My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Lian, 1488-1566.   2
Li, Lian, 1951-   2
Li, Lianchi. : Xing jin zi dian / Li Lianchi bian zhu ; Jiang Tian zhu shen.  1990 1
Li, Lianfang. : Xin hai Wuchang shou yi ji / [Li Lianfang bian], Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi shi liao bian cuan wei yuan hui bian ji.  1961 1
Li, Liang,   8
Li, Liangdong.   2
Li, Lianghong. : Zhi neng jian zhu gong cheng shi gong jian li shi yong shou ce [electronic resource] / Li Lianghong zhu bian.  2005 1
Li, Lianghua. : Yu bing hui xi / Zheng Wenzhen, Yu Gang, Li Lianghua.  1981 1
Li, Liangjie. : Jiao liang / Li Liangjie, Yu Yunquan zhu.  1974 1
Li, Liangjun, 1939- / author. : Ya lin tan ze : Han yu zi yi yin shen li lun / Li Liangjun zhu.  2016 1
Li, Liangming. : Xiang Ying ping zhuan / Li Liangming zhu.  1993 1
Li, Liangqing, 1959- : Classification of simple C*-algebras : [electronic resource] inductive limits of matrix algebras over trees / Liangqing Li.  1997 1
Li, Liangrong.   2
Li, Liangshi (ren lei xue) : Yi ge xiao shi de ju luo : zhong gou xin jia po de guang dao zou guo de li shi dao lu / li liang shi zhu.  2009 1
Li, Liangsong. : Zhongguo chuan tong wen hua yu yi xue / Li Liangsong, Guo Hongtao bian zhu.  1990 1
Li, Liangwei, / annotator. : "You quan ji" jiao zhu / Tu Long zhu; Li Liangwei, Zhang Ping jiao zhu.  2016 1
Li, Liangyu, / author. : Chang Jiang liu yu de ling qin mu zang / Li Liangyu bian zhu.  2015 1
Li, Liangzhi. : Kang zhan shi qi de wen hua jiao yu / zhu bian Dai Zhixian, Li Liangzhi ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
Li, Lianhai. : Sun Zhongshan yu Gongqi Taotian / Li Lianhai zhu.  1985 1
Li, Lianjiang.   2
Li, Lianjie.   3
Li, Lianming. : Wen xue gai lun / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi wen yi li lun jiao yan shi bian zhu ; Li Lianming zhi bi.  1984 1
Li, Lianqing.   3
Li, Lianshui,   2
Li, Liantai. : Computer-aided optimization analyses and strategies for multiple constraint turning operations / by Liantai Li.  1993 1
Li, Lianwei, / author. : Studies on "perfect" hyperbranched chains : free in solution and confined in a cylindrical pore / Lianwei Li.  2014 1
Li, Lianyou. : Jian zhu she bei an zhuang gong cheng shi gong ji shu shou ce [electronic resource] / Li Lianyou zhu bian.  2007 1
Li, Lichen, 1899-1969. : Li Lichen xian sheng wen ji.  1978 1
Li, Licheng. : Yuan dai Han yu yin xi de bi jiao yan jiu / Li Licheng zhu.  2002 1
Li, Liechu.   2
Li, Liejun, 1882- : Li Liejun xian sheng bai nian dan chen ji nian ji / [Bian ji zhe Zhonghua min guo shi ji yao bian ji wei yuan hui].  1981 1
Li, Lierong. : Zhongguo di xia shui zi yuan yu huan jing tu ji [cartographic material] = The Atlas of groundwater resources and environment of China / zhu bian Zhang Zonghu, Li Lierong.  2004 1
Li, Liewen, 1904-1972.   2
Li, Lihong. : Kao gu Zhongguo. I [videorecording] / Zhong yang dian shi tai chu pin ; bian dao Wei Dajun ... [et al.].  2004 1
  Li, Lihong, 1611-1680? -- See Li, Yu, 1611-1680?   1
Li, Lijiang, / editor. : Nanjing shang ye fa zhan shi lüe / zhu bian Li Lijiang, Yin Jingwu.  2001 1
Li, Lijiao, / editor : Uma viagem através da luz e da sombra : a invenção da fotografia e as primeiras fotografias de Macau, China = A journey through light and shadow : the invention of photography and the earliest photographs of Macao, China / editores, Grace Lei, Connie Kong, Roy Sit = Ning guang xie ying : she ying shu de fa ming ji Zhongguo Aomen lao zhao pian / bian ji: Li Lijiao, Kong Jinlian, Xue Qishan  2009 1
Li, Lijuan. : Group search optimization for applications in structural design [electronic resource] / Lijuan Li and Feng Liu.  c2011 1
Li, LiLi,   3
Li, Lili, 1950- / editor. : Gao ji wen xue fan yi = Advanced literary translation / zhu bian Hu Xianyao, Li Li.  2015 1
Li, Lillian M., 1943-   5
Li, Liming.   5
Li, Lin.   17
Li, Lin, 1955-   2
Li, Lin-nei. : Studies in comparative education : the People's Republic of China / Lin-nei Li ... [et al.]  1991 1
Li, Lin Ph.D. : Vulnerable but feeling safe : HIV risk among male rural-to-urban migrant workers in Chengdu, China / Lin Li.  2007 1
Li, Lin Z. / editor. : Oxygen transport to tissue XXXVIII / Qingming Luo, Lin Z. Li, David K. Harrison, Hua Shi, Duane F. Bruley, editors.  2016 1
Li, Lina,   2
Li, Lincan.   8
Li, Lincoln. : The Japanese Army in North China, 1937-1941 : problems of political and economic control / Lincoln Li.  1975 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next