My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Li, Zhaoliang. : Kun yu wan guo quan tu jie mi : Ming dai ce hui shi jie / Li Zhaoliang.  2012 1
Li, Zhaolong.   3
Li, Zhaoluan. : Bei zi zhi wu men shuang zi ye zhi wu gang. Bu dao ge / bian ji he bian zhu zhe Li Zhaoluan.  1998 1
Li, Zhaolun. : Xi Xia yi zhen / Chen Zhen, Liu Yajian, Li Zhaolun bian zhu.  2013 1
Li, Zhaoluo, 1769-1841.   5
Li, Zhaoping. : Knowledge discovery in metabolomic data / Zhaoping Li.  2011 1
Li, Zhaoqi, jin shi 1079. : Lejing ji / Li Zhaoqi zhuan.  1970 1
Li, Zhaoshen, / editor. : Handbook of capsule endoscopy [electronic resource] / Zhaoshen Li, Zhuan Liao, Mark McAlindon, editors.  2014 1
Li, Zhaote. : Zhongguo yi xue bai ke quan shu [electronic resource] / Li Zhaote zhu bian.  1988 1
Li, Zhaotian. : Xian dai jiao yu xing zheng xue / Jiuxia Rongzhilang, Juenei Zi bian zhu ; li Zhaotian ... [deng] yi.  1981 1
Li, Zhaoxia. : Zhongguo shi cai ci dain = Zhonguo shicai cidain / Li Zhaoxia zhu bian.  2012 1
Li, Zhaoxiang, jin shi 1547. : Longjiang chuan chang zhi / Li Zhaoxiang zhuan.  1999 1
Li, Zhaoxing. : Chao bao Zhongguo : Xin xin Zhongguo cheng shi wen hua bi ji = Chic China chic / Li Zhaoxing zhu.  2009 1
Li, Zhaoxing, 1940-   2
Li, Zhaoxiong. : Lanyang shi ji wen wu tu jian : Kai Lan yi bai jiu shi zhou nian / [zhu bian Ling Changwu, Lin Yanlong ; bian zhuan Zhou Jia'an ... et al. ; she ying Chen Jinfang, Li Zhaoxiong ; Yilan xian li wen hua zhong xin bian yin].  1986 1
Li, Zhaoyang, / editor. : "Ying shan ci" zhu ping / (Qing) Mo Youzhi zhu ; Li Zhaoyang ping zhu.  2015 1
  Li, Zhefan, 1611-1680? -- See Li, Yu, 1611-1680?   1
Li, Zhefu. : Ye Shi ji / [Liu Gongchun, Wang Xiaoyu, Li Zhefu dian jiao].  1961 1
Li, Zheliang. : Zhongshan = Zhongshan / Lilang Dawei zhu ; Baren Hujie she ying.  2003 1
Li, Zhen.   10
Li, Zhen, 1376-1452.   4
Li, Zhen, 1969-   2
Li, Zhen, 1973- : Yin hai fu cha. Xue ren juan = The oral history of film culture in China / fen juan zhu bian Li Zhen.  2011 1
Li, Zhen-gui Composer : YIM, Hok Man: Master of Chinese Percussion, Vol. 1 [electronic resource]    1
Li, Zhenbin. : Zhongguo "wen ti hai zi" diao cha / Li Zhenbin, Li Yangren zhu.  2006 1
Li, Zhenbo,   2
Li, Zhencheng. : Sulian xing wang de chen si / Li Zhencheng zhu.  1998 1
Li, Zhencun. : Xiao shuo ci dian / Luo Shuhua, Tao Jixin, Li, Zhencun zhu bian.  1989 1
Li, Zhende. : Nü ren de Zhongguo yi liao shi : Han Tang zhi jian de jian kang zhao gu yu xing bie / Li Zhende zhu.  2008 1
Li, Zhende, 1961- : Fu nü yu she hui / Li Zhende, Liang Qizi zhu bian.  2005 1
Li, Zheng   7
Li, Zheng, 919-967. / Shan shui jue. : Zhongguo shu hua quan shu. Di 1 ce / Lu Fusheng zhu bian.  2000 1
Li, Zheng, 1942- : Shao shuai chuan qi / Zhao Yunsheng, Li Zheng ; [cha tu Zhu Ping].  1983 1
Li, Zheng-Hua, 1952- : Finite element analysis of non-Newtonian flow [electronic resource] : theory and software / Hou-Cheng Huang, Zheng-Hua Li and Asif S. Usmani.    1
Li, Zheng, jin shi 1532. : Wanli Taoyuan xian zhi / [Zheng Tianzuo ke xiu, Li Zheng zuan]. Wanli Chengtian fu zhi / [Sun Wenlong zuan ji].  1991 1
Li, Zhengang, 1964- : Dang dai Zhongguo zheng fu yu fei ying li zu zhi hu dong guan xi yan jiu / Li Zhengang zhu.  2004 1
Li, Zhengfen. : Zhongguo gu du [videorecording] : Zhongguo lu you feng guang yin hua xin shang / chu pin ren Lu Zhouyang ; jian zhi Zhang Yue ; ze bian Li Zhengfen = China's ancient capitals : China ancene music appreciation.  2000? 1
Li, Zhengfeng.   2
Li, Zhengguo. : Switched and impulsive systems [electronic resource] : analysis, design and applications / Zhengguo Li, Yengchai Soh, Changyun Wen.  c2005 1
Li, Zhenghua. : Xiang cun ji shi yu jin dai she hui : er shi shi ji qian ban qi Hua bei xiang cun ji shi yan jiu / Li Zhenghua zhu.  1998 1
Li, Zhengjiang. : Yunnan gu dao, gu qiao, gu yi zhan [electronic resource] / Li Zhengjiang, Wang Jiakai zhu bian ; Yunnan Sheng jiao tong yun shu ting bian.  2010 1
Li, Zhengmao, / author. : Telecommunication 4.0 : reinvention of the communication network / Zhengmao Li.  2018 1
Li, Zhengmin. : Da yin ji [electronic resource] : [10 juan / Li Zhengmin zhuan].  2006 1
Li Zhengmin, jin shi 1112. : Da yin ji : [10 juan] / Li Zhengmin zhuan.  1973 1
Li, Zhengping. : Chinese wine / Li Zhengping ; [translated by Ego].  c2011 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next