My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Changfeng. : Xi nan bian jing cun zhai : Li Changfeng shao shu min zu she ying zuo pin / [zhu zhe Li Changfeng].  2002 1
Li, Changfu. : Deng Xiaoping li lun ci dian = Dengxiaoping lilun cidian / Li Changfu zhu bian.  2004 1
Li, Changfu, d. 1966.   3
Li, Changgen. : Zhongguo yin shi wen hua / zhu bian Zhao Lianyou ; fu zhu bian Li Changgen ... [et al.].  1997 1
li changhong   2
  Li, Changji, 790-816 -- See Li, He, 790-816   1
Li, Changji, 1949-   2
Li, Changjian, : Zhongguo nong cun she qu fa zhan yan jiu : Shou jie Nan Hu, Zhongguo nong cun fa zhi shi zi shan lun tan wen ji / Li Changjian zhu bian.  2013 1
Li, Changjiang. : Ren min bi : mai xiang guo ji hua de dao lu / Li Zhangjiang zhu.  1998 1
Li, Changjie.   2
Li, Changjin. : Ri ju shi dai zhi Taiwan cai zheng / Huang Tong, Zhang Zonghan, Li Changjin he bian [i.e. he zhu].  1987 1
Li, Changli, 1958- : Wan Qing Shanghai she hui de bian qian : sheng huo yu lun li de jin dai hua / Li Changli zhu.  2002 1
Li, Changlu.   2
Li, Changnan. : Guo min jing ji guan li ci dian / zhu bian Jia Yingxun ; fu zhu bian Li Changnan.  1987 1
Li, Changnian. : Nong sang jing jiao zhu / Pu Songling zhuan ; Li Changnian jiao zhu.  1982 1
Li, Changpin. : Recent advances in applied nonlinear dynamics with numerical analysis [electronic resource] : fractional dynamics, network dynamics, classical dynamics and fractal dynamics with their numerical simulations / editors, Changpin Li, Yujiang Wu, Ruisong Ye.  2013 1
Li, Changping, 1963- : Shui fei gai ge bei jing xia de xiang zhen ti zhi yan jiu / Li Changping, Dong Leiming zhu bian.  2004 1
Li, Changqing. : Jian ming Ying Han jin rong wai mao ci dian = A concise English-Chinese dictionary on finance and foreign trade / zhu bian Li Changqing ; fu zhu bian Hu Yiwu [and others].  2000 1
Li, Changqing, 1975- : Advanced applications and structures in XML processing [electronic resource] : label streams, semantics utilization, and data query technologies / Changqing Li and Tok Wang Ling, editors.  2010 1
Li, Changsheng. : Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa gai lun / Song Yu gu wen ; Li Changsheng zhu bian ; Liu Guixiang fu zhu bian ; Li Changsheng ... [deng] zhuan.  1993 1
Li, Changshuan,   4
Li, Changshuan, 1968-   2
Li, Changzhi.   5
Li, Changzhi, 1910-1978, : Zhongguo hua lun ti xi ji qi pi ping / Li Changzhi zhu.  2017 1
Li, Changzhi, 1911-1978.   2
Li, Changzhi, 1982- : Microwave noncontact motion sensing and analysis / Changzhi Li, Jenshan Lin.  2014 1
Li, Changzi. : Tō Enmei / Ri Chōshi ; Matsueda Shigeo, Wada Takeshi yaku.  1966 1
Li, Chao,   5
Li, Chao, 1952-   2
Li, Chao, 1962- : Zhongguo jin dai wai ji yi min mei shu shi = The history of art by immigrants in China / Li Chao zhu.  2012 1
Li, Chao, 1962 June 11-   2
Li, Chao-Jun , : Modern alkyne chemistry : catalytic and atom-economic transformations / edited by Barry M. Trost and Chao-Jun Li ; contributors, Kenneth Avocetien [and twenty-four others].  2015 1
Li, Chao-Jun, 1963- : Modern alkyne chemistry [electronic resource] : catalytic and atom-economic transformations / edited by Barry M. Trost and Chao-Jun Li.  2014 1
  Li, Chao-lo, 1769-1841 -- See Li, Zhaoluo, 1769-1841   1
Li, Chaobin, 1961- : Wudang Shan gu jian zhu qun de ce hui yu yan jiu / zhu bian Li Chaobin, Wang Fengzhu ; fu zhu bian Wu Xiao ; zhi xing zhu bian Ding Yuan, Zhao Benxin, Wan Qian [and 2 others] ; zhi bi ren Ding Yuan, Wan Qian, Wang Shaohua [and 11 others].  2015 1
Li, Chaobing, : Navigation and guidance of orbital transfer vehicle / Xuefeng Li, Chaobing Li.  2018 1
Li, Chaofeng (James). : Topics in resource allocation in wireless sensor networks / Chaofeng (James) Li.  2008 1
Li, Chaogang. : Zhongguo gu dai guan li zhi du qian lun / Li Chaogang, Song Xiaohai, Li Jiang bian [xie].  1989 1
Li, Chaojie. : 20 shi ji Zhongguo zhe xue zhu zuo da ci dian / zhu bian Li Chaojie ; Bian Lixin ; fu zhu bian Song Zebin ... [et al.].  1994 1
Li, Chaojin : 200 nian Riben shi : Dechuan yi lai de jin dai hua jin cheng / Andelu Gedeng (Andrew Gordon) zhu; Li Chaojin yi.  2014 1
Li, Chaoju, 1935- : Zhongguo chu yi wen hua da guan / Xu Zhiming zhu bian ; Li Chaoju fu zhu bian.  1992 1
Li, Chaoquan, : 21 shi ji Zhongguo zui jia ji shi wen xue. 2000-2011 / Li Chaoquan zhu bian.  2012 1
Li Chaoran. : Dong xi fang wen hua cheng chuan yu chuang xin [electronic resource] / Dan Zhouyao, Li Chaoran, Wang Runhua zhu bian.  2004 1
Li, Chaoxian. : Zhongguo gong zi yu wu jia guan xi yan jiu / Li Chaoxian zhu.  1996 1
Li, Chaoyang, : Oxide thin films, multilayers, and nanocomposites / Paolo Mele, Tamio Endo, Shunichi Arisawa, Chaoyang Li, Tetsuo Tsuchiya, editors.  2015 1
Li, Chaozhen.   3
Li, Charlene,   8
Li, Charles.   2
Li, Charles, 1965-   2
Li, Charles N., 1940-   9
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next