My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Jiazhi.   2
Li, Jiben.   2
Li, Jiben, jin shi 1357. : Yi shan wen ji [electronic resource] : [9 juan / Li Jiben zhuan ; Li Shen bian].  2006 1
Li, Jibin, : Planar dynamical systems : selected classical problems / Yirong Liu, Jibin Li, Wentao Huang.  2014 1
Li, Jichang.   2
Li, Jichang, 1938 September- : Hao hua zheng hong / Li Jichang bian zhu.  2010 1
Li, Jichen. : Qian qiu gong guo : "jiu yi san" zhi "shi yi jie san zhong quan hui" ba nian jian de Zhongguo zheng zhi feng yun / Li Jichen.  1994 1
Li, Jicheng, 1934-   2
Li, Jichun,   4
Li, Jidong.   2
Li, Jie.   22
Li, Jie, 1035-1110.   13
Li, Jie, 1898-1975. : Yuan shi / Li Jie bian zhu.  1962 1
Li, Jie, 1939- : Zhongguo dang dai qi ye jia ming dian. Henan juan / [Li Jie, Hu Mengxiang zhu bian].  1989 1
Li, Jie, 1955- : Lijiang Naxi zu wen hua de fa zhan bian qian / Li Jie zhu.  2007 1
Li, Jie, 1955 Feb.- : Mao Zedong zhu zuo ci dian = Maozedong zhuzuo cidian / zhu bian Li Jie ; fu zhu bian Tang Zhouyan, Xiong Huayuan.  2011 1
Li, Jie, 1977- : Dang dai wo guo cheng shi lao nian wen hua yan jiu / Li Jie zhu.  2012 1
Li, Jie, 1979-   4
Li, Jie Jack.   21
Li, Jiebo. : Hebei sheng wei shu ji chu he wo ge ren zai Tianjin gong xue yuan suo fan zi chan jie ji fan dong lu xian yan zhong cuo wu de chu bu jian cha / Li Jiebo.  1967 1
Li, Jiechang. : Xianggang di shui nan yin chu tan / Li Jiechang.  1998 1
Li, Jiefen. : Legal reform versus the power of the party and state in the People's Republic of China : Rule of Law or Rule by Law? / Jiefen Li ; with a foreword by Michael Palmer.  2008 1
Li, Jiemin. : Chun qiu da shi biao / Gu Donggao ji ; Wu Shuping, Li Jiemin dian jiao.  1993 1
Li, Jieming.   3
Li, Jieping. : Du sheng zi nü fu mu nian lao hou de zhao gu wen ti : Shanghai yu Dongjing lao ling hua dui bi yan jiu / chu bian Gui Shixun ; fu zhu bian Li Jieping.  1996 1
Li, Jieren.   2
Li, Jieren, 1891-1962.   7
Li, Jifang, 1918- : Zhongguo gu dai ti yu shi jian bian / Li Jifang, Zhou Xikuan, Xu Yongchang zhu bian.  1984 1
Li, Jifeng. : 1934, Chen ji zhi nian / zhu bian Li Jifeng.  2003 1
Li, Jifeng, 1962-   2
Li, Jifu. : Ling xing gao yuan : Xizang min jian xin yang yuan liu / Li Jifu zhu.  2004 1
Li, Jifu, 758-814.   3
Li, Jihe,   3
Li, Jihong,   2
Li, Jihua. : Taiwan shi guan xi wen xian shu mu, 1984-1988 / Zhang Yanxian, Li Jihua, Wang Jingfei bian.  1989 1
Li, Jikai. : Min zu hun yu Zhongguo ren / Li Jikai zhu.  1996 1
Li, Jilin. : Kang zhan wen xue qi kan xuan ji / [xuan bian Li Jilin].  1982? 1
Li, Jilin, 1938-   2
Li, Jiming.   2
Li, Jin,   21
Li, Jin, 1949- : Shanghai jiao yu fa zhan 60 nian zhong da shi jian ji shi : 1949-2009 = Shanghai jiaoyu fazhan 60 nian zhongda shijian jishi / zhu bian Li Jin.  2010 1
Li, Jin, 1957-   2
Li, Jin, 1965- : Jiao liu, hu dong, fa zhan : quan qiu shi ye zhong de xi nan ge shao shu min zu / Yuan Xiaowen, Li Jin zhu bian.  2013 1
Li, Jin : Security and privacy in new computing environments : second EAI International Conference, SPNCE 2019, Tianjin, China, April 13-14, 2019, proceedings / edited by Jin Li, Zheli Liu, Hao Peng.  2019 1
Li, Jin-Jin, author. : Generalized optomechanics and its applications [electronic resource] : quantum optical properties of generalized optomechanical system / Jin-Jin Li & Ka-Di Zhu.  2013 1
Li, Jin-Jun, 1973- : Advanced analysis and design of steel frames / Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li.  2007 1
Li, Jinchang, 1934- : Zhongguo ren kou yu huan jing / Qu Geping, Li Jinchang zhu.  1992 1
Li, Jincheng : Geological line selection for the Qinghai-Tibet railway engineering / Jincheng Li, Wenwu Chen, Zhengping Liu, [editors].  2018 1
Li, Jinfa, 1900-1976.   3
Li, Jinfang.   8
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next