My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Longmu.   2
Li, Longnan. : Energy Generation Using Reverse Electrodialysis [electronic resource] : Principles, Implementation, and Applications / Daejoong Kim, Kilsung Kwon, Deok Han Kim, Longnan Li.  2019 1
Li, Longqian. : Ming Qing jing ji shi / Li Longqian zhu.  1988 1
Li, Longquan, : Guang rong yu meng xiang : 1932-1972 nian Meiguo xu shi shi / [Mei] Weilian Manchesite zhu ; Sichuan wai guo yu da xue fan yi xue yuan fan yi zu yi ; Li Longquan, Zhu Chaowei jiao yi = The glory and the dream: a narrative history of America, 1932-1972, William Manchester.  2015 1
Li, Longru.   2
Li, Longwu, : Qian gu bei cui di wang hou : Haihun Hou Liu He de qian shi jin sheng / Li Longwu zhu.  2016 1
Li, Longxian.   2
Li, Longyin. : Holocene sea levels and related environmental changes in Anderson Inlet, Victoria, Australia / Longyin Li.  2000 1
Li, Longyun, 1948-   3
Li, Lu. : Qin Hua Ri jun de du qi zhan / zhu bian Ji Daozhuang, Li Lu ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
Li, Lü, 1122-1198. : Danxuan ji / [Li Lü zhuan]. Zunbai tang ji / Yu Dao zhuan].  1970 1
Li, Lu, 1959- : Ai zi bing wei xian xing wei kuo san de she hui xue yan jiu / Yang Tingzhong, Li Lu, Wang Wei zhu.  2006 1
Li, Lu, 1966- : Moving the mountain : my life in China from the Cultural Revolution to Tiananmen Square / Li Lu.  1990 1
Li, Luen-Chau, 1954-   3
Li, Luke. : Beijing gu jian zhu di tu = The historical architectural map of Beijing / Li Luke ... [deng] bian zhu.  2009 1
Li, Luke, 1980-   2
Li, Lulu.   3
Li, Lulu, 1954-   5
Li, Lulu, 1954 Feb.- : Zhi du zhuan xing yu she hui fen ceng : ji yu 2003 nian quan guo zong he she hui diao cha = Institution transition and social stratification : based on China general social survey 2003 / Li Lulu, Bian Yanjie zhu bian.  2008 1
Li, Lulu, 1954 February- : She hui fen ceng yu liu dong : guo wai xue zhe dui Zhongguo yan jiu de xin jin zhan = Social stratification and mobility : the overseas scholar's advanced research on China / Bian Yanjie, Wu Xiaogang, Li Lulu zhu bian.  2008 1
Li, Lun, 1970- : Digital system verification : a combined formal methods and simulation framework / Lun Li, Mitchell A. Thornton.  2010 1
  Li, Lung-chi, 685-762 -- See Tang Xuanzong, Emperor of China, 685-762   1
  Li, Lung-yin -- See Li, Longyin   1
  Li, Lung-yün, 1948- -- See Li, Longyun, 1948-   1
Li, Lunliang. : Ying Han nong ye suo lue yu ci dian [electronic resource] / Ren Jizhou ... [et al.] bian.  1992 1
Li, Lunxin. : Shanghai lao wai / [zhu bian Li Lunxin, Ding Ximan].  2003 1
Li, Luo.   2
Li, Luoli. : Jin rong feng bao : Dong nan Ya jin rong wei ji tou shi / zhu bian Li Luoli ; zhi xing zhu bian Feng Subao, Long Long.  1997 1
Li, Luxing. : Dui wai Han yu xue xi ci dian xue guo ji yan tao hui lun wen ji. 2 = Proceedings : International Workshop on Pedagogical Lexicography of CFL, Beijing, 2006 / Zheng Dingou, Li Luxing, Cai Yongqiang zhu bian.  2006 1
  Li, Luye -- See Levathes, Louise   1
Li, Lüyuan, 1707-1790.   4
Li, Luzi. : Zhan shi Chongqing feng guang / Lin Rusi deng zhu ; Chongqing shi tu shu guan, Chongqing chu ban she bian.  1986 1
Li, Lydia, : CICS and DevOps: What You Need to Know [electronic resource] / Cunico, Hernan.  2016 1
Li, Lykke, : Song to Song (Movie 2017) / Director: Terrence Malick.  2019 1
Li, L赬 1122-1198. : Danxuan ji [electronic resource] : [8 juan / Li L赠zhuan].  2006 1
Li, M. : Eucalypt fibre size fractions : modelling and measuring their effect on sheet properties / R. E. Johnston, M. Li and R. Waschl.  1996 1
  Li, M. (Maowen) -- See Li, Maowen   1
Li, Ma, : The Story Of China : The Ming - Ep 4.  2016 1
  Li, Ma-tou, 1552-1610 -- See Ricci, Matteo, 1552-1610   1
  Li, Madou, 1552-1610 -- See Ricci, Matteo, 1552-1610   1
Li, Maggie, : My big world : facts and fun, questions and answers, things to make and do / written by Dr. Sophie Dauvois ; illustration and design by OKIDO Studio.  2013 1
Li, Maggie Xue. : The effect of freezing on the viability of Lactococci / by Maggie Xue Li.  2002 1
Li, Mai. : Yu hui ji / Li Mai.  1983 1
  Li, Mai-kʻo-lun, 1906-1992 -- See Lee, Alfred McClung, 1906-1992   1
  Li, Maiḳ, 1943- -- See Leigh, Mike, 1943-   1
  Li, Maikelun, 1906-1992 -- See Lee, Alfred McClung, 1906-1992   1
  Li, Maik'ŭl -- See Lee, Michael   1
Li, Mang, : Exploring learning & teaching in higher education / Mang Li, Yong Zhao, editors.  2014 1
Li, Mangui. : Li Mangui ju cun / Li Mangui zhu.  1979 1
Li, Manli, : Ha fo tong shi jiao yu hong pi shu = General education in a free society / Ha fo wei yuan hui zhu ; Li Manli yi.  2010 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next