My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  Li͡ao Chzhaĭ, 1640-1715 -- See Pu, Songling, 1640-1715   1
  Li͡ao, Chzhunkaĭ, 1877-1925 -- See Liao, Zhongkai, 1877-1925   1
Liao, Cijie.   2
Liao, Da-chi, 1955-   2
Liao, Dake, : Min shang fa zhan shi. Hai wai juan / Liao Dake, Hui Ming zhu.  2016 1
Liao, Dan, : Merging auxiliary data with NSDUH data for mental health research / RTI authors, Alexander J. Cowell, Dan Liao, Stephen A. Orme ; SAMHSA author, Jonaki Bose ; Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality.  2016 1
Liao, Daonan, d. 1547.   3
Liao, Deguang, 1946-   2
Liao, Dezheng, 1920-   2
Liao, Dong. : Jie du tu lou : Kejia tu lou de li shi he jian zhu / Liao Dong, Tang Qi bian zhu.  2013 1
Liao Dong xue yuan.   2
Liao, Dongkun. : Taiwan guo jia gong yuan = National parks of Taiwan / [zuo zhe Liao Dongkun].  2008 1
Liao, Dongmei, 1962- : Kunlun Shan jiao xia de Weiwuer zu cun zhuang : Xinjiang Moyu Xian Zhawa Xiang Yigezi'airike Cun diao cha bao gao / Liao Dongmei, Jiang Long, Shan Xin zhu.  2013 1
  Lião, Duarte Nunes de, -1608 -- See Nunez do Lião, Duarte, -1608   1
  Lião, Duarte Nunez de, -1608 -- See Nunez do Lião, Duarte, -1608   1
  Lião, Duarte Nunez do, -1608 -- See Nunez do Lião, Duarte, -1608   1
Liao, Emilia Pauline, : Extraskeletal effects of Vitamin D : a clinical guide / Emilia Pauline Liao, editor.  2018 1
  Liao, En-hsü, 1877-1925 -- See Liao, Zhongkai, 1877-1925   1
  Li͡ao, Ėnʹsi͡uĭ, 1877-1925 -- See Liao, Zhongkai, 1877-1925   1
  Liao, Enxu, 1877-1925 -- See Liao, Zhongkai, 1877-1925   1
Liao, Fan,   2
Liao, Fan, 1974- : Bai ri yan huo = Black coal, thin ice / Xing fu lan hai ying shi wen hua ji tuan gu fen you xian gong si, Bo ya de Zhongguo yu le you xian gong si chu pin ; bian ju, dao yan, Diao Yinan ; jian zhi, Zhang Dajun.  2014 1
Liao, Fengde, 1951-   2
  Liao, Fu-bin -- See Jimi   1
  Liao, Fubin -- See Jimi   1
Liao, Fushu. : Xiao Youmei zhuan / Liao Fushu zhun.  1993 1
Liao, Fuzhao. : Zhongguo gu jin ming lian jian shang [electronic resource] / Liu Jingrui bian zhu.  2006 1
Liao, Gailong.   12
Liao, Gang, 1070-1143.   2
Liao, Gaoxian. : Si ceng xiang di : Tian'anmen shi jian hou zai Meiguo yu Taiwan de Zhongguo yin xiang / Liao Gaoxian, Shi Zhiyu zhu.  2009 1
Liao ge zhan <Bei guo feng guang> Mao zhu xi shi ci xue xi xiao zu. : Mao zhu xi shi ci / Liao ge zhan <Bei guo feng guang> Mao zhu xi shi ci xue xi xiao zu bian.  1968 1
Liao, Gongxian.   2
Liao, Guangsheng, 1941-   7
Liao, Guodong.   2
Liao, Guoliang. : Mao Zedong jun shi si xiang fa zhan shi = The developing history of Mao Zedongʻs military thinkings / Liao Guoliang, Li Shishun, Xu Yan zhu.  1991 1
Liao, Guoping. : Guizhou hang yun shi. gu, jin dai bu fen / zhu bian Xia Heming, Liao Guoping.  1993 1
Liao, Guoqiang.   2
Liao, Guosong, 1941- : Liao Guosong xiao shuo xuan / Liao Guosong zhu.  1993 1
Liao, Guoyi. : Guangxi shi gao / zhu bian Tan Yanhuan, Liao Guoyi ; zhuan gao ren Liao Guoyi ... [et al.].  1998 1
Liao, Hanchen. : Zheng Chenggong zhuan / [Bian zhu Liao Hanchen].  1975 1
Liao, Hansheng, 1911- : Liao Hansheng, Zhan Danan tong zhi zai nan jing jun qu chang wei kuo da hui shang jie fa Zhang Chunqiao de zui xing. Chi Qun chuan da Jiang Qing yi jiu qi wu nian si yue si ri de dian hua "zhi shi". Zhang Chunqiao zao jiu shi di dao de tou xiang pai. Zhang Chunqiao xie de yi shou fan dong shi. Guan yu Wang Zhang Jiang Yao fan dang ji tuan cao zong yu lun gong ju, xuan yang "an ji ding fang zhen ban" de yi xie qing kuang. Qing hua da xue xue sheng jie fa Jiang Qing xie hei shi wei fu pi yin mou zhi zao yu lun. Chi Qun, Xie Jingyi zai Qing hua da xue ji xie xi xue yuan he gan bu xue xi yi jiu qi liu nian wu yue shi liu ri liang bao yi kan she lun zuo tan hui shang de jiang hua (yuan jian). Xu Jingxian tong zhi yi jiu qi wu nian san yue shi ri gei Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan de xin (zhai yao). Jiang Qing zai "Tianjin shi ru fa dou zheng shi bao gao hui" shang de jiang hua (yi jiu qi si nian liu yue shi jiu ri). Jiang Qing tou xiang zhu yi chou e ling hun de zi wo bao lu - chui peng tou xiang pai Song Jiang shi "ying xiong ren wu".  1976 1
Liao, Haohsiang,   2
  Liao He, Xiangning, 1878-1972 -- See He, Xiangning, 1878-1972   1
Liao He xun gen wen ming su yuan: Zhonghua wen ming qi yuan xue shu yan tao hui (2011 : : Liao He xun gen wen ming su yuan : Zhonghua wen ming qi yuan xue shu yan tao hui lun wen ji / Liaoning Sheng bo wu guan bian.  2012 1
  Liao Ho, Hsiang-ning, 1878-1972 -- See He, Xiangning, 1878-1972   1
Liao, Hongde. : Lingchuan Xian tu di zhi / Lingchuan Xian tu di guan li ju bian ; zhu bian Liao Hongde, Mao Yongqing (zhi xing) ; fu zhu bian Liao Xinglin [and others].  1999 1
Liao, Hongen,   6
Liao, Hongle. : Zhongguo nong cun tu di cheng bao zhi du yan jiu / Liao Hongle, Xi Yinsheng, Zhang Zhaoxin deng zhu.  2003 1
Liao, Hongle, 1967- : Nong min shi min hua yu zhi du bian ge = Urbanization of Rural Population and Institutional Innovation / Liao Hongle zhu.  2013 1
Liao, Hsien-hsing.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next