My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Li, Teng-hui, 1872- -- See Lee, Teng Hwee, 1872-   1
Li, Tengyue, 1895-1975. : Li Tengyue Lucun weng shi cun / Li Tengyue zhuan ; Mao Yibo bian.  1992 1
  Li, Thai-po, 701-762 -- See Li, Bo, 701-762   1
Li, Thomas M. : Cellular automata [electronic resource] / Thomas M. Li, editor.  c2011 1
Li, Thomas S. C.   3
  Li, Ti, 12th cent -- See Li, Di, 12th cent.   1
Li, Tian,   2
Li, Tian-fu. : The revival of China's organised crime : a new type of crime in the process of market economic development / Li Tian-Fu.  1995 1
Li, Tian Yi,   2
Li, Tianbai, : Jiangxi gu qiao si bai zuo / Li Tianbai bian.  2014 1
  Li, Tianci, 1954- -- See Dan, Bo, 1954-   1
Li, Tianfen. : Ben se Maonan. Maonan zu juan / Li Tianfen zhu.  2008 1
Li, Tiangang.   4
Li, Tiangen, fl. 1748. : Jue huo lu / Li Tiangen zhu ; [Cang Xiuliang, Wei Deliang dian jiao].  1986 1
Li, Tianhui, : Mastering Spark for Structured Streaming [electronic resource] / Li, Tianhui.  2016 1
Li, Tianji : Xiao cheng zhi chun [videorecording] / Zhongguo dian ying zi liao guan jian zhi ; dao yan, Fei Mu ; bian ju, Li Tianji ; she ying, Li Shengwei.  2000? 1
Li, Tianji, 1921-1995. : Spring in a small town = Xiao cheng zhi chun / a film by Fei Mu ; screenplay, Li Tianji.  2015 1
Li, Tianjing, 1579-1659. : Qian kun ti yi / [Limabao zhuan]. Xin fa suan shu / [Xu Guangqi, Li Tianjing du xiu ; Tang Ruowang, Luo Yagu deng bian yi]  1974 1
Li, Tianlu, 1910- : Bu dai xi : Li Tianlu yi shi kou shu ju ben ji / [ce hua bian ji Guo li yi shu xue yuan Chuan tong yi shu yan jiu zhong xin ; zhu bian Lin Baoyao].  1995 1
Li, Tianlu, 1910-1998. : Puppetmaster = Hsi meng jen sheng.  2001 1
Li, Tianmin. : Xin Zhongguo you piao jian shang da dian / zhu bian Li Tianmin ; fu zhu bian Yu Yuan, Song Muduo ; bian xie Duo Zhengguang ... [et al.].  1998 1
  Li, Tianmin, 1910- -- See Li, Tʻien-min, 1910-   1
Li, Tianmin, 1910-   2
Li, Tianmin, 1910-1993.   2
Li, Tianming. : Nan yi zhi shuo de ku zhong : Lu Xun "Ye cao" tan mi / Li Tianming zhu.  2000 1
Li, Tianming, 1945- : Yu li fen xi di si kao fang fa / Li Tianming.  1982 1
Li, Tianrui,   12
Li, Tianshou. : Longxi xian zhi : [26 juan] / Huang Hui, Li Tianshou zuan ; Wu Yixie xiu.  1967 1
Li, Tianshun. : Xi'an Chang le men cheng lou xiu shan gong cheng bao gao / Shanxi Sheng Xi'an Shi wen wu guan li ju ; Li Tianshun ... [et al.] zhu bian.  2001 1
  Li, Tiantu, 1611-1680? -- See Li, Yu, 1611-1680?   1
Li, Tianxin. : Zhongguo quan gui de si wang you xi : Bo Xilai shi jian mi mi bao gao / yuan zhu He Pin, Huang Wenguang ; yi zhe Li Tianxin.  2013 1
  Li, Tianxing, 1930-1954 -- See Yang, Huan, 1930-1954.   1
Li, Tianyi, 1915-   2
Li, Tianyi, 1975- : Guizhou min zu cun zhai lü you kai fa mo shi yan jiu / Li Tianyi zhu.  2014 1
Li Tianyi jiao shou ba shi shou qing lun wen ji bian ji wei yuan hui. : Li Tianyi jiao shou ba shi shou qing lun wen ji / [Li Tianyi jiao shou ba shi shou qing lun wen ji bian ji wei yuan hui bian yin]  1996 1
Li, Tianyuan. : Gelao zu : Guizhou Dafang Xian Hongfeng Cun diao cha / zhu bian Zhang Xiaohui, Li Tianyuan.  2004 1
Li, Tiaoyuan, 1734-1803.   2
Li, Tie,   3
Li tie, (1955- ) : Zhong guo xiao cheng zhen fa zhan gui hua shi jian tan suo / Li tie, qiu ai jun, wen hui.  2013 1
Li tie sheng. : Zou jin nan luo gu xiang / Zhang shu huai, li tie sheng.  2008 1
Li, Tiebi. : Zi wei dou shu ming yun xue / Li Tiebi zhu.  1991? 1
Li, Tiecheng, 1936- : Lian he guo li de Zhongguo ren 1945-2003 = The Chinese in the United Nations 1945-2003 / [Li Tiecheng zhu bian].  2004 1
Li, Tiegang. : Atlas of Benthic Foraminifera from China Seas: The Bohai Sea and the Yellow Sea.  2016 1
Li, Tiegen, 1957- : Xian dai Han yu shi zhi yan jiu = The study of tense in modern Chinese / Li Tiegen zhu.  1999 1
Li, Tiehu. : Jin Cha Ji kang Ri min zhu zheng quan jian shi / Xie Zhonghou, Ju Zhifen, Li Tiehu.  1985 1
  Li, Tʻien-i, 1915- -- See Li, Tien-yi, 1915-   1
Li, Tʻien-min, 1910- : Ping Zhou Enlai / Li Tianmin zhu.  1994 1
Li, Tien-yi, 1915-   7
Li, Tieyan. : Radio frequency identification system security [electronic resource] : RFIDsec'11 Asia Workshop proceedings / edited by Tieyan Li ... [et al.].  2011 1
Li, Tieying. : Qichun xian jian zhi / [bian xie Song Guangrui, Zhang Qiwei, Li Tieying].  1987? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next