My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Liu guang kun. : Baima yu yan jiu / Sun Hongkai, Qi Kajia, Liu Guangkun zhu.  2007 1
Liu, Guang Wei : Wu De Ji [electronic resource] / Guang Wei Liu  2008 1
Liu, Guang'an. : Zhongguo fa lü si xiang shi / jiao yu bu gao deng jiao yu si zu bian ; zhu bian Li Guilian ; fu zhu bian Liu Guang'an ; zhuan gao ren Li Guilian [and others].  1999 1
Liu, Guangcan.   2
Liu, Guangdi, 1917- : Zhongguo de yin hang / Liu Guangdi.  1984 1
Liu, Guangding, 1938- : Da shi de ling yu : Chen Yinke, Hu Shi he Lin Yutang de yi xie gui bao yi zhen / Liu Guangding zhu.  2006 1
  Liu, Guanghan, 1884-1919 -- See Liu, Shipei, 1884-1919   1
Liu, Guanghe.   2
Liu, Guanghong. : Zhongguo min zu gong ju wen xian ci dian / zhu bian Liu Guanghong ; fu zhu bian Mai Shi'an, Cen Li'an.  1995 1
Liu, Guanghua.   3
Liu, Guanghui. : Yu yin ke ben / Liu Granghui bian zhu.  1997 1
  Liu, Guangjing, 1921- -- See Liu, Kwang-Ching, 1921-2006   1
  Liu, Guangjing, 1921-2006 -- See Liu, Kwang-Ching, 1921-2006   1
Liu, Guangkun.   2
Liu, Guanglei. : Wang luo chuan bo dao lun / Liu Guanglei zhu.  2002 1
Liu, Guangliang, 1972- : Environmental chemistry and toxicology of mercury [electronic resource] / edited by Guangliang Liu, Yong Cai, Nelson O'Driscoll.  c2012 1
Liu, Guanglu. : Xian zhi bian xiu tan wei / Liu Guanglu ... [et al.] bian zhu.  1983 1
Liu, Guangmin. : Gu dai shuo chang bian ti xi bian / Liu Guangmin bian zhu.  1996 1
Liu, Guangming,   2
Liu, Guangning.   3
Liu, Guangqian, 1881-1961. : Luan li ji / Liu Guangqian zhu.  1972 1
Liu, Guangrong. : Mao Zedong de ling dao yi shu / zhu bian Chen Dengcai ; fu zhu bian Liu Guangrong.  1989 1
Liu, Guangsheng, 1973- : Chu tu wen xian yu "Zengzi" shi pian bi jiao yan jiu / Liu Guangsheng zhu.  2016 1
Liu, Guangtang. : Qidan feng hua : Nei Menggu Liao dai wen wu zhen pin = Qidan fenghua : Neimenggu Liaodai wenwu zhengpin / Liu Guangtang, Tala zhu bian.  2012 1
Liu, Guangwen. : Ying Han shui wen xue ci hui = English-Chinese dictionary of hydrology / Liu Guangwen, Zhou Enji bian ding.  1985 1
Liu, Guangxian. : Zhong xue gu shi wen ji ben ci hui [electronic resource] / Liu Guangxian zhu bian.  2004 1
Liu, Guangyan. : Xin wen xue jiang hua / Lin Guangyan zhu.  1955 1
Liu, Guangyao, : Ying yu wen xue yu Sheng jing chuan tong da ci dian = A dictionary of biblical tradition in English literature / (Mei) Daiwei Laier Jiefoli (Xie Dawei) zhu bian ; Zhong yi ben zhu bian Liu Guangyao, Zhang Zhiyuan.  2014 1
Liu, Guangyi.   2
Liu, Guangyu.   2
Liu, Guangyu, 1964- : Xin Zhongguo cheng li yi lai nong cun dian ying fang ying yan jiu = Film projection in rural China since 1949 / Liu Guangyu zhu.  2015 1
Liu, Guangyuan. : Deng Xiaoping gong tong fu yu li lun yan jiu / Liu Guangyuan bian zhu.  1999 1
Liu, Guangzhou.   2
Liu, Guangzuo. : Zhongguo dong wu zhi. Niao gang. Di 13 juan, Que xing mu. Shan que ke - Xiu yan niao ke / Li Guiyuan, Zheng Baolai, Liu Guangzuo bian zhu.  1982 1
Liu, Guanhua. : Beijing : the cornucopia of classical Chinese architecture / Liu Guanhua.  1982 1
  Liu, Guanjun, 1954- -- See Liu, Heng, 1954-   1
Liu, Guannan, : Feilübin Hua ren tong shi = The history of the Chinese in the Philippines / Zhuang Guotu, [Fei] Chen Huayue, Jiang Xiding, Chen Jun, [Fei] Wu Jiansheng, Liu Yong, Chen Bingxian, Liu Guannan, [Fei] Hou Peishui, Hong Xiaorong zhu.  2012 1
Liu, Guanping. : Yuan lin jian zhu she ji / Du Rujian, Li Enshan, Liu Guanping zhu bian.  1986 1
Liu, Guanqun. : Wo suo ren shi de He Long jiang jun / Liu Dawu shu ; Liu Guanqun zheng li.  1983 1
Liu, Guantao. : Cong dong fang shi kong zou chu / Liu Guantao bian zhu.  2002 1
Liu, Guanxue.   2
Liu, Guchang. : Dong dang chi xu fu su jian nan : 2012/2013 nian guo ji xing shi zong lan / Zhang Deguang zhu bian ; Liu Guchang, Wang Zhen fu zhu bian.  2013 1
Liu, Gucheng, 1967- : Dao jiao wen hua shi er jiang = Daojiao wenhua shierjiang / zhu bian Xiong Tieji, Liu Gucheng.  2005 1
Liu, Gugang. : Guo min jing ji ping heng biao wen ti gai lun / Suoboli zhu ; Yihe, Liu Gugang deng yi.  1962 1
  Liu, Gui-Rong -- See Liu, G. R. (Gui-Rong)   1
Liu, Guifu. : Zhongguo xian dai ying yong xie zuo da ci dian / zhu bian Zhou Zheng, Liu Guifu ; fu zhu bian Zhang Bingzhong ... [et al.].  1994 1
Liu, Guijie. : Wei Jin zhe xue / Zhou Shaoxian, Liu Guijie zhu.  1996 1
Liu, Guinian. : Huizhou fu zhi / [Deng Lunbin deng zuan ; Liu Guinian xiu]. Huizhou fu zhi bu chong zi liao.  1970 1
  Liu, Guinian, 1822-1891 -- See Liu, Guinian   1
Liu, Guiqing, : Xianggang dian ying 80 nian = 80 years of Hongkong film / zhu bian Cai Hongsheng, Song Jialing, Liu Guiqing.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next