My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Guangxi, : Bian zhong yue wu : [xi ju she ying hua fu] / Chen Shi, Li Guangxi she ; Liu Youcai, Mei Qianzheng wen.  1984 1
Li, Guangxin. : Shanxi gu ji zhi / Shuye Qingyi, Ribiye Zhangfu zhu ; Sun Anbang, Li Guangjie, Xie Hongxi yi.    1
  Li, Guangyao, 1923-2015 -- See Lee, Kuan Yew, 1923-2015   1
Li, Guangyi. : Zhongguo xian dai shi lun wen shu mu suo yin : 1949 nian 10 yue--1984 nian 12 yue / Zhu bian Li Guangyi.  1986 1
Li, Guangying, 17th/18th cent. : Jin shi wen kao l赥 [electronic resource] : [16 juan / Li Guangying zhuan].  2006 1
Li, Guangying, 18th cent. : Jin shi wen kao lüe : [16 juan / Li Guangying zhuan]  1974 1
Li, Guangyong,   2
Li, Guangyu.   3
Li, Guangyun.   2
Li, Guangze : Phonological Processing Abilities and Reading Competence Theory and Evidence Guangze Li [electronic resource]    1
Li, Guangzhe. : Zhongguo zhi zui : jing ji, di li, zi yuan, ren kou / Li Guangzhe bian zhu.  1991 1
Li, Guangzhen. : Dang xi fang yu jian dong fang : guo ji Han xue yu Han xue jia = When West meets East : international sinology and sinologists / Wang Jiafeng, Li Guangzhen zhu.  1991- 1
Li, Guangzhi, 1953- : Gu cheng zhi mi / Li Guangzhi zhu.  2003 1
Li, Guangzhong. : Taiwan de zi ran bao hu qu / Li Guangzhong, Li Peifen zhu ; Xu Weibin cha hua.  2004 1
Li, Guanli. : Shi ren Yuan Yishan yan jiu / Li Guanli zhu.  1975 1
Li, Guanrong, 1940- : Han Ying dui zhao lin chuang jiu xue = Chinese-English clinical moxibustion / zhu bian Li Guanrong.  2004 1
Li, Guanyi. : Jiong nan hai [videorecording] = Orz boyz! / Ying yi zhi zuo suo gu fen you xian gong si ; dao yan / bian ju Yang Yazhe.  2009 1
Li, Gucheng.   5
Li, Gui. : Yunnan jin dai jing ji shi / Li Gui zhu bian.  1995 1
Li, Gui, 4th cent.   3
Li, Gui, 1842-1903. -- 3 entries   3
Li, Guibo. : Wuxuan Xian tu di zhi / zhu bian Li Guibo ; Wuxuan Xian tu di guan li ju.  1998 1
Li, Guicang, : The Birth of twentieth-century Chinese literature : revolutions in language, history, and culture / Yu Gao ; [translated by Guicang Li].  2018 1
Li, Guifang.   2
Li, Guifang, 1967-   5
Li, Guifen. : Zhongguo qi ye dui wai zhi jie tou zi fen xi bao gao, 2007 = Report on Chinese enterprises foreign direct investment analysis / Li Guifen zhu bian.  2007 1
Li, Guifeng. : Han jian hua ben xiao shuo jing xuan / Wan Mingchun, Peng Jun, Li Guifeng xuan bian.  1991 1
Li, Guihai, 1932- : Zhongguo gu dai shi dao du = Zhongguo gudaishi daodu / Xiao Li, Li Guihai zhu bian ; [Li Xueqin ... et al. zhuan zhu].  1991 1
Li, Guihua, 1973- : Shanghai jin rong de zhi du, gong neng yu bian qian, 1897-1997 / Du Xuncheng, He Shuijin, Li Guihua zhu.  2002 1
Li, Guijun. : Mao Zedong mo ji da zi dian / Wang Yao, Li Guijun zhu bian.  1991 1
Li, Guilian.   2
Li, Guilin. : Jilin tong zhi : [122 juan] / Changshun xiu [Li Guilin deng zuan, Li Yushu zhu bian].  1965 1
Li, Guiling. : Tai Gang Ao zong jiao gai kuang / Li Guiling bian zhu ; Zhao Kuangwei shen yue.  1996 1
Li, Guilong,   2
Li, Guimi, : Wei shen me du jing dian / Yitaluo Ka'erweinuo ; Huang Canran, Li Guimi yi.  2016 1
Li, Guiqing. : Liulihe / bian zhu Li Guiqing.  2010 1
Li, Guirong.   2
  Li, Guitong -- See Guitong, Li   1
Li, Guixiang. : Han Ying hai yang ke ji ci dian = Chinese-English dictionary of marine science and technology / [zhubian Li Guixiang ; fu zhu bian Yu Baohua].  1996 1
Li, Guiyi. : Dong tian fu di yue du ming shan ji / [Du Guangting bian zhuan]. Bai yun guan zhi : fu Dong yue miao zhi / [Xiaoliu Siqitai bian]. Wangwu Shan zhi / [Li Guiyi zhuan].  2000 1
Li, Guiyuan.   2
Li, Guizhen. : Guizhou xi shi lei, zao lei zhi = The Anoplura and Siphonaptera of Guizhou / Jin Daxiong, Li Guizhen bian zhu.  1992 1
Li, Guizhi, 1981- : Jin dai Riben de dong yang gai nian : yi Zhongguo yu Ou Mei wei jing wei / Li Guizhi zhu.  2008 1
Li, Guizhong, : Zhang Junmai nian pu chang pian = The chronicle of Zhang Junmai / Li Guizhong zhu.  2016 1
Li, Gun, jin shi 1553.   3
Li, Guo,   7
Li, Guo, 12th/13th cent. : Xixi yi shuo [electronic resource] : [12 juan / Li Guo zhuan].  2006 1
Li guo di tu di bian wei hui. : Li guo de tu di : ji "zhi zai fu min" de Fei Xiaotong jiao shou / ben shu bian wei hui.  1996 1
Li, Guo, fl. 1976- : Xiao dang jia : dian ying xiao shuo / Li Guo gai xie.  1976 1
  Li, Guo-Qiang -- See Li, G. Q.   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next