My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liang, Ernest P., 1953- : China, railways and agricultural development, 1875-1935 / by Ernest P. Liang.  1982 1
Liang, Erping.   2
Liang, Erzhu. : Yi you yi cheng ji xiang Zhongguo gong chan dang di shi yi ci quan guo dai biao da hui xian li [picture] / Yangquan shi gong ren ye yu mei shu bian ji fen bu gong gao ; Liang Erzhu, Ma Hongqi zuo.  1977 1
Liang, Eugene, : PhoneGap and AngularJS for cross-platform development : build exciting cross-platform applications using PhoneGap and AngularJS / Yuxian, Eugene Liang.  2014 1
Liang, F. (Faming), 1970-   3
  Liang, Fa Ming, 1970- -- See Liang, F. (Faming), 1970-   1
  Liang, Faming, 1970- -- See Liang, F. (Faming), 1970-   1
Liang, Fan. : Foreign invested enterprises in a transitional economy of China / Fan Liang.  2004 1
Liang, Fang, : Crossroads : 2000 Years On The Silk Road: Ep 5.  2017 1
Liang, Fangnan. : Taiwan sheng nong cun she qu jian she zhi yan zhui / Liang Fangnan zhuan.  1981 1
Liang, Fangzhong.   2
Liang, Fanrong. : Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Zhen jiu, tui na zong bu / [bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui ; zhu bian Luo Yongfen, Liang Fanrong].  2002 1
Liang, Fengyi.   5
Liang-Fenton, Debra. : Implementing U.S. human rights policy : agendas, policies, and practices / edited by Debra Liang-Fenton.  2004 1
Liang, Fook Lye. : Political parties, party systems and democratization in East Asia [electronic resource] / edited by Liang Fook Lye, Wilhelm Hofmeister.  c2011 1
Liang, Fu. : Mao Zedong si xiang yuan zhu gai yao / Wu Minxian, Wu Zhenghong, Liang Fu zhu bian.  1991 1
Liang, Fulin.   5
Liang, Fuqing, 1952- : San Xia gong cheng yi min wen ti yan jiu / Liang Fuqing zhu.  2011 1
Liang, G. H. (George H.) : Genetically modified crops : their development, uses, and risks / G.H. Liang, D.Z. Skinner, editors.  2004 1
Liang, Gang.   2
Liang, Gengyao.   4
  Liang, George H. -- See Liang, G. H. (George H.)   1
Liang, Geqiu. : Zhongguo dong wu zhi. Kun chong gang. Di 12 juan, Zhi chi mu : Zha zong e ke / Liang Geqiu, Zheng Zhe min bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  1998 1
Liang, Gong, 1952- : Sheng jing bai ke ci dian / Liang Gong zhu bian.  1991 1
Liang, Gongchen, b. 1814   2
Liang, Guangda. : Hui huang shi wu nian. Zhuhai juan / Liang Guangda zhu bian.  1994 1
Liang, Guanqun. : Xie zuo da ci dian / Zhuang Tao, Hu Dunhua, Liang Guanqun zhu bian.  1992 1
Liang, Guibo. : Feng shui de yan jiu : ji he san yuan san he jiu xing zhi jing hua / Liang Guibo zhu.  1989 1
Liang, Guizhen. : Guo yu wen jiao xue de duo yuan tan tao / Liang Guizhen zhu.  1993 1
Liang, Guizhi.   2
Liang, Guohao. : Lun Zhongguo shi / Xiaochuan Huanshu zhu ; Tan Ruqian bian ; Tan Ruqian, Chen Zhicheng, Liang Guohao he yi.  1986 1
Liang, Guojian. : Gu du Beijing she hui xiang / Liang Guojian bian.  1989 1
Liang, Guoqing. : Xin Zhongguo si fa jie shi da quan. Zeng bu ben / Liang GuoQing zhu bian.  1993 1
Liang, Guozhi. : Yin yun shu wei / [Liang Guozhi deng zhuan].  1970 1
Liang, Guozhi, 1723-1787.   7
Liang, H. (Hong)   3
Liang, Hailang. : Design and analysis of multi-gigahertz track and hold amplifiers / Hailang Liang.  2010 1
Liang, Haiou.   2
  Liang, Han-wen -- See Liang, Hanwen   1
Liang, Hanbing.   2
Liang, Hanchang. : Mei you wei qiang de min zu bo wu guan : Guangxi Longlin / Liang Hanchang she.  2007 1
Liang, Hanwen. : Wangjiao feng yun = Mongkok story.  2003? 1
Liang, Hao : An institutional perspective and the role of the state for Chinese OFDI / Bing Ren, Hao Liang.  2013 1
Liang, Haobin : Ye jing [videorecording] = Night scene / Cuizi DV Studio  2005 1
Liang, Haoguang.   2
Liang, Haoguang, 1976-, : Zhongguo"yi dai yi lu" tou zi an quan yan jiu bao gao. 2019 = Annual report on investment security of China's "The belt and road" construction. 2019 / zhu bian Ji Jinbiao, Liang Haoguang.  2019 1
Liang, Haoyuan, : Typhoon turning atlas / Weihong Qian, Xiaolong Shan, Haoyuan Liang, Peking University, China.  2014 1
  Liang, Hejun, 1890-1984 -- See Liang, Jingchun, 1890-1984   1
Liang, Heng, 1954-   7
  Liang, Ho-chün, 1890-1984 -- See Liang, Jingchun, 1890-1984   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next