My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Ju, Yuan. : Guo ju lian pu ji cheng = Collection of facial symbolism in Chinese opera / Ju yuan zhu ; Xin Yanting yi.  1988 1
Ju, Yueshi.   2
Ju, Yuhong,   2
Ju, Yuseshi. : Ting yuan shen chu : Suzhou yuan lin de wen hua han yi / Ju Yueshi zhu.  2006 1
ju yvette l : Hazzard's geriatric medicine and gerontology.  2009 1
Ju, Zhaojie, / author. : Human motion sensing and recognition : a fuzzy qualitative approach / Honghai Liu, Zhaojie Ju, Xiaofei Ji, Chee Seng Chan, Mehdi Khoury.  2017 1
Ju, Zheng, 1876-1951.   3
Ju, Zhifen.   3
Ju, Zhiliang. : Yu wen zhong kao si lu yu ji qiao / Zhu bian Ju Zhiliang, Zhou Qimin ; bian xie Yang jie ... [et al.]  1994 1
Ju, Zhiyang : Persistent communication connectivity of multi-agent systems  2018 1
Ju, Zhoulian, / editor of compilation. : Zhongguo xi nan min zu yan jiu xue hui jian hui 30 zhou nian jing xuan xue shu wen ku. Hunan juan / Yuan Xiaowen, Chen Guo'an zong zhu bian ; Luo Kanglong, Ju Zhoulian zhu bian.  2014 1
Jua, Benedict Nantang, / author, compiler. : Cameroon / Benedict Nantang Jua.  2013- 1
Jua, Roselyne M.   4
  Juab, 1864-1953 -- See Schroeder, Theodore, 1864-1953   1
Juall, Scott D., 1966-   2
  Juami, Ratna -- See Hadi, Ratna Djuami Asmara   1
  Juan, Alberto San, 1968- -- See San Juan, Alberto, 1968-   1
Juan, Ana.   2
Juan, Angel A., 1972-   4
Juan Carlos. : Ancient Egyptian administration [electronic resource] / edited by Juan Carlos Moreno Garcia.  2013 1
Juan Carlos I, King of Spain, 1938- / dedicatee. : Changing views of Cajal's neuron / edited by Efrain C. Azmitia [and four others].  2002 1
  Juan-Carlos, Ricardo -- See Ricardo Juan-Carlos   1
Juan, Chang-ching. : Song of the Chang River / poem by Yuan Chang-ching ; drawings by Wu Ching-po.  1958 1
Juan, Chengjun, / author. : Yehe He liu yu xian Qin yi cun kao gu diao cha yu yan jiu / Juan Chengjun, Liang Huili bian zhu.  2014 1
Juan, Chi, 210-263.   2
Juan Chico, Jorge.   3
  Juan Crisostomo, San, d. 407. -- See John Chrysostom, Saint, d. 407.   1
  Juan d'Autriche, 1547-1578 -- See John, of Austria, 1547-1578.   1
Juan Davila collection. / ANU. : The celluloid closet : homosexuality in the movies / Vito Russo.  c1981 1
  Juan de Austria, 1547-1578 -- See John, of Austria, 1547-1578.   1
  Juan, de Avila, Saint, 1499?-1569 -- See John, of Avila, Saint, 1499?-1569   1
  Juan, de Biclaro, 540-624 or 5 -- See Biclara, João de, 540-624 or 5   1
  Juan de Flandes, 1465 (ca.)-1519 -- See Juan, de Flandes, ca. 1465-1519   1
Juan, de Flandes, ca. 1465-1519 : Juan de Flandes / por Elisa Bermejo.  1962 1
Juan de Jesús María, 1564-1615, carme déchaux.   3
  Juan, de la Cruz, Saint, 1542-1591. -- See John of the Cross, Saint, 1542-1591.   1
  Juan, de Lienas -- See Lienas, Juan de   1
Juan, de Persia, fl. 1604.   2
Juan de Santa Maria, fray, -1622. : Cort verhael van het heyligh ende deuchdelyck leven vanden H. Petrus de Alcantara Minder-Broeder, met een seer schoone onderwijsinghe om wel te bidden ende te mediteren, door den selven heyligen beschreven, seer dienstigh voor alle geestelijcke ende godtvruchtige menschen. In verscheyden taelen uyt het spaens overgeset ende nu in onse Nederduytse taele verbetert.  1669 1
Juan de Santa María, fray, d. 1622.   7
  Juan de Santo Tomas, 1589-1644 -- See John of St. Thomas, 1589-1644   1
  Juan, de Segovia, 1393-1458 -- See Segovia, Juan de, 1393-1458   1
Juan del Aguila, J. de. : Las canciones del pueblo español [music] / J. de Juan del Aguila.  1982 1
Juan, Ellis : Public-Private Partnerships in Transport [electronic resource] / Estache, Antonio  2008 1
Juan, Eric Y. T. : Compositional Verification of Concurrent and Real-Time Systems [electronic resource] / by Eric Y.T. Juan, Jeffrey J.P. Tsai.  2002 1
  Juan, Esther Usó -- See Usó Juan, Esther   1
Juan, Fang-fu. : Sex in China : studies in sexology in Chinese culture / Fang Fu Ruan ; with the editorial collaboration of Molleen Matsumura.  1991 1
Juan Fernandez de Madrid. / Pues que Dios. : Music from the time of Christopher Columbus.  196-? 1
Juan-Garau, Maria, / editor. : Acquisition of romance languages : old acquisition challenges and new explanations from a generative perspective / edited by Pedro Guijarro-Fuentes, Maria Juan-Garau, Pilar Larrañaga.  2016 1
Juan-Garau, Maria, 1964- / editor. : Content-based language learning in multilingual educational environments / Maria Juan-Garau, Joana Salazar-Noguera, editors.  2015 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next