My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam a2200397Ma 4500 
001  ocn952667621 
003  OCoLC 
005  20190521222801.0 
008  041009s1998  cc ab g b  000 0 chi d 
020  7806185275|q(hardback) 
020  9787806185278 
035  (OCoLC)952667621 
040  CNGUL|bchi|cCNGUL|dOCLCQ 
084  K925.1|2clc 
245 00 |6880-01|aShang hai di ming zhi /|cChen zheng lin deng zhu
    bian ; <shang hai di ming zhi> bian zuan wei yuan hui 
    bian. 
250  Di 1 ban. 
260  |6880-02|aShanghai :|bShang hai she hui ke xue yuan chu 
    ban she,|c1998.12. 
300  83,826 p. :|bcolor illustrations, map ;|c26 cm. 
490 1 |6880-03|aShang hai shi zhuan zhi xi lie cong kan. 
700 1 |6880-05|aChen, Zhenglin,|eZhu bian. 
700 1 |6880-06|aZou, Yilin,|eZhu bian. 
700 1 |6880-07|aLiu, Junde,|eZhu bian. 
830 0 |6880-08|aShang hai shi zhuan zhi xi lie cong kan. 
880 00 |6245-01/$1|a上海地名志 /|c陈征琳等主编 ; <上海地名志>
    编纂委员会编. 
880  |6260-02/$1|a上海 :|b上海社会科学院出版社,|c1998.12. 
880  |6336-00/$1|a文本|btxt|2rdacontent/chi 
880 1 |6490-03/$1|a上海市专志系列丛刊. 
880  |6337-00/$1|a无中介|bn|2rdamedia/chi 
880 0 |6700-05/$1|a陈征琳,|e主编. 
880 0 |6700-06/$1|a邹逸麟,|e主编. 
880 0 |6700-07/$1|a刘君德,|e主编. 
880 0 |6830-08/$1|a上海市专志系列丛刊. 
880 7 |6650-04/$1|a地名|y上海.|2cct 
984  VU|cheld 
990  VU ready for uploading 
990  EA LC PROJECT 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM Store  3202.23 S230S59 GD17    AVAILABLE