, Sheying Chen, editors.  2019 1
Jing, Tiankui, 1943-   3
Jing, Tihua.   2
Jing, Tony,   2
  Jing, Tsu -- See Tsu, Jing   1
Jing, Wei. -- 3 entries   3
Jing, Weimin. : Cong ji hua dao shi chang de guo du : zhuan xing jing ji xue qian yan zhuan ti / Jing Weimin zhu bian.  2003 1
Jing, Weipeng, : Big data technology and applications : first National Conference, BDTA 2015, Harbin, China, December 25-26, 2015. Proceedings / Wenguang Chen, Guisheng Yin, Gansen Zhao, Qilong Han, Weipeng Jing, Guanglu Sun, Zeguang Lu (eds.).  2016 1
Jing, Weipeng   4
Jing, Wong.   2
Jing, Wu, : Shaolin (Movie 2011) / Director: Chan, Benny.  2016 1
Jing xi shi you hua gong ke ji qing bao zhong xin zhan. : Jing xi shi you hua gong [electronic resource] = Speciality petrochemicals / Zhongguo shi hua Tianjin shi you hua gong gong si zhu ban.    1
Jing Xian zhi bian zuan wei yuan hui. : Jing Xian zhi / Jing Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1991 1
Jing, Xianghu. : ELearning and digital publishing [electronic resource] / edited by Hsianghoo Steve Ching, Paul W.T. Poon and Carmel McNaught.  2006 1
Jing, Xin,   2
Jing, Xing.   2
Jing, Xingjian, : Frequency domain analysis and design of nonlinear systems based on Volterra series expansion : a parametric characteristic approach / Xingjian Jing, Ziqiang Lang.  2015 1
Jing, Xizhen. : Zai Peng zong shen bian, 1950-1966 : jing wei chan mou de hui yi / Jing Xizhen kou shu ; Ding Longyan zheng li.  1979 1
Jing xuan. : Da mo cang zhen : tan suo xiao shi de gu wen ming--Juyan wen hua / Zheng Xu, Jingxuan, Yafei.  2007 1
Jing, Xudong. : Guizhou xin wen xue da xi, 1919-1989 / zong zuan Yin Bosheng, Jing Xudong, Qin Jialun.  1997 1
Jing, Xueqing. : Changjiang Sanjiaozhou di qu cheng shi hua yu cheng shi ti xi / Jing Xueqing zhu.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next