My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Lin, Chongde. : Xin li xue da ci dian = The comprehensive dictionary of psychology / zhu bian Lin Chongde, Yang Zhiliang, Huang Xiting.  2003 1
Lin, Chongsheng. : Guo zi jian, Yong he guan, Bai ta si = Guozijian, Yonghe Lamasery, Baita Temple / [zhu bian Chen Gang, Zhu Jiaguang ; fu zhu bian Huang Yan, Ma Liangwei, Fan Yaobang ; zhuan wen Lin Chongsheng].  2005 1
Lin Chongxi. : Yi ge yun yu piao dang de sui yue [electronic resource] : Yunlin Su jia zhuan ji / Lin Chongxi deng cai fang. zhuan wen.  2011 1
Lin, Chongyong.   2
Lin, Chris : No small plans / by Gabrielle Lyon, Devin Mawdsley, Kayce Bayer, Chris Lin, Deon Reed.  2017 1
  Lin, Chu-ts`un, 12th cent. -- See Lin, Shidian, 12th cent.   1
Lin, Chuanfang. : Jin dai Riben fo xue yan jiu de fa zhan / Lin Chuanfang zhuan shu.  1969 1
Lin, Chuanfu.   2
Lin, Chuang.   3
Lin, Chuanhao. : Foreign Investment across the Belt and Road : Patterns, Determinants, and Effects / Chen, Maggie Xiaoyang.  2018 1
Lin, Chuchu. : Yi jian mei [videorecording] = a Spary of plum blossoms / Dao yan Bu Wancang.  2005 1
Lin, Chumei.   2
Lin, Chun, : Ti yu wen wu yu kao gu xue = Tiyu wenwu yu kaoguxue / Lin Chun, Zheng Zhigang zhu.  2016 1
Lin, Chun, 1952-   3
Lin, Chun-Cheng,   2
Lin, Chunfu. : Kua shi ji wen hua gong cheng : Gu gong bo wu yuan qi shi zhou nian ji wen wu zhen pin quan ji chu ban ji nian te kan / ze ren bian ji Lin Chunfu.  1995 1
Lin, Chung-Wei. : Security-aware design for cyber-physical systems : a platform-based approach / Chung-Wei Lin, Alberto Sangiovanni-Vincentelli.  2017 1
Lin, Chunmei, : Chuan di wen wu zhi mei : gu wu zhi shang jian yu wei hu / Lin Chunmei zhu.  2015 1
Lin, Chunye. : Tianjin gu dai cheng shi fa zhan shi / zhu bian Guo Yunjing ; fu zhu bian Tu Zongtao ; zuo zhe Lin Chunye [and others].  1989 1
Lin, Chunyong. : Lai ̃ qu Meinong : Minong, Nanlong kai zhuang shi hua / Lin Chunyong, Geng Fengying bian shen.  2014 1
Lin, Chunyu. : Guangdong Nan'ao Dao fang yan yu yin ci hui yan jiu / Lin Lunlun, Lin Chunyu zhu.  2007 1
Lin, Chunzheng. : Taiwan di qu jian zhu zi liao wen xian mu lu = The architectural bibliography in Taiwan / ji hua zhu chi ren Huang Shimeng ; gong tong zhu chi ren Song Liyao, Lin Chunzheng.  1992 1
Lin, Chusheng, 1962-   3
Lin, Ci. : Tao hua yuan fu nü / Lin Ci zhu.  2004 1
Lin, Cichao. : Nian Fo gan ying ji / Lin Cichao ji lu.  1999 1
Lin, Clara S., : Merozoite surface protein 1 of Plasmodium falciparum : insights into complex formation and function in erythrocyte invasion / Clara S. Lin.  2016 1
Lin, Cong,   2
Lin, Congguang. : Zhongguo jun shi hou qin bai ke quan shu [electronic resource] / Lin Congguang zhu bian.  2002 1
Lin, Conglong.   2
Lin, Congming.   2
Lin, Congshun.   2
Lin, Congyi. : Si xiang, yu yan, she hui, shi jie : Daiweisen de quan shi li lun / Lin Congyi zhu.  2004 1
Lin, Cui : Beijing bicycle [videorecording] = Shi qi sui de dan che / directed by Wang Xiaoshuai ; produced by Peggy Chiao, Hsu Hsiao-Ming, Han San-Ping ; written by Wang Xiaoshuai ... [et al.]  2004? 1
Lin, Cuifen. : Zhongguo ming ren cai fang lu / Lin Cuifen zhu.  1992 1
Lin, Cunguang. : Ru jiao Zhongguo de xing cheng : zao qi Ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin / Lin Cunguang zhu.  2003 1
Lin, Cunyang, : Qian Jia si da mu fu yan jiu = A study of the four shogunates in Qianjia times / Lin Cunyang zhu.  2016 1
Lin, D. Y.   2
Lin, D. Y. (Danyu Y.) : Proceedings of the First Seattle Symposium in Biostatistics : survival analysis / D.Y. Lin, T.R. Fleming, editors.  1997 1
  Lin, Dachun, 1881-1956 -- See Lin, Xiantang, 1881-1956.   1
Lin, Dahong. : Xianggang li shi tu shuo / Liu Shuyong, Xiao Guojian ; [bian ji Lin Dahong].  c1998 1
Lin, Daiman, 1962-   2
Lin, Dan. : Modeling dose-response microarray data in early drug development experiments using R [electronic resource] : order-restricted analysis of mircoarray data / Dan Lin... [et al.], editors.  2012 1
Lin, Dan : The Lego movie.  2014 1
Lin, Danqiu. : San huang / Lin Danqiu zhu.  1958 1
Lin, Danqiu, 1906-1981. : Lin Danqiu xuan ji.  1983 1
Lin, Danya, 1959-   2
Lin, Daoqun.   3
Lin, Daorong. : Zhi wu za zhong zhi yan jiu / Meng de er (Gregor Mendel) zhu ; Lin Daorong yi.  1965 1
Lin, Dawei, 1977- : Man cheng, Taibei : Gu ji da ren dai ni kan li shi jian zhu, guang lao jie / Lin Dawei wen zi, she ying.  2010 1
Lin, Dazhong. : Jiu shi nian dai wen cun / Meng Fanhua, [Lin Dazhong] zhu bian.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next