My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu, Chongri.   2
Liu, Chongwen. : Liu Shaoqi nian pu, 1898-1969 / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian ; zhu bian Liu Chongwen, Chen Shaochou ; fu zhu bian Ma Jipin, Huang Cheng.  1996 1
Liu, Chongyang, : Optimal control of switched systems arising in fermentation processes / Chongyang Liu, Zhaohua Gong.  2014 1
Liu, Chongyuan, 10th cent.   2
Liu, Chou. : Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi].  2005 1
Liu, Chris, : Breaking into Information Security [electronic resource] / More, Josh.  2015 1
Liu, Chuan, fl. 1976- : Di er ge chun tian / Liu Chuan, He Baoxian zhi bi.  1976 1
Liu, Chuanding. : Hong'an xian zhi / zhu bian Tang Jian ; fu zhu bian Liu Chuanding, Dong Dewen ; Hong'an xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
Liu, Chuane. : Zhang Ailing zhi mi.  2007 1
Liu, Chuang. : The Logic of Thermostatistical Physics [electronic resource] / by G⥲ard G. Emch, Chuang Liu.  2002 1
Liu, Chuangchu. : Zhongguo she hui : cong bu bian dao ju bian / Liu Chuangchu, Yang Qingkun zhu.  c1989 1
Liu, Chuanhai, 1959-   2
Liu, Chuanhua. : Zhongguo gong chan dang Henan sheng Luoshan xian zu zhi shi zi liao, 1925-1987 / Zhong gong Henan sheng Luoshan xian wei zu zhi bu, Zhong gong Henan sheng Luoshan xian wei dang shi gong zuo wei yuan hui, Henan sheng Luoshan xian dang an ju ; [zhu bian Yang Chuanhua].  1991 1
Liu, Chuanhui. : Xie Wenbing xuan ji / Wu Jialun, Liu Chuanhui, Pan Xianyi bian.  1994 1
Liu, Chuanjiang.   2
Liu, Chuanlin. : Riben dui Hua bei jing ji de lue duo he tong zhi : Hua bei lun xian qu zi liao xuan bian / zhu bian Ju Zhifen ; fu zhu bian Liu Jianye, Liu chuanlin ; Zhongguo kang Ri zhan zheng shi xue hui, Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji nian guan bian.  1995 1
Liu, Chuanlu,   2
Liu, Chuanqi, 1976- : Dunhuang ge ci wen xian yu yan yan jiu / Liu Chuanqi zhu.  2016 1
Liu, Chuanwu. : Galaxy observables during the epoch of reionization from semi-analytic models  2017 1
Liu, Chuanxia. : Bei jian gou de nü xing : Zhongguo xian dai wen xue she hui xing bie yan jiu / Liu Chuanxia zhu.  2007 1
Liu, Chuanying. : Ba shi nian de ku nan yu fen dou / Wei Yingtao, Liu Chuanying zhu bian.  1984 1
Liu, Chuanzheng. : Li Lisan / Guo Chen, Liu Chuanzheng.  1984 1
Liu, Chucai. : Zhongguo ge ci xuan / Liu Chucai bian.  1983 1
Liu, Chudian. : Wuyi shan yan jiu. Zi ran zi yuan juan = Wuyishan research series. Natural resources / gu wen Bao Yingsen, Chen Bingfang ; zhu bian He Jianyuan ; fu zhu bian Lan Siren, Liu chu dian, Li Linghao ; bian wei Fang Yanhong ... [et al.].  1994 1
Liu, Chuhua.   3
  Liu, Chui-hsun, 1931- -- See Liu, C. H. (Chui-hsun), 1931-   1
Liu, Chun.   8
  Liu, Chün-chün -- See Liu, Junjun   1
Liu, Chun, fl. 1368-1398. : Yu ji wei yi [electronic resource] : [50 juan / Xu Yongcheng ji ; Liu Chun xu zeng].  2006 1
Liu, Chun-Jo, 1922-2012. : Controversies in modern Chinese intellectual history : an analytic bibliography of periodical articles, mainly of the May fourth and post-May fourth era.  1964 1
  Liu, Chʻun-ken -- See Liu, Chungen   1
  Liu, Chʻun-liang -- See Liu, Chunliang   1
  Liu, Chün-wen -- See Liu, Junwen   1
Liu, Chunbao. : A Dictionary of English euphemisms = Ying yu wei wan yu ci dian / zhu bian Liu Chunbao ; bian ji Chen Hai.  1993 1
Liu, Chuncheng, 1942- : Huang Chunming qian zhuan / Liu Chuncheng zhu.  1987 1
Liu, Chunfan.   3
Liu, Chunfeng.   4
Liu, Chung-chʻien. : Principles and practice of the Chinese abacus / by Lau Chung Him.  1958 1
  Liu, Chung Laung, 1934- -- See Liu, C. L. (Chung Laung), 1934-   1
  Liu, Chʻung-leng -- See Liu, Chongleng   1
  Liu, Chung-yüan -- See Liu, Zhongyuan   1
Liu, Chung Yuan. : Fibrinogen, Thrombosis, Coagulation, and Fibrinolysis [electronic resource] / edited by Chung Yuan Liu, Shu Chien.  1990 1
Liu, Chungen,   4
Liu, Chunhang. : Multinationals, globalisation and indigenous firms in China / Chunhang Liu.  2009 1
Liu, Chunhua.   2
Liu, Chunliang, : Throwing into the public : improvise, intervene, interact / by Liu, Chun-liang.  2016 1
Liu, Chunling. : Fu nü quan yi / Wang Jingxia, Zhang Rongli, Liu Chunling bian zhu.  1999 1
Liu, Chunping, : Advanced image and video processing using MATLAB / Shengrong Gong, Chunping Liu, Yi Ji, Baojiang Zhong, Yonggang Li, Husheng Dong.  2019 1
Liu, Chunrong. : Zhong xue di li yue du ci dian : gao zhong juan = Zhongxue dili yuedu cidian / [bian xie fu ze ren : Cheng Wuchang, Liu Chunrong ; zhu yao bian xie ren : Cheng Wuchang ... et al.].  1991 1
Liu, Chunsheng.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next