My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
LEI. : Proceedings of the OECD/PACIOLI Workshop on Information Needs for the Analysis of Farm Household Income Issues [electronic resource] / LEI and Organisation for Economic Co-operation and Development  2005 1
Lei, Aiwen, / editor. : Transition metal catalyzed oxidative cross-coupling reactions / editor, Aiwen Lei.  2019 1
Lei, Baiwei, 1908- : Yesu zhuan / Lenan zhu ; Lei Songsheng yi.  1965 1
Lei, Bangjun, 1973- / author. : Classification, parameter estimation, and state estimation : an engineering approach using MATLAB / Bangjun Lei [and six others].  2017 1
Lei, Changde. : Lao di tu / Li Linfang, Lei Changde bian zhu.  2007 1
Lei, Chao. : Zi jin an gu su luo han / Jiangsu Wu Xian Dongshan Zi jin an bian.  1981? 1
Lei, Chun Kwok.   2
Lei, Chung-ren. : The cicadidae of China : (Homoptera: Cicadoidea) / chief-editors Chou Io, Lei Zhongren ; authors Chou Io ... [et al.].  1997 1
Lei, Chunjiang.   2
Lei, Congyun, 1939- : Zhongguo gong dian shi / Lei Congyun, Chen Shaodi, Lin Xinzhen zhu.    1
Lei, Da.   9
Lei, Da, 1943-   3
Lei, Daphne Pi-Wei.   2
Lei, David.   2
Lei, Duo. : Messages from the Taiwan stock exchange [electronic resource] / guest editor: Yen-Sheng Huang.  c2006 1
Lei, Fei, / author. : Machinery, Materials Science and Engineering Applications : Proceedings of the 6th International Conference on Machinery, Materials Science and Engineering Applications (MMSE 2016), Wuhan, China, October 26-29 2016 / editors, Qiang Xu, Guangde  2017 1
Lei, Feilong. : Zhonghua Minguo kai guo qi shi nian lai de zheng zhi / Lei Feilong zhu bian.  1981 1
Lei, Feng, 1940-1962.   4
Lei, Gan. : Zhongguo li shi yao ji xu lun wen xuan zhu / Lei Gan xuan zhu.  1982 1
Lei, Gang, / author. : Multidisciplinary design optimization methods for electrical machines and drive systems / Gang Lei, Jianguo Zhu, Youguang Guo.  2016 1
Lei, Gesheng. : Bei kao bei, lian dui lian [videorecording] = Back to back, face to face.  2006 1
Lei, Guangzhen, / editor. : Niuheliang Hongshan wen hua yi zhi ju xing li yi jian zhu qun zong he yan jiu / Lei Guangzhen zhu bian.  2015 1
Lei, Guiyuan. : Zhongguo tu an zuo fa chu tan / Lei Guiyuan zhu.  1979 1
Lei, Guoshan.   2
Lei, Haizong,   3
Lei, Hong, 1697-1760.   2
  Lei, Huanzhang -- See Lefeuvre, Jean A.   1
Lei, Jia. : Wei xin shi wu kai pi dao lu / Lei Jia deng zhu.  1956 1
Lei, Jia, 1915-   6
Lei, Jiaheng. : Zhongguo jin dai zheng dang shi / zhu bian Zhu Jianhua ; fu zhu bian Lei Jiaheng, Li youqing.  1990 1
Lei, Jiaji. : Wu Zetian zhuan / Lei Jiaji zhu.  2001 1
Lei, Jiaming. : Yunnan li shi huo bi = The historical currencies of Yunnan / zhu bian Tang Guoyan ; fu zhu bian Lei Jiaming, Luo Bingjun.  1989 1
Lei, Jian.   2
Lei,Jianghua. : 学前融合教育.  2015 1
Lei, Jiasu. : Zhongguo jing rong an quan : zhi du he cao zuo ceng mian de wen ti / zhu bian Lei Jiasu ; fu zhu bian Liu Jun ... [et al.]  2000 1
Lei, Jie (Professor in social work), / editor. : China's social welfare revolution : contracting out social services / edited by Jie Lei and Chak Kwan Chan.  2018 1
Lei, Jieqiong. : Gai ge yi lai Zhongguo nong cun hun yin jia ting de xin bian hua : zhuan xing qi Zhongguo nong cun hun yin jia ting de bian qian / zhu bian Lei Jieqiong ; fu zhu bian Yang Shanhua, Cai Wenmei.  1994 1
Lei, Jin.   2
Lei, Jing.   2
Lei, Jingsheng.   2
Lei, Jingxuan. : Xianggang zheng zhi yu zheng zhi chu tan / Lei Jingxuan zhu.  1987 1
Lei, Jinrui, 1962- : Xi bei shao shu min zu wen hua [electronic resource] = Xibei shaoshuminzu wenhua / Lei Jinrui, Chen Jinsheng zhu bian.  2010 1
Lei, Joy L. : Global constructions of multicultural education : theories and realities / edited by Carl A. Grant, Joy L. Lei.  2001 1
Lei, Julie. : Welcome to homicide [electronic resource] / produced by Base Productions for A&E Network ; executive producers, John Brenkus and Mickey Stern ; series producers, Julie Lei and Peter Zasuly.  2007 1
Lei, Juying, / author. : Photocatalysis : fundamentals, materials and applications / Jinlong Zhang, Baozhu Tian, Lingzhi Wang, Mingyang Xing, Juying Lei.  2018 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next